Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

CARTEA A III-A
EPOCA A TREIA
DE LA CONCILIUL DIN CALCEDON (451)
PÂNĂ LA AL II-LEA CONCILIU DIN NICEEA (787)

Capitolul II

POLEMIȘTI

A. ÎN AFRICA

1. VIGILIU, episcop de Tapsus, în Africa (+ 520), a căutat să readucă vandalii arieni în sânul Bisericii, polemizând cu ei. Lui i se atribuie: Contra lui Eutichie, cinci cărți; Dialog contra arienilor, sabelienilor și fotinienilor, Cartea despre unitatea Sfintei Treimi, Contra lui Felician ș.a.

2. VERECUNDUS, episcop de Iunca (+ 552), poet și exeget, a scris Exceptiones de Gestis a Chalcedonensis Concilii (Extrase din actele Conciliului Calcedon).

3. FULGENTIU FERAND, diacon din Cartagina (+ 546), învățăcel al Sf. Fulgentiu, a scris: Viața Sf. Fulgentiu, Breviatio canonum, în care, în 232 de titluri, ne dă un rezumat al întregii discipline bisericești după canoanele grecești și africane, prima scriere de acest fel în Africa, apoi mai multe epistole, între care multe dogmatice.

B. ÎN RĂSĂRIT

1. ANTIPATER DE BOSTRA (Arabia, 460), care a scris contra Apologiei pentru Origen a lui Pamfil și Contra Apolinariștilor. Nu ne-au rămas din ele decât fragmente și doua omilii: Sf. Ioan Botezătorul și Buna Vestire (fragmente).

2. ENEA DE GAZA (534) a scris, între altele, vestitul dialog antiorigenist Teofrast, Despre nemurirea sufletului și Învierea trupurilor.

3. ÎMPĂRATUL Iustinian (527-565) a fost un mare legislator și a încercat să devină și teolog.

Iustinian a fost un împărat profund creștin, practicând posturile Bisericii, interesat în controversele teologice, dorind binele Bisericii, unitatea întregului imperiu cu Roma Catolică, văzând puterea imperiului în unitatea Bisericii. În Corpus Juris, publicat în numele Mântuitorului Isus Cristos, se vede profundul său creștinism prin care a depus mărturisire de credință Bisericii, numindu-l pe Papa șeful tuturor Bisericilor. Ca șef al statului, a legiferat alegerea episcopilor și obligațiile lor, numărul clericilor, administrarea bunurilor Bisericii. În ciuda acestor declarații de sinceră credință catolică, prin conduita lui puțin conforma acestor principii, prin tendință de dominare a Pontifilor Romani înșiși, el a făcut rău Bisericii, pretinzând să fie ascultat și în controversele doctrinale, Iustinian a recunoscut Primatul efectiv al episcopului Romei (Papa Hormisdas, 519, a se vedea P. L. - Patrologia latina - 66, 16); nici în diferendele grave avute cu ceilalți Papi nu a pus la îndoială autoritatea supremă a Scaunului Apostolic, supunându-i acestuia și pe Patriarhii Orientului. Amintim doar câteva din lucrările lui: Constitutum contra Antim, patriarh monofizit al Constantinopolului și contra sprijinitorilor lui: Sever, Petru și Zonaras (542); Contra lui Origen (543), un edict lung Contra celor Trei Capitole (543) și Mărturisirea credinței (551) ș. a.

4. TEODOR DE SCYTHOPOLIS a scris Contra lui Origen, iar Sf. BESARNUFIE a scris și el, Contra lui Origen (sec. VI).

5. ELOGIUS, patriarhul catolic al Alexandriei, între anii 580-607, a scris Despre Sf. Treime și Întruparea Domnului și un număr de scrieri contra monofiziților din Egipt, lucrări citite și rezumate de patriarhul Foție.

6. IOAN DE SCYTHOPOLIS (+ 520) a scris o Apologie a Conciliului de la Calcedon și o opera Contra lui Sever Antiochenul, monofizitul, citată de Conciliul Ecumenic din 680.

7. EFREM, PATRIARHUL ANTIOCHIEI între anii 527-545, a fost unul dintre cei mai stimați oameni din vremea sa. A scris mai multe opere, între care una în 4 cărți, în care apără Conciliul din Calcedon și îl combate pe Sever Antiochenul, patriarhul Antiochiei, lucrare rezumată de Foție.




© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact