Joi, 29 februarie 2011  
S Casian Romanul, c (+ 435)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

Mulțumită Casei de Editură "Viața Creștină" și autorului cărții, avem plăcerea de a vă oferi textul ediției a II-a a "Patrologiei" scrisă de pr. prof. dr. Ioan M. Bota.
 
 
 

CUPRINS

PREFAȚĂ LA EDIȚIA A II-A

REFERAT ASUPRA LUCRĂRII

CUVÂNT ÎNAINTE

INTRODUCERE
PATROLOGIA


     I. Noțiuni preliminare
     II. Studiul Patrologiei
     III. Împărțirea Patrologiei
     IV. Originea și dezvoltarea Patrologiei

CARTEA I
EPOCA I SAU A PERSECUȚIILOR
DE LA ÎNCEPUTUL LITERATURII CREȘTINE PÂNĂ LA ANUL 325,
CONCILIUL I ECUMENIC DIN NICEEA

PERIOADA I

SECOLUL I

Capitolul I
     A. SF. PĂRINȚI DIN PRIMELE TREI VEACURI
     B. PĂRINȚI APOSTOLICI
          1. SIMBOLUL APOSTOLILOR
          2. DIDACHÉ (ÎNVĂȚĂTURA CELOR 12 APOSTOLI)
          3. SFÂNTUL CLEMENTE ROMANUL
          4. EPISTOLA LUI PSEUDO-BARNABA
          5. SFÂNTUL IGNAȚIU DE ANTIOHIA
          6. SFÂNTUL POLICARP DIN SMIRNA (60-155)
          7. PAPIAS DIN HIERAPOLIS
          8. PĂSTORUL LUI HERMAS
          9. EPISTOLA CĂTRE DIOGNET
          10. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA PĂRINȚILOR APOSTOLICI

Capitolul II
APOLOGIȘTII

     A. PRIVIRE GENERALĂ
     B. APOLOGIȘTII VEACULUI AL II-LEA
     C. APOLOGII PIERDUTE
          1. QUADRATUS
          2. ARISTON DE PELLA
          3. MILTIADE
          4. CLAUDIU APOLINARIE
          5. MELITON DE SARDES
          6. SENATORUL APOLONIU
     D. APOLOGII PĂSTRATE
          1. ARISTIDE
          2. SFÂNTUL IUSTIN FILOSOFUL
          3. TAȚIAN
          4. ATENAGORA
          5. SFÂNTUL TEOFIL ANTIOCHENUL
          6. HERMIAS
          7. MARCUS MINUCIUS FELIX

Capitolul III
     A. SCRIITORII CREȘTINI ANTIERETICI, CONTROVERSIȘTII
     B. SCRIITORI CREȘTINI ANTIIUDAIZANȚI, ANTIGNOSTICI ȘI ANTIMONTANIȘTI
          I. ÎMPOTRIVA GNOSTICILOR
          II. ÎMPOTRIVA IUDAIZANȚILOR
          III. SFÂNTUL IRENEU
     C. SCRIITORII ANTIMONTANIȘTI
     D. CHESTIUNEA SĂRBĂTORIRII PAȘTILOR
     E. CANONUL LUI MURATORI

PERIOADA A II-A

DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI II PÂNĂ LA CONCILIUL DE LA NICEEA - 325

Capitolul IV
     A. SCRIITORII APUSENI. SF. HIPPOLYT ROMANUL (170-235)
     B. SCRIITORII LATINI
          1. TERTULIAN
          2. SFÂNTUL CIPRIAN
          3. NOVAȚIAN
          4. ARNOBIU CEL VECHI
          5. LACTANȚIU
     C. SCRIITORI DIN GALLIA ȘI PANONIA
          1. RETICIUS
          2. SFÂNTUL VICTORIN DE PETTAU
          3. COMMODIAN

Capitolul V
     A. SCRIITORI ORIENTALI
          1. PANTENUS
          2. CLEMENTE ALEXANDRINUL (150-216)
          3. ORIGEN
          4. ORIGENISMUL
     B. SCRIITORI POST ORIGENIȘTI
     C. SCRIITORI POST ORIGENIȘTI MAI IMPORTANȚI
          1. SEXTUS IULIUS AFRICANUL (175-240)
          2. SFÂNTUL DIONISIE ALEXANDRINUL CEL MARE
          3.TEOGNOST
          4. PIERIUS
          5. FIRMILIAN DIN CEZAREEA CAPADOCHIEI
          6. SFÂNTUL GRIGORE TAUMATURGUL (213-270)
          7. PAMFIL DIN CEZAREEA PALESTINEI
     D. SCRIITORI ANTIORIGENIȘTI
          1. SFÂNTUL PETRU DE ALEXANDRIA
          2. SFÂNTUL METODIU DIN OLIMP

Capitolul VI
     A. SCRIITORI SIRIENI
          1. MALCHION
          2. SF. LUCIAN
     B. GREȘELI PRIVIND SFÂNTA TREIME
     C. PRIMII MAEȘTRI AI ȘCOLII ANTIOCHENE
     D. ACTELE MARTIRILOR

CARTEA A II-A
EPOCA A II-A, DE AUR, A LITERATURII PATRISTICE
DE LA CONCILIUL DIN NICEEA, 325, LA CONCILIUL DE LA CALCEDON, 451


Caracterizare generală

Capitolul I
     MARILE EREZII

Capitolul II
     SCRIITORII GRECI ȘI CEILALȚI SCRIITORI ORIENTALI
     ȘCOALA NEO-ALEXANDRINĂ
          A. EUSEBIU DIN CEZAREEA
          B. CONTINUATORII LUI EUSEBIU
               1. FILORSTORGIU
               2. FILIP DE SIDA PAMFILIEI
               3. SOCRATE
               4. SOZOMEN
               5. TEODORET DE CYR

Capitolul III

PRINCIPALII APĂRĂTORI AI CREDINȚEI NICEENE ÎN ORIENT ȘI OCCIDENT
     A. ÎN ORIENT
          1. SF. ALEXANDRU AL ALEXANDRIEI (312-328)
          2. SFÂNTUL EUSTAȚIU DE ANTIOCHIA
          3. MARCEL DE ANCIRA
     B. ÎN OCCIDENT
          1. OSIUS, EPISCOP DE CORDOVA
          2. SFÂNTUL EUSEBIU
          3. MARIUS VICTORIN
          4. SFÂNTUL ZENON
          5. PHEBAD, EPISCOP DE AGEN
          6. LUCIFER DE CAGLIARI
          7. PAPA LIBERIU (352-366)
          8. SFÂNTUL ATANASIE

Capitolul IV
     SCRIITORII DIN PRIMUL MONAHISM
          1. SF. ANTONIE CEL MARE (251-356)
          2. SFÂNTUL PAHOMIE (292-346)
          3. SF. MACARIE EGIPTEANUL
          4. SERAPION
          5. EVGARIE PONTICUL (346-399)
          6. PALADIU (363-430)
          7. DIDIN CEL ORB (313-398)
          8. SINESIU DE CIRENE (370-413) (Cyrenaica)

Capitolul V
     AUTORI INTERMEDIARI ÎNTRE ȘCOALA ALEXANDRINĂ ȘI ANTIOCHENĂ
     SCRIITORI DE TENDINȚĂ ALEXANDRINĂ
     GRUPUL CAPADOCHIENILOR
          1. SFÂNTUL VASILE CEL MARE (330-379)
          2. SFÂNTUL GRIGORE DE NAZIANS (328-389)
          3. SFÂNTUL GRIGORE NISSENUL (335-395)
          4. DOCTRINA CAPADOCHIENILOR
          5. CUM ERA ÎNȚELEASĂ BISERICA ROMEI CA PREȘEDINTĂ?
          6. AMFILOCHIU DE ICONIUM (340-403)

Capitolul VI
     SCRIITORII INTERMEDIARI DE TENDINȚĂ ANTIOCHENĂ
          1. SFÂNTUL CIRIL DE IERUSALIM (315-386)
          2. APOLINARIE DE LAODICEEA (310-390)
          3. SFÂNTUL EPIFANIU (315-403)

Capitolul VII
     ȘCOALA ANTIOCHENĂ
          1. DIODOR DE TARS
          2. SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (344-407)
          3. TEODOR MOPSUESTENUL (356-428)
          4. TEODORET DE CYR (393-457)
          5. ALȚI SCRIITORI ANTIOCHENI MAI MICI
          6. PERIOADA DE DECADENȚĂ A ȘCOLII ANTIOCHENE

Capitolul VIII
     1. SFÂNTUL CIRIL ALEXANDRINUL (370-444)
     2. CONCILIUL III ECUMENIC DIN EFES (431)

Capitolul IX
     ALȚI SCRIITORI ORIENTALI
     A. SIRIENI
     B. SFÂNTUL EFREM SIRUL (306-373)
     C. SCRIITORI SIRIENI DUPĂ SF. EFREM
     D. SCRIITORII ARMENI
     E. LITERATURA GEORGIANĂ (din regiunea Caucazia)

Capitolul X
     SCRIITORII LATINI
     1. SFÂNTUL ILARIE DE POITIERS (315-368)
     2.ADVERSARI AI ARIANISMULUI ȘI CONTINUATORI AI SF. ILARIE
     3. SFÂNTUL AMBROZIE (333-397)
     4. CONTEMPORANI ȘI URMAȘI AI SF.AMBROZIE
          a. AMBROZIASTRUL (Ambroziaster)
          b. SFÂNTUL NICETA AL REMESIANEI (338-417)
     5. ALȚI CONTEMPORANI AI SF. AMBROZIE

Capitolul XI
     POEȚII LATINI DE IMITAȚIE CLASICĂ
     1. CAIUS VETTICUS IUVENCUS
     2. PETRONIA PROBA
     3. AURELIU PRUDENTIU CLEMENTE
     4. SFÂNTUL PAULIN DENOLA (353-431)
     5. RUFIN DE AQUILEA (345-410)

Capitolul XII
     1. SFÂNTUL IERONIM (342-420)
     2. SULPITIU SEVER (360-425)

Capitolul XIII
     PRECURSORI ȘI CONTEMPORANI AI SFÂNTULUI AUGUSTIN
     SFÂNTUL OPTAT MILEVITANUL
     PELAGIANISMUL

Capitolul XIV
     1.SFÂNTUL AUGUSTIN (354-430)
     2.PRIETENI ȘI DISCIPOLI AI SF. AUGUSTIN

Capitolul XV
     ȘCOALA DIN LERINS
     1. SF. PROSPER
     2. SFÂNTUL IOAN CASIANUL (360-435)
     3. DIONISIE EXIGUUS (CEL SMERIT) (470-545)
     4. SF. ONORAT
     5. SF. VINCENȚIU DE LERINS
     6. SF. EUCHERIU
     7. SF. HILARIE
     8. ARNOBIU
     9. FAUST DE RIEZ
     10. SF. FULGENȚIU DE RUSPA (468-533)

CARTEA A III-A
EPOCA A TREIA
DE LA CONCILIUL DIN CALCEDON (451)
PÂNĂ LA AL II-LEA CONCILIU DIN NICEEA (787)

Capitolul I
     CARACTERIZARE
     A. LITERATURA DE COMPILAȚIE ȘI VULGARIZARE
     B. ORATORII SACRI
          1. SF. LEON CEL MARE (390-461)
          2. SFÂNTUL PETRU CHRISOLOGUL (406-450)
          3. SFÂNTUL MAXIM DE TORIN (după 465)
          4. SFÂNTUL CEZAR DE ARLES (470-543)
          5. SFÂNTUL MAONUS FELIX ENNODIUS (437-521)
          6. SALVIAN (435)
     C. SCRIITORII GRECI DIN ACEASTĂ PERIOADĂ
          1. VASILE DE SELEUCIA (+ 459)
          2. SF. SOFRONIE, PATRIARHUL lERUSAUMULUI
          3. SF. GERMAN, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI
     D. ICONOCLASMUL Șl COMBATEREA LUI
          1. SF. TARASIE (784-786)
          2. SF. NICEFOR MĂRTURISITORUL (806-815)
          3. SF. METODIE

Capitolul II
     POLEMIȘTI
     A. ÎN AFRICA
     B. ÎN RĂSĂRIT
     C. POEȚI LATINI
     D. POEȚI GRECI
     E. LANȚURI, FLORILEGII ȘI SENTINȚE

Capitolul III
     SCRIITORI ORIENTALI CONTRA MONOFIZISMULUI,
     MONOTELISMULUI ȘI ICONOCLASMULUI

     A. SCRIITORI MONOFIZIȚI MAI IMPORTANȚI
     B. SCRIITORI ANTIERETICI
          1. DIONISIE AREOPAGITUL
          2. LEONȚIU BIZANTINUL (485-543)
          3. EFREM
          4. ANASTASIE SINAITUL (630-700)

Capitolul IV
     A. CONCILIUL AL IV-LEA CALCEDON (451) ȘI MONOFIZISMUL
     B. CONCILIUL AL V-LEA ECUMENIC
     C. PATRIARHATELE

Capitolul V
     1. SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL (580-662)
     2. SFÂNTUL IOAN DAMASCHINUL (675-749)

Capitolul VI
     PRIMII SCOLASTICI LATINI
     1. GHENADIE DE MARSILIA
     2. SFÂNTUL BENEDICT
     3. BOEȚIUS (480-524)
     4. CASSIODORUS (477-570)
     5. SF. GRIGORE CEL MARE (540-604)
     6. SF. MARTIN DE BRAGA (510-580)
     7. SFÂNTUL IZIDOR DE SEVILLA (570-636)
     8. SFÂNTUL TEODOR STUDITUL (759-826)
     9. SFÂNTUL BEDA VENERABILUL (673-735)
     10. ÎNCHEIERE

CARTEA IV
MARII CONTINUATORI AI SFINȚILOR PĂRINȚI

Capitolul I
     MARII CONTINUATORI AI SFINȚILOR PĂRINȚI
     A. CARACTERIZARE
     B. SECOLUL AL IX-LEA
     ORIGINILE ÎNDEPĂRTATE ALE SCOLASTICII
     C. SECOLUL AL X-LEA
     D. ÎN SECOLUL AL XI-LEA SUNT DE AMINTIT
     E. SECOLUL AL XII-LEA. ȘCOALA DE LA SF. VICTOR-PARIS
     SOMIȘTII

Capitolul II
     TEOLOGIA ȘI UNIVERSITĂȚILE ÎN VEACUL XIII
     A.CARACTERIZARE
     B. TEOLOGIA ȘI MIȘCAREA FILOSOFICĂ ÎN VEACUL XIII
     C. PRINCIPALII TEOLOGI SECULARI DIN VEACUL AL XIII-LEA
     D. PRIMII TEOLOGI AI ORDURILOR CERȘETOARE
     E. PRIMII TEOLOGI FRANCISCANI

Capitolul III
     1. SFÂNTUL TOMA DE AQUINO (1225-1274)
     2. JOHN DUNS SCOT (1274-1308)

Capitolul IV
     TEOLOGIA SECOLULUI AL XIV-LEA. DECADENȚA SCOLASTICII. OCCAMISMUL

Capitolul V
     BISERICA ORTODOXĂ BIZANTINĂ ÎN SECOLELE XI-XIV

Capitolul VI
     A. ȘCOLI DE TEOLOGIE ÎN SECOLUL AL XIV-LEA
     B. TEOLOGIA BISERICII

Capitolul VII
     ȘCOLI DE SPIRITUALITATE ÎN EVUL MEDIU. MAREA SCHISMĂ OCCIDENTALĂ (1378-1417)
     RENAȘTEREA ȘI REFORMA
     ADEVĂRATA REFORMĂ A BISERICII - CONCILIULTRIDENTIN (1545-1563)

Capitolul VIII
     SECOLELE XV-XVII
     PERSONALITĂȚI DE DUPĂ REFORMA BISERICII
     SFÂNTA TEREZA DE AVILA (1515-1582)
     SFÂNTUL IOAN AL CRUCII (1542-1591)
     SFÂNTUL FRANCISC DE SALES (1567-1622)

EPILOG

BIBLIOGRAFIE
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact