Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

CARTEA l
EPOCA I SAU A PERSECUȚIILOR
De la începutul literaturii creștine până la anul 325,
Conciliul I ecumenic din Niceea

PERIOADA I

SECOLUL I

Capitolul I

B. PĂRINȚII APOSTOLICI

10. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA
PĂRINȚILOR APOSTOLICI

Până acuma am cunoscut acei scriitori care se numesc Părinți Apostolici. Ei au trăit spre sfârșitul secolului I (după anul 50 d. Cr.) și până înainte de 160. Intre ei nu i-am introdus pe unii scriitori care au trăit și au scris până la 160, cum este Quadratus, Aristide, Ariston din Pella și Sf. Iustin, care, pentru motive didactice, sunt studiați între Apologiști. Am inclus însă aici autorul Epistolei către Diognet, care cu greu a scris înainte de 160, pentru că epistola aceasta este pusă de autor între Părinții Apostolici, deși în mod greșit.

Scriitorii studiați se pot împărți în mai multe categorii:

a) Câțiva dintre ei se leagă direct cu Apostolii, alții indirect. Au avut relații directe cu Apostolii: Sf. Clemente Romanul, Sf. Ignațiu de Antiohia, Sf. Policarp, Papias. Ceilalți au avut relații indirecte.

b) După Biserici sunt: din Egipt: Pseudo-Bamaba; din Siria sau Palestina: Didaché și Sf. Ignațiu; din Asia Mica: Sf. Policarp, Papias; din Grecia: Sf. Clemente al II-lea; din Orient: Epistola către Diognet: din Roma: Sf. Clemente Romanul și Hermas.

c) După genul literar: unii au întrebuințat genul catehetic (Didaché); cei mai mulți, stilul epistolar (Sf. Clemente, Pseudo-Barnaba, Sf. Ignațiu, Sf. Clemente Romanul), Papias pe cei exegetic, iar Hermas pe cei apocaliptic.

Conținutul operelor lor. Scrierile Sf. Părinți Apostolici sunt, mai întâi de toate, scrieri ocazionale, deci nu pot cuprinde o expunere completă și perfectă a învățăturii creștine din acel timp. Iată punctele cele mai însemnate:

Din Epistola către Diognet învățăm că creștinismul este de origine divină. Izvoarele de la care se adapă învățătura creștină cuprinsă în Sf. Părinți Apostolici sunt: Sf. Scriptură și Sf. Tradiție orală.

Scriptura este considerată inspirație, fiindcă sunt citate cu: spune Scriptura, spune Dumnezeu etc. Canonul nu este încă bine determinat, pentru că sunt citate ca inspirate și alte scrieri. Tradiția este stimată foarte mult de Papias și este legată de apostoli. Depozitarii ei sunt episcopii. Dumnezeu este unul, creatorul universului din nimic. El a creat lumea pentru om, pentru Biserică și pentru numele Său.

Sf. Treime este indicată clar de forma Botezului și de Doxologie. Singur Hermas este confuz. De asemenea, este clară dumnezeirea lui Isus Cristos, care era Tatăl, înainte de lume; e LOGOS întrupat din Maria, coborâtor din rădăcina lui Avraam și David pentru ca să ne răscumpere pe noi. Biserica are trei înțelesuri: sau e adunarea credincioșilor, sau totalitatea credincioșilor dintr-un loc, sau a tuturor credincioșilor. Ea este corpul mistic, cu Cristos cap, iar credincioșii membre. În ea exista o ierarhie: episcopi, presbiteri, diaconi. Deasupra tuturor Bisericilor stă cea din Roma.

Tainele sunt amintite: Botezul, Pocăința, Euharistia, Căsătoria. Botezul se dă, după o pregătire mai îndepărtată și una mai apropiată, prin scufundare sau prin vărsare (infuziune) în numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Spirit, Amin. Botezul iartă păcatele și restituie viata sufletului. Euharistia este jertfa proprie a credincioșilor, este carnea și sângele Domnului, este zălogul nemuririi. Se oferă în ziua Domnului de către episcop sau preotul autorizat de ei. Se apropie de ea cei botezați, după ce s-au împăcat cu dușmanii și și-au mărturisit păcatele (Didaché). Despre Pocăința vorbește Didaché, Pseudo-Barnaba și Hermas.

Căsătoria se face cu aprobarea episcopului (Sf. Ignațiu) și este indisolubilă (Hermas).

La Eshatologie este de notat că unii Părinți Apostolici cred că sfârșitul lumii se apropie și că învierea celor drepți și judecata celor rai va fi un period de o mie de ani, în care Cristos va domni cu cei drepți pe pământ (Milenarismul).
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact