Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

BIBLIOGRAFIE

1. Les Actes du Concile Vatican II. Textes intégraux de Constitutions. Décrets et Déclarations promulgués. Les Editions du CERF, Paris, 1990.

2. Altaner Bertoldo, Patrologia, Ed. III, Torino, 1914.

3. N. Bănescu, Bizanțul și romanitatea la Dunărea de Jos, București, 1938.

4. G. Bardy, La vie spirituelle d'après Les Pères de trois premiers siècles. Tome II, Tournai (Belgium), 1968.

5. Ioan M. Bota, Istoria Bisericii universale și a Bisericii românești, Cluj-Napoca, 1994.

6. Burns A. E., Niceta of Remesiana, His life and Works, Cambridge, 1905.

7. Cayré A. A., Précis de Patrologie, Tome I-II, Paris-Tournai-Rome, 1927, 1930.

8. Pr. prof. dr. Constantin Cornițescu și Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Sfântul Vasile cel Mare, București, 1988.

9. Ioan G. Coman, lzvoarele ortodoxiei românești în creștinismul daco-roman, în Ortodoxia XXXm, București, 1981.

10. Ioan G. Coman, Littérature patristique au Bas-Danube, în Romanian Church New, XI, 1981.

11. Ioan G. Coman, Patrologie, manual, București, 1956.

12. Ioan G. Coman, Patrologie vol. l, București, 1984

13. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. Il, București, 1985.

14. Ioan G. Coman, Scriitori bisericești din epoca străromână, București, 1979.

15. Alexandru Constantinescu, Sf. loan Cassianul, în Biserica Ortodoxă Română, LXIV, 1946.

16. Dizionario Enciclopedico Italiano, vol. VIII, Roma, 1958.

17. Mihail Diaconescu, Istoria literaturii dacoromane, Editura Alcor Edimpex, București, 1999.

18. Encyclopedia Universalis, volume 2, Paris, 1968.

19. Pr. D. Fecioru, Sf. loan Damaschin, Dogmatica, Ediția III, București, 1993.

20. Pr. D. Fecioru, Scrierile Părinților apostolici, București, 1979.

21. Fontes Historiae Dacoromanae, II, București, 1970.

22. La Grande Encyclopédie, Tome III, Paris, 1885.

23. La Grande Encyclopédie, Tome, XXV, Paris, 1942.

24. Grand Larousse encyclopédique, VIII, Paris, 1963.

25. Hieronimus, De viris illustribus, Lipsiae, 1879.

26. J. Lebreton, J. Zeiller, Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu''a nos jours, 2, Paris, 1938.

27. Nicolae Lupu, Religia strămoșilor, Blaj, 1935.

28. Ubalde Mannucci, Istituzioni di Patrologia, Parte l, Roma, 1931, Parte II, Roma, 1932.

29. Samuil Micu, Istoria Bisericească, Sfânta Mănăstire, Bistrița, Eparhia Râmnicului, 1993.

30. Mourre, Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, Paris, 1990.

31. L'Osservatore Romano, m. 22 (2369), 30 mai, Roma, 1995.

32. J. R. Palanque, G. Bardi, P. de Labrielle, Histoire de l'Eglise, vol. 3, Paris, 1939.

33. Vasile Pârvan, Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman, București, 1911.

34. Patrologie-Series latina. Tomus I-CCXXI. J. P. Migne, Paris, 1844-1864.

35. Patrologiae-Series Graeca, cursus completus, Querante J. P. Migne, Tomus I; S. Clementis pontificis romani, opéra omnia, Paris, 1846.

36. D.M. Pipidi, Contribuții la istoria veche a României, București, 1967.

37. Antonie Plămădeală, mitropolit, Sf. Gherman din Dacia Pontică, în Mitropolia Ardealului, an XXXIV, nr. 5 Sibiu, 1989.

38. Dom Ch. Poulet, Histoire de l'Eglise, Tome l, Paris, 1941.

39. Pr. prof. Ioan Rămureanu, Actele martirice, București 1982.

40. Milan Seșan, Temeliile ortodoxiei - Sinodul II ecumenic Niceea - Constantinopot, în 'Telegraful roman nr. 36-37/Sibiu, 1949.

41. Bernard Ștefan Ștef, Sf. Tereza de Avila, Cluj-Napoca, 1995.

42. Suceu Alexandru, Curs de Patrologie, Roman, 1994.

43. Cristian Tămaș, Sf. Tereza de Avila, Drumul perfecțiunii, Iași, 1995.

44. Ricarda Maria Terschak, Sfântul Ioan al Crucii, Noaptea întunecată, Sibiu, 1991.

45. Ștefan Bernard Ștef, Sfântul Augustin, Cluj-Napoca, 1994.

46. Aloise Al. Tăutu, Nichita Remesianul, Teză de doctorat, Roma, 1921.

47. J. Tixeront, Précis de Patrologie, Ed. III, Paris, 1920.

48. Nestor Vomicescu, mitropolit, Primele scrieri patristice în literatura noastră, secolele IV-XVI, Craiova, 1984.

49. Jacques Zeiller, L'empire romain et l'Eglise, Tome V, Paris, 1928.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact