Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SCRIPTURA
Start :: Scriptura :: Anexe

          PASCAL: EPISTOLA ÎNTÂIA ȘI A DOUA CĂTRE TESALONICENI

          Biserica din Tesalonic a fost întemeiată de Paul în timpul celei de-a doua călătorii misionare probabil în anul 50 (F 17,1-9). {ederea lui în oraș a durat doar două sau trei luni. Împotrivirea Iudeilor localnici s-a făcut simțită de la început și apostolul a fost nevoit să plece înainte de vreme. În urma lui a lăsat totuși o comunitate creșină care, deși adia închegată, a rezistat chiar în împrejurări de prigoană (1T 2,14).
          Prin însuși conținutul și tonul lor, ambele scrisori către tesaloniceni ni se prezintă ca o revărsare a inimii părintești a lui Paul față de părinții lui spirituali. Suntem departe de marile teme teologice de mai tărziu și de pledoariile de apărate a credinței și învățăturii. Gândul la comunitatea încă tânără, lipsită de experiență, și totuși fidelă, dă naștere simțămitelor de bucurie și recunoștință, încurajare și dragoste, grijă și neliniște.

          Întâia scrisoare către Tesaloniceni este scrierea cea mai veche a Noului Testament. A fost trimisă de Paul de la Corint, pe la începutul anului 51, după ce Timotei a adus vești bune privitoare la situația comunității (F 18,5; 1T 3,6).
          Scoaterea în evidență a credinței Tesalonicenilor, încolăcită sub înrâurirea Spiritului Sfânt străbate întreaga scrisoare, iar Paul nu află destule cuvinte spre a mulțumi lui Dumnezeu (1,2-10; 2,13). Păstrarea acestei credințe este gija lui de căpeteni. Dar condiția de neînlăturat este viața sfântă (4,3), curată (4,7), în dragoste frățească și pace (4,9-11).
          Moartea unor membrii ai comunității dă ocazia unui cuvânt de mângâiere, că nedejdea și credința neclintită în învierea de apoi (4,13-5,3). Siguranța revenirii Domnului este la temelia vieții creștine. «Ziua Domnului» (5,2) este ziua judecării faptelor. Credincioșii să se poarte astfel ca să fie aflați fără pată. Ca fii ai luminii (5,4u) ei sun chemați la veghere și luptă (5,6-8) spre a ajunge la comunitatea de viață cu Isus Hristos (5,9-11).

          A doua scrisoare a urmat după câteva luni în decursul aceluiași an. Ea constituie o întregire a celei dintâi, îndeosebi cu privire la venirea lui Isus Hristos pentru judecata din urmă.
          Centrul acestei învățături se cuprinde în cap. 2,1-12.
          În urma înțelegerii greșite a învățăturii lui Paul, unii membrii ai comunității erau convinși că revenirea lui Hristos trebuia să aibă loc în curând (2,1u). De aici urmează că o parte din creștini nu se mai preocupă de obligațiile vieții de toate zilele. Trăiesc la voia întâmplării și în trândăvie. Surprins de această situație neașteptată, Paul se adresează celor vinovați pe un ton dojenitor și aspru (3,6.10-12). Dar preocuparea lui de căpetenie este orientera dreaptă a credincioșilor pe tărâmul cunoașterii de care va depinde purtarea lor de mai târziu.

          Desigur, Domnul va veni să pedepsească necredincioșii (1,8u) și să-i facă părtași pe cei sfinți la mărirea lui (1,10). Dar acest eveniment va fi precedat de altele care vor fi semnele premergătoare ale venirii sale. Lepădarea de credință a unora va fi însoțită de așa-zisul «Om al nelegiuirii», om al păcatului, iar ca atare sortit pierzării (2,3), care, în sfruntarea lui se va da drept Dumnezeu (2,4). Pentru moment însă un obstacol îl împiedică să se arate. Acest obstacol pare să fi fost cunoscut de Tesaloniceni (2,6); pentru noi rămâne misterios. Lumea se află în prezența «misterului nelegiuirii» (2,7), păcatul care lucrează în sânul ei (cp. E 2,1u). Durata acestui timp nu este determinată de Paul. Sfârșitul ei nu este înfășișat nici ca fiind aproape nici ca îndepărtat. Semnele premergătoare nu s-au manifestat. Viața comunității trebuie deci să continue într-o neîntreruptă fqacere de bine (3,13), iar cei care îi tulbură mersul trebuie să fie aduși la îndreptare (3,14u).
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact