Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

I. Zilnic

6. Rugăciunea de seară

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.

Dumnezeiască Inimă a lui Isus, care cu lumina primită de la tine, m-ai învrednicit pe mine a trece lungimea zilei și a mă apropia de începuturile nopții, îți mulțumesc pentru toate darurile și binefacerile pe care mi le-ai împărtășit azi, primește rugăciunea mea de seară, păzește inima mea de cugete rele și cu iubirea ta rănește sufletul meu.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenia ești, și toate le plinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toată întinarea, și mântuiește Bunule, sufletele noastre.

Sfintele Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori.)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în veci vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele tău.

Doamne îndură-te spre noi. (De 3 ori.)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vină împărăția ta; fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Doamne Isuse Hristoase, tu care ai zis: "Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide", cutremurat de primejdiile și ispitele nopții, cu credință, cu nădejde și cu iubire te rog:

 

Rămâi cu mine Doamne,

căci către seară este și ziua s-a plecat și în miez de noapte vor căuta dușmanii sufletul meu. Rămîi cu mine, Doamne, căci în revărsatul zorilor chemându-te în ajutor, ai venit la mine și astfel, când dușmanii s-au aruncat asupra mea, nu m-au aflat, adăpostit fiind sub acoperământul aripilor tale, celor netrupești, dar sfat au făcut să mă piardă în întunericul ce s-a lăsat. Rămâi cu mine, Doamne, să nu fiu rușinat, căci întru tine am sperat și viața mea am jertfit-o ție, și în noaptea aceasta de vei fi cu mine, se vor rușina dușmanii mei și se vor risipi, iar eu în mâinile tale voi încredința sufletul meu. Rămâi cu mine Doamne.

 

Și luminează-mi mintea,

Și acum, Mângâietorule, Spirite al adevărului, vino și te așează întru mine. Vino, Spirite Sfinte, și-mi luminează mintea, ca să-mi pot cunoaște toate greșelile, și cu o părere de rău sfântă, vindecă sufletul meu! Vino și ajută-mă

 

Să-mi examinez conștiința

și să recunosc sincer, cum mi-am îndeplinit:

1. Datorințele față de Dumnezeu:

Început-am ziua de azi cu gândul la Dumnezeu prin oferta de dimineață?

Mi-am zis rugăciunile de dimineața, înainte și după învățat, înainte și după mâncare, rozarul, etc? Cum le-am zis? distrat sau recules? Ce n-am zis și de ce?

Am avut respectul cuvenit față de numele lui Dumnezeu, ori l-am pronunțat cum nu se cuvine?

2. Datorințele față de aproapele:

a) Față de superiori: M-am purtat cu respectul cuvenit față de mai marii mei? Nu i-am vorbit de rău? I-am ascultat? Am ținut regulamentul? Nu m-am expus prin călcarea lui, să fiu eliminat și astfel să produc supărare părinților mei? N-am fost obraznic? Nu i-am mințit? În clasă n-am produs supărare și mâhnire profesorilor prin purtarea mea? Căutat-am să le fiu un cooperator prin purtarea mea?

b) Față de colegi: Nu i-am judecat temerar? Nu i-am disprețuit? batjocorit? N-am făcut glume nepotrivite pe socoteala lor? N-am fost invidios? Nu m-am bucurat de insuccesul vreunui coleg?...

c) Față de inferiori: N-am dat prin puterea mea sminteală celor mai mici? Nu i-am învățat ceva rău? Căutat-am să fiu un apostol în mijlocul lor?

3. Datorințele față de mine:

N-am fost mândru, ambițios, lacom, zgârcit, fățarnic, necumpătat? N-am fost leneș la învățat?

Mi-am permis închipuiri, gânduri, dorințe, priviri, vorbe necuviincioase ori cu două înțelesuri, cântări, lecturi nepermise? Am fost modest la îmbrăcare și dezbrăcare? Cum am folosit timpul? Cum mi-am învățat lecțiile de mâine? Învățat-am destul la materia la care stau mai slab?

Ce aș răspunde Judecătorului, dacă în noaptea aceasta aș muri?

 

Să-mi pară rău din inimă:

Dumnezeul meu îmi pare rău din inimă de toate păcatele mele, și le urăsc pentru că prin ele te-am vătămat pe tine, care ești nemărginit de Bun. Îmi propun cu tărie prin ajutorul tău, să nu te mai vatăm și să înconjur prilejurile care duc la păcat.

 

Și-mi dă mie odihnă

trupului și sufletului și mă păzește pe mine de somnul cel întunecat al păcatului și de toată patima cea întunecată și de noaptea plăcerilor. Așează întărâtările patimilor, stinge săgețile celui rău, cele aprinse, cele pornite asupra mea cu vicleșug; sburdările trupului meu le potolește și tot gândul meu cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și-mi dăruește mie, Dumnezeule, minte deșteaptă, gând curat, inimă trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei netulburat. Căci tu ești, cela ce mi-ai dăruit somnul spre odihna slăbiciunii mele și repaus de ostenelile trupului celui mult trudit.

 

Scoală-mă în vremea rugăciunii,

ca pururea să fiu unit cu tine; luminează ochii minții mele, ca să nu adorm vreodată în păcate spre moarte; ridică mintea mea din somnul cel greu al lenevirii; și dă-mi să văd zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înalț rugăciunile de dimineață.

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea mea la Fiul tău și Dumnezeul meu și roagă-l să mântuiască, pentru tine, sufletul meu.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Spirit. Treime sfântă, mărire ție. Toată nădejdea în tine o pun, Maica lui Dumnezeu: păzește-mă, sub acoperământul tău.

Cu pace mă voiu culca și voiu adormi că tu, Doamne, în chip deosebit, întru nădejde m-ai așezat.

 

Preabune Isuse

Taină de pace și de iubire, cred cu tărie că ești de față aici, în preasfânta Euharistie; de la Tine, o Pâine a Vieții, aștept toate harurile, raiul și învierea glorioasă a trupului meu.

 

Te iubesc

preabunul meu Mântuitor, care te sacrifici zilnic pentru mine pe altare. De aceea îți ofer - prin mâinile Mariei - sărmana mea inimă.

 

Te ador

și-ți mulțumesc de toate binefacerile ce mi-ai făcut astăzi și-n întreaga mea viață, dar mai presus de toate îți mulțumesc pentru neasemuitele daruri primite prin Sfintele Taine: Botezul, Mirul, Pocăința, Euharistia și pentru chemarea ce mi-ai sădit-o în suflet, și prin care mi-ai deschis calea să învăț la școală, ca să-te cunosc, să-ți servesc și să-te iubesc tot mai mult. Pentru iubirea ce te ține, o Isuse, închis în sfântul chivot și-n sărmana mea inimă, dă-mi umilință, curăție, răbdare, sinceritate, tărie, credință, iubire, dar mai presus de toate, darul de a corespunde chemării mele de elev al acestor școli întemeiate prin străduința, sfințenia, și dragostea de neam a Vlădicilor noștri.

 

Binecuvintează

Tainicul meu Stăpân, pe Papa, Episcopul meu, Biserica, Clerul, Acțiunea Catolică.

Dă-mi harul să ajut misiunile și misionarii din țările necredincioase, și să fiu un apostol al unirii Bisericilor.

Binecuvintează pe tatăl meu și pe mama mea și răsplătește-le sacrificiile ce le-au făcut și le fac pentru mine. Adu-ți aminte și de toate celelalte rudenii ale mele, de prieteni, cunoscuți, și binefăcători.

 

Asistă

și întărește pe superiorii acestui Internat, și pe dascălii școlii mele.

Privește cu îndurare spre țara mea, spre toate popoarele asuprite:
întărește pe cei răniți
alinează pe cei suferinzi,
vindecă pe cei bolnavi,
întoarce pe cei păcătoși,
luminează pe cei rătăciți,
și sfințește pe cei buni.

Primește în fericirea ta toate sufletele ce în această noapte sau mâine vor trece în veșnicie, și în pacea ta odihnește Doamne, sufletele celor întru tine adormiți.

Fă, ca prin apostolatul preoților să se stabilească Împărăția Inimii Tale: împărăția adevărului și a vieții, împărăția harului și a sfințeniei, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii.

 

Și acum, Mângâietorule,

Spirite al adevărului, vino și te așează întru mine. Vino, Spirite Sfinte, și-mi luminează mintea ca să-mi pot cunoaște toate greșelile, și cu o părere de rău sfântă vindecă sufletul meu. (Urmează examinarea conștiinței).
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact