Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

IV. Anual

7. Exercițiile spirituale

"Din toate mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția oamenilor pentru a-și îndrepta viața, nu este nici unul care să fi produs efecte așa de mărețe și de minunate ca exercițiile spirituale" (Sf. Vincențiu de Paul).

De aceea: "În momentul când exercițiile spirituale vor intra în programul de viață al tineretului, vom putea spera un viitor mai bun și mai luminos" (Pius XI).

Exercițiile spirituale sunt trăirea sistematică a diferitelor activități spirituale (ascultarea predicilor, meditație asupra adevărurilor predicate, contemplarea adevărurilor veșnice, rugăciunea, examinarea conștiinței, mărturisirea, combaterea defectelor, cuminecarea, practicarea virtuțiilor, etc.), cu scopul de ați ordona viața proprie după voința lui Dumnezeu, pentru dobândirea vieții veșnice.

 

1. Roagă-te în timpul exercițiilor spirituale.

Doamne Isuse Hristoase care m-ai învrednicit în aceste zile de reculegere sufletească, cu umilință te rog, ajută-mă să urmez calea voită de tine; alungă de la mine preocupările și distracțiile lumești și fii-mi maestru și conducător; luminează-mi mintea ca să pot pătrunde adevărurile veșnice, singurele necesare pentru mine; întărește-mi voința ca să le pot urma cu sfințenie până la sfârșitul vieții mele, căci tu ai zis, că numai cel ce va răbda până în sfârșit acela se va mântui; simțurile mele, Doamne, să fie supuse minții mele și harului tău, și să nu mă dedau la nici o plăcere care ar fi contra legii tale.

Promit că în zilele acestea, mă voi ruga, mă voi mortifica, voi asculta cuvântul tău care vei binevoi să mi-l adresezi prin predicator, voi reflecta asupra lui; voi lucra ca să-mi cunosc greșelile de căpetenie și defectele care mă abat de la calea ta, și printr-o mărturisire bună să le șterg și să urmez drumul virtuților, ca astfel să cred în tine, să nădăjduiesc și să te iubesc și mai presus de toate să țin poruncile tale, și așa să ajung la fericirea veșnică, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit.

Până atunci vreau să fiu un tânăr creștin și un apostol după dorința Inimii tale preasfinte, vreau să învăț și să-mi fac datorințele, pentru ca să te preamăresc aici pe pământ și să se împlinească cuvintele tale: "Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri". Amin.

Ca să reușești, examinându-te la amiaz și seara asupra următoarelor puncte:

 

2. Examinează-ți conștiința în timpul exercițiilor spirituale.

Vreau să ajung scopul exercițiilor spirituale, adică reformarea întregii mele vieți sufletești?
Mă gândesc serios la practicarea unui program de viață spirituală?
M-am hotărât să mă mărturisesc regulat, să nu rămân în păcat de moarte și să-mi deschid sufletul unui peot?
Îmi dau seama de greșelile pe care trebue să le corectez și de virtuțile pe care trebue să le practic?
Folosesc bine mijloacele pentru acest scop și pentru buna reușită a exerciților spirituale?
Și anume: Sunt atent la predici?
Păstrez tăcerea?
Alung distracțiile?
Ofer lui Isus sacrificiile din zilele acestea pentru îndreptarea mea și a colegilor mei?
Urmez regulat orarul?
Ascult bine sf. Liturghie?
Ce hotărâri mi-am luat? Le-am scris pentru ca să le pot citi mereu și să nu le uit?
Înlătur ocupațiile străine exercițiilor spirituale?
Mortific îndeajuns simțurile: ochii, să nu privească în toate părțile, urechile, să nu asculte nimic în afară de cele sfinte, fantezia și curiozitatea să nu caute și să nu se ocupe de bună voie cu amintiri, lecturi, etc. nepotrivite pentru zilele acestea?
Mă rog pentru predicator, pentru mine, pentru părinții și colegii mei?

 

3. Roagă-te înainte de mărturisirea din timpul exercițiilor spirituale.

Păcătuit-am, făcut-am fărădelege, nedreptate făcut-am înaintea ta, prea bunule Stăpâne!

Călcat-am poruncile tale

cele mântuitoare, și juruințele mele cele sfinte, care le-am făcut la sfântul Botez, în fața marelui tău altar, înaintea îngerilor și a oamenilor; lepădatu-m-am de înfricoșatul Sânge al Legii prin care m-am sfințit, socotind-l de nimic, și bătându-mi joc de Spiritul harului, și nebăgând de seamă învierea cea înfricoșată și mai presus de fire. Toată Scriptura și legea cea dumnezeiască, și învățătura cea însuflată de Dumnezeu, ca un sunet deșert și graiul pustiu de fapte s-a socotit de mine. Numai cu numele am purtat cinstea Evangheliei și adevărata creștinătate.

Mâinile mele

spre toată răpirea și lăcomia au fost nevoitoare.

Picioarele mele

grabnice și foarte fărădelege și spre toată nedreptatea și înșelăciunea, gata să năvălească și să calce partea fraților, și să mănânce pe cei săraci.

Gura mea

organul sfintelor rugăciuni și cuvinte, am făcut-o organ a toată rușinea și vorba nebunească, de călcare de jurământ și de clevetire.

Ochii mei

și toate simțurile mele peste măsură umplutu-le-am de desfrânare și de toată obrăznicia.

Mintea

care împărățește în mine, acea sămânță dumnezeiască, am călcat-o în picioare, și mădularele tale Hristoase, le-am făcut mădulări ale păcatului; și în loc de biserică a lui Dumnezeu, făcutu-m-am lăcaș de stricăciune și necurăție.

Ție unuia am greșit

dar ție unuia mă și închin; cu inimă înfrântă aduc ție mărturisirea ca o jertfă curată. Lasă, iartă, iubitorule de oameni Stăpâne greșelile mele, și biruiească mulțimea îndurărilor tale mormanul cel rău al păcatelor mele. Adâncul bunătății tale celei nemărginite, să acopere marea cea amară a răutății mele. Am pilde de cele mai mari ale iubirii tale de oameni: pe tâlhari, pe desfrânați, pe vameși, și pe fiul cel rătăcit care mă întrec cu mult pe mine nevrednicul, și întru împărăția cerurilor înainte ajung. Cu aceia și pe mine, care mă mărturisesc și cad la tine, primește-mă Stăpâne; măcar că foarte departe sunt de întoarcerea și de curata lor pocăință; dar bunătatea ta cea nemăsurată să împlinească ceea ce lipsește, ori, și mai bine, să facă totul, de vreme ce de toate cu totul sunt lipsit. Că spre îndurare și iertare te îndeamnă și crucea și moartea de voie bună, care pentru mine ai răbdat-o, luptele Apostolilor, asudările Cuvioșilor, sângele Mucenicilor; și mai presus de toate, este nădejdea și mântuirea de obște a tuturor, Născătoarea de Dumnezeu, care mai presus de cuvânt, fără sămânță te-a născut!

Ale căror rugăciuni cu iubire de oameni primindu-le, de munca cea veșnică care va să fie, mântuiește-mă cu darul și cu iuburea de oameni a celui fără de început Părintele tău, cu care împreună bine ești cuvântat, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Buze întinate

și mâini pângărite mișc către tine Preabunule și inimă îngropată în gânduri rele; că ochi orbi având eu păcătosul, sufletul îl port întunecat de patimi și cu totul sunt acoperit de necuviincioase desfătări. Întinde-ți preacuratele tale palme, o iubitorule de oameni!

Mântuiește-mă Mântuitorule, strig ție, și mă curățește de întinăciunea multelor greșeli și de relele ce vin asupra-mi, ca un mult îndurat.

Lacrimi dă-mi mie,

Dumnezeule, ca odinioară femeii păcătoase, și mă învrednicește să ud picioarele tale, care m-au scăpat din calea rătăcirii, și mir de bună mireasmă să-ți aduc ție viață curată, întru pocăință câștigată: ca să aud și eu glasul tău cel dorit: Credința ta te-a mântuit, mergi în pace.

 

4. Examinează-ți conștiința la mărturisirea din timpul exercițiilor spirituale

Scopul școlii: Am venit la școală cu gândul curat de a deveni un element de valoare pentru Biserică și neam, sau cu alte gânduri?

Dacă am avut intențiune curată silitu-m-am să progresez în știință și în viața spirituală?

Cum am folosit mijloacele prescrise de profesori pentru a învăța bine și sfaturile părintelui de religie pentru a fi un elev curat și pentru a deveni un creștin exemplar!

Întrebuințarea simțurilor: Ca să ajung la acest scop, mi-am mortificat ochii, lipsindu-i de privirea lucrurilor primejdioase, auzul lipsindu-l de vorbe sau cântece nepotrivite, limba, tăcând când era interzisă vorbirea, pipăitul, suportând frigul, caldul, asprimea, ori neatingând ceea ce e oprit, gustul, mâncând ceea ce ți s-a pus înainte?

Mi-am mortificat memoria alungând amintirea lucrurilor rele din trecut, fantazia, alungând închipuirile primejdioase și păcătoase, pornirile, înfrânând pornirile rele și alimentând înclinările spre studiu, rugăciune și virtute, încăpățânarea, dănd dreptate aceluia care o avea, voința, ascultând totdeauna de Dumnezeu și de mai marii mei?

Care e starea mea sufletească privitor la:

I. Codul datorințelor morale: Decalogul (cele 10 porunci).

Datorințele față de Dumnezeu

a) Datorințele față de persoana lui Dumnezeu:

Porunca I: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai Dumnezei străini înaintea mea. Chip cioplit să nu-ți faci ca să te închini lui".

Am dat lui Dumnezeu cultul intern (cu mintea și cu voința), și extern (cu trupul, graiul și gesturile lui)?
Am adorat pe Dumnezeu, recunoscăndu-mi atârnarea de El? Ca să ador pe Dumnezeu am luat parte la jertfa liturgică?
Mi-am făcut regulat toate deprinderile sufletești (rugăciunile). Cum le-am făcut? Ce n-am făcut din ele? Am fost statornic în rugăciune? M-am rugat cu pietate? Am cinstit după cuviință pe Preac. Fecioara Maria și pe sfinți? N-am deviat de la simțământul religios prin: idolatrie (cultul divin oferit unei creaturi)? superstiție (prin divinațiune sau ghicitorie păcătoasă de a cunoaște lucruri ascunse cu ajutorul diavolului)? credință deșartă (farmece, descântece)? făcătura (năzuința de a strica aproapelui cu ajutorul diavolului)? prin spiritism luând parte la ședințe?
N-am comis sacrilegiu (tratarea cu nevrednicie a celor sfinte: batjocorirea preoților, călugărilor și călugărițelor, necinstirea sfintelor taine, a locurilor sfinte, a bisericii, a troițelor, a cimitirului, mărturisirea și cuminecarea cu nevrednicie)?
N-am păcătuit prin ispitirea lui Dumnezeu, ca de ex.: Doamne dacă îmi vei ajuta la examene voi crede că exiști, că ești bun, înțelept, atotputenic, etc.?

b) Datorințele față de numele lui Dumnezeu:

Porunca II: "Să nu iei numele lui Dumnezeu în zadar".

N-am folosit în mod ușuratic numele lui Dumnezeu?
N-am înjurat numele lui Dumnezeu? De câte ori?
Mi-am împlinit votul făcut?
N-am păcătuit prin sperjur sau jurământ fals?

c) Datorințele față de ziua Domnului:

Porunca III: "Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului".

Lipsit-am sau întârziat-am de la sf. Liturghie, fără motiv grav, în Dumineci și sărbători? De câte ori? În timpul slujbelor, am râs, am vorbit sau m-am gândit aiurea?
Am lucrat lucruri oprite?

Datorințele față de aproapele

a) Datorințele sociale:

Porunca IV: "Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ".

A) Datorințele față de părinți: Mi-am cinstit părinții ori am grăit împotriva lor vorbe de ocară, de dispreț și m-am rușinat de ei? I-am ascultat? I-am iubit, ajutându-i, rugându-mă pentru ei și suportându-le greșelile și nesupărându-i prin purtarea mea?

B) Datorințele față de superiori: Am cinstit, ascultat și iubit pe educatorii, profesorii și formatorii mei?

C) Datorințele față de Stat: Am avut dragostea recerută față de patrie? Am arătat această dragoste prin aceea că am cinstit autoritatea publică? M-am supus legilor ei, mi-am îndeplinit datorințele de elev, am trăit creștinește? N-am fost șovinist? N-am avut ură față de alte neamuri? Mi-am dat seama că toți suntem fii ai lui Dumnezeu? Spre acest scop am ajutat misiunile pentru evanghelizarea necredincioșilor?

b) Datorințele față de viața mea și a aproapelui:

Porunca V: "Să nu ucizi".

Mi-am îngrijit sănătatea trupului prin procurare de hrană, îmbrăcăminte, doctorii necesare, în caz de boală?
Nu m-am dat desfrâului și beției și astfel să-mi ruinez sănătatea?
Nu mi-am pus viața în primejdie prin baie, sport exagerat? Fost-am însă gata să-mi jertfesc viața pentru păstrarea credinței, pentru apărarea bisericii, etc.?
N-am încercat să mă sinucid? Mi-am dat seama că sinuciderea e o crimă împotriva lui Dumnezeu, împotriva societății? Mi-am dat seama că nici mizeria, nici repararea onoarei, nici actul de curaj ce-l cuprinde, nu sunt motive care să îndreptățească sinuciderea?
N-am dorit să repar onoarea prin duel? Mi-am dat seama, că cei ce duelează își primejduiesc vinovat viața și atentează la viața altuia?
Nu m-am făcut vinovat de omucidere, prin aceea că am făcut ori am omis vreo faptă ce trebuia săvârșită și astfel am cauzat moartea aproapelui?

c) Datorințele față de izvoarele vieții:

Porunca VI: "Să nu fii desfrânat".

Porunca IX: "Să nu poftești femeia aproapelui tău". Vezi Mărturisirea și cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus.

d) Datorii față de bunul material al aproapelui:

Porunca VII: "Să nu furi".

Porunca X: "Să nu dorești nici un lucru al aproapelui tău".

N-am vătămat dreptul de proprietate a aproapelui prin furt, înstrăinând pe ascuns și pe nedrept lucrul altuia, fără dreapta lui învoire?
N-am răpit prin violență lucrul altuia?
Am păstrat la mine lucrurile aproapelui? Mi-am plătit datoriile? Am înșelat pe altul?
Mi-am dat seama că furtul e păcat de moarte și că hoții nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu?
N-am păgubit pe altul, nimicind sau deteriorând un bun al său?
N-am cooperat la furt sau păgubire, dând mână de ajutor aproapelui la aceste două păcate, fie poruncindu-i, sfătuindu-l, fie ajutându-l, sau împărtășindu-mă de cele furate?
Silitu-m-am să repar prin restituție dauna pricinuită aproapelui?
Gânditu-m-am că nu se iartă păcatul, până nu se restituie furatul? Sunt gata la restituire?

e) Datorii față de bunul nume al aproapelui:

Porunca VII: "Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău".

Am spus totdeauna adevărul? Am avut totdeauna dragostea față de adevăr? Și de aceea m-am silit să cunosc adevărul, să-l rostesc, ori să-l tăinuiesc dacă mi s-a cerut secretul?
Am mințit? De ce? Cu intenția de a înșela, ca să scapi de pedeapsă, din glumă, etc.?
N-am fost fățarnic sau ipocrit?
Mi-am dat seama că minciuna e păcat împotriva limbajului, împotriva societății, e un fel de negare a lui Dumnezeu care este adevărul suprem?
Am tăinuit secretul ce mi s-a încredințat, ori l-am violat fără cauză justă?
Am păstrat sau violat secretul, păgubind astfel ordinea și binele comunității sau pe cel nevinovat?
Mi-am dat seama că nu se poate tăinui adevărul prin minciună când sunt întrebat, ci numai prin tăcere, prin răspunsuri echivoce, prin abatere de la subiect în mod abil, dacă nu sunt obligat să-l spun?

Datorințele față de sine

Decalogul aplicat la sine.

Am căutat să nu fiu ușuratic, să mă formez, să mă cunosc și să devin o persoană integră?
Pentru a mă cunoaște bine, m-am folosit de examinarea cunoștiinței (analizarea sentimentelor, pasiunilor, gândurilor, a defectului dominant și hotărârea de îndreptare?)

a) Datorii față de trup:

Mi-am protejat trupul, evitând fumatul excesiv, băutura, patimile, plăcerile, etc.?
Am dezvoltat energiile trupești prin exerciții fizice, sport moderat, bună dispoziție, etc.?

b) Datorii față de suflet:

Mi-am ocrotit rațiunea neîmpiedicându-i uzul prin abuzul alcoolului?
Nu i-am micșorat puterea prin surmenaj și pasiuni violente? N-am orbit-o prin prejudecăți, prin false principii, prin încăpățânare?
Mi-am purificat mintea de iluzii și idei greșite, formându-mi o cultură și o convingere creștină? N-am nimicit prin egoism și vicii puterea inimii? Am căutat să cultiv sentimentul estetic și să văd în toate latul frumos? Nu mi-am slăbit voința prin păcate, surmenaj, etc.? M-am sforțat să-mi îndeplinesc cu orice sacrificiu programul de zi și astfel să-mi întăresc voința?

c) Datorii față de viața spirituală:

N-am ucis în mine prin păcate, harul lui Dumnezeu? Caut, să mă purific prin sfintele taine?
M-am mărturisit și cuminecat în primele Vineri din lună? Din ce motive n-am făcut acest lucru? Am o grijă deosebită față de cultivarea credinței, nădejdii și a iubirii? Caut să devin asemenea lui Isus, să ating perfecțiunea personalității mele morale? Caut să devin un caracter (urmarea convingerilor drepte), erou (urmarea unui ideal înalt și drept), sfânt (starea de perfectă iubire a lui Dumnezeu și prin el a oamenilor)?

II. Datorințele față de Poruncile Bisericești:

Porunca I: "Să ții sărbătorile cele alese și legate". Le-am ținut pe toate?

Porunca II: "În Dumineci și sărbători să asculți sf. Liturghie cu pietate cum se cuvine". Am ascultat regulat sf. Liturghie, de la început până la sfârșit și cu atenția cuvenită?

Porunca III: "Să ții posturile și ajunurile, care și precum îți poruncește Biserica". Am mâncat Miercurea, Vinerea, și în alte zile de post carne? Mi-am zis rugăciunile pentru dispensă?

Porunca IV: "Să-ți mărturisești păcatele și să te cumineci cel puțin odată în an, la Paști". Te-ai mărturisit în anul trecut?

Porunca V: "Să nu faci nuntă în unele timpuri ale anului". N-ai luat parte la petreceri zgomotoase în timpurile oprite?

III. Am înlăturat cele 7 păcate capitale și alte păcate?

Mândria: N-am dorit ca alții să mă laude? N-am fost întristat când n-am primit laude? N-am fost preocupat excesiv, că ce zic alții despre mine? N-am căutat să se vorbească bine despre mine? și rău despre alții? N-am fost ambițios peste măsură? Nu m-am lingușit pe lângă superiori ca să obțin vreo notă mai mare sau vreo încredințare? N-am criticat și judecat pe alții? inclusiv pe superiori? Nu m-am supărat când alții mi-au spus defectele?

Invidia: Nu m-am întristat pentru binele altuia, ca și cum ar fi fost un rău pentru mine, o înjosire a mea? Nu m-am întristat când altul a fost lăudat? N-am invidiat calitățile altuia: ascultarea, bunătatea, umilința, hărnicia, etc.? N-am vorbit de rău pe altul din invidie ca să micșorez faima lui?

Mânia: N-am fost nerăbtător și nu m-am enervat pentru orice nimic? N-am isbucnit în cuvinte și gesturi furioase? Nu cumva am văzut ofensa acolo unde era numai glumă sau greșală? Am iertat pe cel care m-a ofensat? N-am ținut mânie prin aceea că n-am mai vorbit cu dânsul? N-am dorit să mă răzbun, ori poate chiar m-am răzbunat?

Lăcomia: N-am mâncat și/sau băut peste măsură? N-am căutat băuturi alcoolice? Mi-am luat hotărârea de a mânca numai la timpul stabilit pentru masă? La masă m-am mortificat dacă nu mi-a plăcut vreo mâncare?

Necurăția: vezi Mărturisirea și cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus.

Lenea: vezi Mărturisirea și cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus.

Zgârcenia: N-am fost prea zgârcit? N-am prădat banii pe lucruri nefolositoare: tutun, reprezentații, etc.? Mi-am cumpărat cărțile recomandate de profesorul de religie? Am dat pentru misiuni, am ajutat pe vreun coleg lipsit? N-am fost prea preocupat de strângerea banilor, obiectelor, de a avea de toate și de a nu da la nimeni nimic?

Nu m-am făcut vinovat de vreun păcat contra Spiritului Sfânt, de deznădejde, sau mai ales de împietrirea în păcat, respingând orice sfat și învățătură pentru întoarcerea mea la calea cea adevărată?
Am sfătuit pe altul la păcat?
Am ajutat pe altul la păcat?
Am ajutat păcatul altuia?
Am tăcut păcatul altuia?

IV. Datorințele față de virtuțile principale:

Credința: Prețuiesc marele dar al credinței? Nu m-am îndoit de unele adevăruri de credință? de care anume? Mă silesc să-mi întăresc credința, prin rugăciune, viață curată, lecturi religioase și studiul religiei?
Înconjur ceea ce mi-ar putea slăbi credința: cărțile rele, conversație îndelungată cu necredincioșii, orgoliul ce-l ispitește pe om să nu creadă decât ceea ce vede, necurăția?
Mă trudesc să-mi conformez viața după credință: în judectă, în vorbe, în fapte?
Doresc din inimă răspândirea credinței? M-am rugat în timpul octavei de rugăciuni pentru unirea bisericilor? În ziua misionară m-am rugat pentru misionari și mi-am dat obolul pentru ca să ajut misiunile?
Am avut și am tot respectul și toată devoțiunea față de sfântul Părinte Papa, Vicarul lui Hristos și temelia Bisericii?

Nădejdea: Nu mi-am pierdut nădejdea iertării păcatelor și a dobândirii împărăției cerului?

Iubirea: Iubit-am pe Dumnezeu mai presus de toate, fiind gata să-mi pierd chiar și viața decât să-l superi? Am avut iubirea recerută față de aproapele, ajutându-l după putință? Am dat după putință când s-a făcut vreo colectă pentru săraci, pentru misiuni, etc.? Am iertat greșelile altora?

Prudența: Am fost prudent în convorbiri, în intimitatea cu prieteni, la vizite, în a cere sfatul părintelui spiritual, în a folosi sfaturile mai marilor mei, atât la învățat cât și în a mă purta bine?

Dreptatea: Am dat fiecăruia ce este al său: pietatea cuvenită lui Dumnezeu, (deprinderile sufletești); ascultarea cuvenită lui Dumnezeu, bisericii, superiorilor, confesorului? Am respectat proprietatea?

Tăria: Am avut tăria sufletească în îndeplinirea datorințelor chiar și atunci când mi s-au părut prea grele? Mai ales în momente de ispite, am fost destul de energic? Dar, în suferințe (boală, necazuri familiare, etc.)? Nu mi-am neglijat datorințele din spirit de colegialitate rău înțeleasă? Nu mi-am neglijat rugăciunile, mersul la sf. Liturghie, mărturisirea din aceleași motive?

Cumpătarea: Am fost cumpătat la mâncare și băutură? Cum am practicat:

a) umilința: Am primit umilirile și disprețul mai bucuros decât laudele deșarte? Am căutat să mă cunosc pe mine însumi și să nu mă ridic peste cei care sunt mai vrednici decât mine, să respect pe cei bătrâni și să mă unesc cu Isus atunci când alții mă disprețuiesc?

b) blândețea: Am fost destul de calm în toate împrejurările? Am fost blând față de colegi, inferiori, țărani, săraci, față de cei din familie?

c) curăția: vezi Mărturisirea și cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus.

V. Datorințele față de sfintele taine

Ți-ai dat seama că fără harul lui Dumnezeu nu poți face nimic pentru mântuire? Ai cerut de la Dumnezeu harul să învingi ispitele?
Ți-ai curățit sufletul de păcate în ziua aniversării botezului?
Ai fost un apărător al credinței? Te-ai gândit că prin taina sf. Mir ai devenit soldat al lui Hristos?
Ai avut respectul cuvenit față de sf. Euharistie? la sf. Liturghie, la cuminecare, etc.? Ai fost cu sufletul curat când te-ai cuminecat?
La aniversarea primei cuminecări te-ai gândit la promisiunea ce ai făcut-o lui Isus că-l vei iubi toată viața?
Ce respect ai avut față de mărtirisire: n-ai batjocorit pe cei ce se mărturisesc? Tu te-ai pregătit bine pentru mărturisire? Ai avut părere de rău și propus de a nu mai păcătui?
Nu ți-ai bătut joc de maslu, preoție și căsătorie? Nu simți chemarea la preoție?

 

5. Mărturisește-ți păcatele în timpul exercițiilor spirituale.

Vezi Mărturisirea săptămânală.

 

6. Roagă-te după mărturisirea din timpul exercițiilor spirituale.

Îți mulțumesc Doamne, că m-ai așteptat pe mine și m-ai ajutat să mă pot întoarce la tine prin mărturisire. Mulțumescu-ți, că mai întărit dându-mi putere să-mi mărturisesc toate păcatele mele și prin căința mea sprijinită cu harul tău, m-ai făcut iarăși moștenitor al raiului celui pierdut prin fărădelegile mele cele multe.

Mulțumescu-ți

că după ce te-am vătămat, nu mai aruncat îndată în focul cel nestins de care eram vrednic, ci m-ai așteptat, și mi-ai dat acest mijloc de mântuire. O Doamne, cât de nespusă este bunătatea ta. Tu nu-mi vei mai pomeni păcatele trecutului în veci. Tu ți-ai întors fața ta de la ele și iarăși te uiți cu blândețe și cu dragoste la mine, care la tine am scăpat. Bunătatea ta cea nemăsurată a întrecut mulțimea fărădelegilor mele.

Umblat-ai după mine,

ca după o oaie rătăcită până ce m-ai aflat, și mai scăpat din primejdia pieirii, și acum iarăși cu dragoste mă strângi la sânul tău de Tată. De acum iarăși te voi putea grăi de Tată, iar pe Fecioara Maria de Mamă. Cu ce îți voi mulțumii această bunătate și dragoste? Cu aceea Doamne, că îți voi fi de acum înainte fiu ascultător și credincios.

Urăsc păcatul

din toată inima cu amăgirile lui și singur numai pe tine te iubesc.

Îți promit

că nu voi mai uita de dragostea cu care m-ai primit și voi înconjura păcatul precum și prilejurile ce m-ar putea duce la păcat. Dă-mi ajutorul tău cel puternic, să o pot face aceasta și să nu mai păcătuiesc în veci. Dă-mi tărie să înplinesc cu dragoste toate poruncile tale pe pământ, ca să mă fac vrednic de răsplata vieții de veci. Amin.

 

7. Împlinește-ți canonul după mărturisirea din timpul exercițiilor spirituale.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact