Joi, 29 februarie 2011  
S Casian Romanul, c (+ 435)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

RUGĂCIUNI CĂTRE SFÂNTA FECIOARĂ

1. Paraclisul Maicii Domnului

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul (cu poporul): Sfinte Dumnezeule - Preasfântă Treime - Tatăl nostru - Că a Ta este împărăția - Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori). Veniți să ne închinăm--

Poporul: Dumnezeu este Domnul și ni S-a arătat nouă, binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu de-adinsul să alergăm noi, păcătoșii și umiliții, și să cădem strigând cu pocăință din adâncul sufletului: Stăpână, ajută, îndurându-te spre noi. Grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor. Nu-i întoarce pe servii tăi fără ajutor, că numai pe tine speranță te-am câștigat.

Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, noi nevrednicii, să vestim puterile tale; că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom îndepărta de Tine, Stăpână, pentru că tu îi mântuiești pe servii tăi pururea din toate nevoile.

Cântarea I

1. Apa trecându-o ca pe uscat și de răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul a strigat: Răscumpărătorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Pe tine, ceea ce L-ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeul meu, te rog, Fecioară, mântuiește-mă din nevoi, că la tine scăpând îmi ridic și sufletul și cugetul.

Stih: Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

3. Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, învrednicește-mă de cercetarea dumnezeiască și de purtarea ta de grijă, singură Mamă a lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și Născătoarea celui Bun.

Cântarea a III-a

1. Doamne, Creatorul celor deasupra crugului ceresc și întemeietorul Bisericii, întărește-mă în iubirea Ta, că Tu ești culmea doririlor și întărirea credincioșilor, unule iubitor de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Ceea ce L-ai născut pe Făcătorul de bine, care este cauza bunătăților, dăruiește tuturor avuția binefacerilor, că toate le poți, ceea ce L-ai născut pe Cristos cel puternic în tărie, de Dumnezeu preafericită.

Stih: Mărire Tatălui... Și acum...

3. Fiind încercat cu neputințe cumplite și boli chinuitoare, ajută-mă, Fecioară, că pe tine te știu vistierie de vindecări, nesecată; ceea ce ești cu totul nepătată.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără-ne și ne mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita noastră Doamnă Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară, Maria, cu toții sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, unii pe alții și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni ești, Dumnezeule, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Poporul: Amin.

Cântarea a IV-a

1. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am cunoscut lucrurile Tale și am preamărit dumnezeirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Îndulcindu-ne, Preacurată, cu darurile Tale, cântare de mulțumire îți cântăm, noi cei ce te cunoaștem pe tine Mamă a lui Dumnezeu.

Stih: Mărire Tatălui... Și acum...

3. Speranță, întărire și zid statornic al mântuirii avându-te, ceea ce ești cu totul lăudată, de tot necazul ne mântuim.

Cântarea a V-a

1. Luminează-ne cu poruncile Tale, Doamne, și cu brațul Tău cel înalt pacea Ta dă-ne-o, iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Cu strălucirea luminii tale risipește negura greșelilor mele, Dumnezeiască Mireasă, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică.

Stih: Mărire Tatălui... Și acum...

3. Vindecă neputințele mele, curată, învrednicește-mă de cercetarea ta și, cu rugăciunile tale, dăruiește-mi sănătate.

Cântarea a VI-a

1. Îmi voi îndrepta rugăciunea către Domnul și Lui Îi voi spune necazurile mele, că de rele s-a umplut sufletul meu și viața mea s-a apropiat de iad și mă rog ca Iona: din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Ca un zid de scăpare și mântuire deplină a sufletelor și mângăiere în necazuri te-am câștigat pe tine, Fecioară, și de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână, și acum mântuiește-ne de patimi și de nevoi.

Stih: Mărire Tatălui... Și acum...

3. În pat zac bolind și nu este vindecare pentru trupul meu, dar mă rog celei bune, care L-ai născut pe Dumnezeul și Mântuitorul lumii și vindecătorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea bolilor.

Preotul: Reia Ectenia mică - vezi la Cântarea III - și o încheie astfel:

Că Tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin. (Apoi)

Condacul. Vers 2

Ceea ce ești folositoare nedezmințită , iar creștinilor mijlocitoare neschimbată către Creatorul, nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor, ci aleargă, fiind bună, în ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: grăbește-te și roagă-te pentru noi și dobândește-ne mântuire, apărându-i pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc.

Antifoanele

(Vers 4)

1. Din tinerețele mele, multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți sprijinește-mă, Mântuitorul meu, și mă mântuiește.

2. Cei ce urâți Sionul, vă veți rușina de Domnul, căci precum iarba, de foc veți fi uscați.

3. Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt.

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul trăiește și prin curăție se înalță și se luminează prin unitatea Treimii cu sfințenie de taină.

4. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc izvoarele darului, adăpând toată zidirea, spre rodire de viață.

Prohimen

Voi aminti Numele Tău în toate neamurile.

Stih: Ascultă, fiică și vezi, pleacă-ți urechea și uită de poporul tău și de casa părintelui tău și va primi Împăratul frumusețea ta.

Toată suflarea să-L laude pe Domnul. Toată suflarea și toată făptura să laude Numele Domnului. Lăudați-L pe Dumnezeu în sfinții Lui.

Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim să ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-L rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi .

Preotul: Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace (ț) tuturor.

Poporul: Și spiritului Tău.

Preotul: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte...

În zilele acelea, Maria a plecat în grabă la munte într-o cetate a Iudeii și a intrat în casa Elisabetei. Și auzind Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în sânul ei și s-a umplut Elisabeta de Spiritul Sfânt și a strigat cu glas mare, zicând: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde îmi este dat, ca să vină Mama Domnului meu la mine? Că iată, cum a ajuns salutul tău la urechile mele, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Și fericită e cea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre umilința servei sale, că iată de acum mă vor ferici toate popoarele. Că lucruri mari a făcut pentru mine Cel Puternic și sfânt e Numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta cam trei luni și s-a întors la casa sa.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție. (Apoi)

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, curată Născătoare de Dumnezeu ci, cerând har, primește darul în folosul cererii.

Preotul: Cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni a Fiului Tău Unul născut, împreună cu Care ești binecuvântat, cu Preasfântul și Bunul Tău Spirit făcător de viață, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cântarea a VII-a

1. Tinerii care au venit cândva din Iudeea în Babilon, cu credința Treimii au călcat văpaia cuptorului cântând: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Vistierie de mântuire, izvor de nestricăciune, turn de tărie și ușă de pocăință ai arătat-o pe cea care Te-a născut celor ce strigă: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești.

Stih: Mărire Tatălui, Fiului... Și acum...

3. Născătoare de Dumnezeu care ni L-ai născut pe Cristos Mântuitorul, pe cei ce vin sub acoperământul tău dumnezeiesc, învrednicește-i să se vindece de boala trupului și de neputința sufletului.

Cântarea a VIII-a

1. Pe Împăratul Ceresc, pe Care-L laudă oștile îngerești, lăudați-L și preaînălțați-L în toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

2. Neputințele sufletului meu și durerile trupului le vindeci, Fecioară, ca să te măresc pe tine, cea plină de har.

Stih: Mărire Tatălui, Fiului... Și acum...

3. Asupririle ispitelor și năvălirea patimilor tu le alungi, Fecioară, ca să te mărim în toți vecii.

Cântarea a IX-a

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Mama Luminii în cântări să o mărim.

Poporul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe tine te mărturisim, prin tine fiind mântuiți, Fecioară curată, cu cetele fără de trup mărindu-te pe tine.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu; pe cea pururea fericită și preanevinovată și Mama Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și ești mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii; care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut; pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul (în genunchi): O, Doamna mea preabine-cuvântată, ocotitoarea neamului omenesc, scăparea și mântuirea celor ce aleargă la tine, știu, cu adevărat știu, că foarte mult am păcătuit și te-am supărat, preaîndurată Doamnă, și pe Cel născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun, dar am multe exemple ale acelora care, mai înainte de mine, au mâniat îndurarea Lui: pe vameși, pe desfrânate și pe ceilalți păcătoși, cărora li s-a dat iertare de păcate, pentru părere de rău și mărturisire. Deci aceste miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu greșelnic și privind spre atâta îndurare a lui Dumnezeu primită de dânșii, am îndrăznit și eu, păcătosul, să vin cu pocăință la îndurarea ta, preîndurată Doamnă. Dă-mi mână de ajutor și cere de la Fiul tău și Dumnezeu iertarea păcatelor mele cele grele. Cred și mărturisesc neîncetat că Acela pe Care L-ai născut, Fiul tău, este adevărat Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, judecătorul viilor și al morților, Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cred și mărturisesc, de asemenea, că tu ești cu adevărat Născătoarea de Dumnezeu, izvorul îndurărilor, mângăierea celor ce plâng, căutarea celor pierduți, puternică și neîncetată mijlocitoare către Dumnezeu, ceea ce iubești foarte mult neamul creștinesc și stai cu bunătate pentru îndreptarea mea. Că nu este cu adevărat alt ajutor și acoperământ pentru oameni afară de tine, o, Doamnă preaîndurată, și nimenea care a sperat în tine nu s-a rușinat; și prin tine îmbunându-L pe Dumnezeu, nimeni nu este părăsit. Pentru aceasta, rog bunătatea ta nemăsurată: deschide-mi ușile îndurării tale, celui ce am rătăcit și am căzut în noroiul adâncului. Nu te scârbi de mine, întinatul, nu trece cu vederea rugăciunea mea, a păcătosului, nu mă lăsa pe mine, ticălosul, pe care m-a răpit, ca să mă piardă, vrăjmașul cel rău, ci îmbunează-l pentru mine pe îndurătorul Dumnezeu, Cel ce S-a născut din tine, să ierte păcatele mele și să mă mântuiască din pieirea mea. Ca și eu, cu toți ce au dobândit iertare, să cânt și să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu, Cel născut din tine, și ajutorul tău puternic pentru mine în viața aceasta și în cea de veci.

Poporul: Amin.

(Dezlegare și cântări mariane).

 

2. Rugăciunea Rozarului

Rozarul este o rugăciune răspândită de Sf. Dominic spre a cinsti cincisprezece din cele mai însemnate mistere ale vieții, pătimirii și măririi lui Isus Cristos și ale Sfintei Fecioare Maria. Meditând câte unul din cele cincisprezece mistere, se spune câte un Tatăl nostru, câte 10 Născătoare și un Mărire - Și acum...

La sfârșitul meditării fiecărui mister se rostește rugăciunea următoare:

Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în ceruri toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila Ta.

I. Misterele de bucurie

(pentru luni și joi)

În întâiul mister de bucurie medităm că Arhanghelul Gavril a vestit Preasfintei Fecioare Maria că Îl va zămisli și va naște pe Domnul nostru Isus Cristos.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest întâi mister de bucurie în cinstea Bunei-Vestiri, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea umilinței.

Tatăl Nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al doilea mister de bucurie medităm că Preasfânta Fecioară Maria, după ce a primit vestea de la Arhanghelul Gavril, se duse îndată la verișoara sa Elisabeta și rămase trei luni cu ea.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al doilea mister de bucurie în cinstea vizitei Preasfintei Tale Mame la verișoara ei Elisabeta, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea iubirii aproapelui.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al treilea mister de bucurie medităm că, venind vremea să nască, Preasfânta Maria L-a născut pe Mântuitorul nostru Isus Cristos în Betleem, într-un staul sărac.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al treilea mister de bucurie în cinstea Nașterii Tale în Peștera din Betleem, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea sărăciei.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al patrulea mister de bucurie medităm că, la patruzeci de zile după nașterea lui Isus, Preasfânta Fecioară Maria L-a pus înaintea lui Dumnezeu în templul din Ierusalim.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al patrulea mister de bucurie în cinstea curăției Mamei Tale în Templul din Ierusalim, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea castității.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al cincilea mister de bucurie medităm că Preasfânta Fecioară, pierzându-L pe Fiul său de doisprezece ani și căutându-L trei zile, a treia zi L-a găsit în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al cincilea mister de bucurie în cinstea regăsirii Tale în Templu, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, zelul apostolic.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

II. Misterele de durere

(pentru marți și vineri)

În întâiul mister de durere medităm că Isus Cristos, urcându-Se pe Muntele Măslinilor, a asudat Sânge.

Iți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest întâi mister de durere în cinstea agoniei Tale din Grădina Ghetsimani, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, părerea de rău pentru păcate.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al doilea mister de durere medităm că Isus a fost biciuit cu sălbăticie în casa lui Pilat.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al doilea mister de durere în cinstea sângeroasei Tale biciuiri, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, mortificarea simțurilor.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al treilea mister de durere medităm că Isus Cristos a fost încununat cu spini.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al treilea mister de durere în cinstea încununării Tale cu spini, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, desprinderea de bunurile lumești.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al patrulea mister de durere medităm că lui Isus Cristos, fiind osândit la moarte, I-a fost pusă crucea pe umeri.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al patrulea mister de durere în cinstea purtării crucii spre Calvar, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea răbdării.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al cincelea mister de durere medităm că Isus Cristos, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, pe care a murit, fiind de față întristata Sa Mamă.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al cincilea mister de durere în cinstea îngrozitoarei Tale răstigniri, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, iubirea față de Tine și față de Preasfânta Ta Mamă.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

III. Misterele de mărire

(pentru miercuri, sâmbătă și duminică)

În întâiul mister de mărire medităm că Isus Cristos, a treia zi după patima și moartea Sa, a înviat biruitor și glorios, pentru a nu mai muri.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest întâi mister de mărire în cinstea glorioasei Tale Învieri, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, învierea noastră din păcat.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al doilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, la patruzeci de zile după Învierea Sa, S-a înălțat la cer în fața Mamei Sale și a Ucenicilor.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al doilea mister de mărire, în cinstea glorioasei Tale Înălțări la Cer, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, un dor fierbinte după cer.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al treilea mister de mărire medităm că Isus Cristos, șezând de-a dreapta Tatălui, L-a trimis pe Spiritul Sfânt în locul unde erau adunați Apostolii cu Preasfânta Fecioară Maria.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest mister de mărire, în cintea coborârii Spiritului Sfânt peste Sfinții Tăi Apostoli, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, darurile Spiritului Sfânt.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al patrulea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria, câțiva ani după învierea Domnului nostru Isus Cristos, a trecut din viață cu trupul la cer.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al patrulea mister de mărire în cinstea Adormirii Preacuratei Tale Mame, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, o moarte bună.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

În al cincilea mister de mărire medităm că Preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul său Isus.

Îți oferim, Doamne Isuse Cristoase, acest al cincilea mister de mărire în cinstea încoronării Preacuratei Tale Mame, cerându-Ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, statornicia în bine până la sfârșit.

Tatăl nostru, 10 Născătoare, Mărire Tatălui.

Isuse, iartă-ne păcatele--

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Mama îndurării, Preasfântă Fecioară Marie, primește de la noi acest Rozar în onoarea Preasfintei Treimi, spre a te cinsti pe tine pentru marile daruri cu care te-a înzestrat. Tu, care ești puternică mijlocitoare pentru noi la Fiul tău Isus, fă să fie bine primită această rugăciune a noastră pentru bunăstarea Sfintei Biserici Catolice, pentru întărirea credinței, pentru bunăstarea și pacea țării noastre, pentru cei vii și pentru cei adormiți, pentru cei sănătoși și pentru bolnavi, pentru cei întemnițați și pentru cei mâhniți, pentru toți binefăcătorii noștri și pentru noi, servii tăi. Roagă-te pentru noi, milostiva noastră Mamă, ca, trecând această viață pământească, să ne bucurăm împreună cu toți drepții de fericirea veșnică. Amin.

Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci scapă-ne de primejdii, una curată, una binecuvântată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă lăsa, ajutorului omenesc nu mă încredința, cu spijinește-mă și îndură-te spre mine.

Toată speranța în tine o punem, Mama lui Dumnezeu, păzește-ne sub acoperământul tău.

(După Rozar se poate cânta Cuvine-se cu adevărat)

 

3. Litania în cinstea Sfintei Fecioare

Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, îndură-Te spre noi,
Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, auzi-ne.
Cristoase, ascultă-ne.
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-Te spre noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-Te spre noi.
Sfântă Marie, roagă-te pentru noi
Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi
Sfântă fecioară a fecioarelor, roagă-te pentru noi
Mama lui Cristos, roagă-te pentru noi
Mama harului dumnezeiesc, roagă-te pentru noi
Mamă nepătată, roagă-te pentru noi
Mamă preacurată, roagă-te pentru noi
Mamă neprihănită, roagă-te pentru noi
Mamă pururea fecioară, roagă-te pentru noi
Mamă vrednică de iubire, roagă-te pentru noi
Mamă minunată, roagă-te pentru noi
Mama bunului sfat, roagă-te pentru noi
Mama Creatorului, roagă-te pentru noi
Mama Mântuitorului, roagă-te pentru noi
Fecioară prea înțeleaptă, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de cinste, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de laudă, roagă-te pentru noi
Fecioară puternică, roagă-te pentru noi
Fecioară miloasă, roagă-te pentru noi
Fecioară credincioasă, roagă-te pentru noi
Oglinda dreptății, roagă-te pentru noi
Scaunul înțelepciunii, roagă-te pentru noi
Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi
Vas spiritual, roagă-te pentru noi
Vas vrednic de cinste, roagă-te pentru noi
Vas vestit de cucernicie, roagă-te pentru noi
Trandafire tainic, roagă-te pentru noi
Turnul lui David, roagă-te pentru noi
Turn de fildeș, roagă-te pentru noi
Casă de aur, roagă-te pentru noi
Chivotul legii, roagă-te pentru noi
Poarta Cerului, roagă-te pentru noi
Steaua dimineții, roagă-te pentru noi
Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi
Scăparea păcătoșilor, roagă-te pentru noi
Mângâierea mâhniților, roagă-te pentru noi
Ajutorul creștinilor, roagă-te pentru noi
Regina Îngerilor, roagă-te pentru noi
Regina Patriarhilor, roagă-te pentru noi
Regina Profeților, roagă-te pentru noi
Regina Apostolilor, roagă-te pentru noi
Regina Martirilor, roagă-te pentru noi
Regina Mărturisitorilor, roagă-te pentru noi
Regina Fecioarelor, roagă-te pentru noi
Regina tuturor Sfinților, roagă-te pentru noi
Regină zămislită fără prihană strămoșească, roagă-te pentru noi
Regină înălțată cu trup la cer, roagă-te pentru noi
Regina preasfântului Rozar, roagă-te pentru noi
Regina păcii, roagă-te pentru noi
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, îndură-Te spre noi.

P: Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu.
C: Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.
P: Să ne rugăm:

Dă-ne, Doamne Dumnezeule, harul pentru ca noi, servii Tăi, să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minții și a trupului și, prin mijlocirea Preasfintei Maria pururea Fecioară, să fim mântuiți de tristețea de acum și să ne bucurăm de fericirea veșnică. Amin.

 

4. Rugăciune

Preacurată Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, care poți face tot binele, primește rugăciunea noastră; ceea ce ești aleasă dintre toate popoarele și te-ai arătat mai înnoită decât toate făpturile cerești și pământești, căci prin tine L-am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am făcut vrednici de Sfântul Trup și Preacuratul Său Sânge. Pentru aceea, fericită ești între toate popoarele, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii și mai mărită decât Serafimii fiind. Și acum, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu cu totul lăudată, nu înceta să te rogi pentru noi, nevrednicii tăi servi, ca să ne mântuiești de sfatul celui înșelător și de tot pericolul să fim păziți nevătămați de lovirea înveninată a diavolului. Păzește-ne neosândiți, până la sfârșit, cu rugăciunile tale. Ca, prin ocrotirea și cu ajutorul tău fiind mântuiți, mărire, laudă, mulțumire și închinare, pentru toate să înălțăm lui Dumnezeu unul în Treime și făcătorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact