Joi, 29 februarie 2011  
S Casian Romanul, c (+ 435)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

Calea Crucii

Calea Sfintei Cruci, adică drumul străbătut de Domnul Cristos de la Pilat până în vârful muntelui Golgota, unde a fost răstignit, a deșteptat în toate timpurile un mare interes în inimile credincioșilor, deoarece aici, mai mult decât în altă parte, Isus, prin vărsarea Sângelui Său, ne-a arătat iubirea Lui nemărginită față de oameni, îndestulând El singur dreptatea dumnezeiască, făcând astfel să înviem din moartea păcatului la viața harului.

De aceea, Calea Sfintei Cruci se poate numi evlavia cea mai veche dintre toate câte se practică în Biserica Catolică.

Calea Crucii constă din a medita despre pătimirea și moartea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Rugăciune

Dumnezeule veșnic, Stăpânul lumii, Părintele neamului omenesc, primește această rugăciune pe care o facem în Numele Fiului Tău, amintindu-ne dureroasele Lui pătimiri și moartea de pe Cruce. Îți oferim sfintele Lui suferințe ca ispășire pentru păcatele noastre și Te rugăm să ne dăruiești o viață curată până la sfârșit, iar după moarte primește sufletele noastre acolo unde nu este durere, întristare și suspinare, ci bucurie veșnică. Amin.

Starea I

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus e osândit la moarte.

Fiul lui Dumnezeu e judecat și condamnat la moarte de către oameni păcătoși. El primește să sufere și să moară pe Cruce, ca, prin pătimirile Lui, să-L împace pe Părintele Ceresc pentru păcatele noastre.

Îți mulțumim, Isuse, că Tu, Cel fără de păcat, ai primit să suferi și să mori pentru noi, păcătoșii. Ca să Te putem urma, și noi voim să suferim în tăcere și cu răbdare învinuirile, ocara și judecata nedreaptă a altora. Isuse, Care ai fost condamnat la moarte fără milă, când voi muri, judecă-mă cu milă.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Isuse cel drept și sfânt,
Ce-ai greșit Tu pe pământ,
Că Te văd de mâini legat
Și la moarte condamnat?

O, Isuse preaiubit
Eu Te văd azi osândit
Pentru-a mele făr'delegi
Și pentru-ale lumii-ntregi.

Starea a II-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus ia Crucea pe umeri.

Lui Isus Îi pun Crucea pe umeri să o ducă la locul de răstignire. După ce o noapte întreagă a fost batjocorit, pălmuit și biciuit, acum, slăbit, acoperit de răni, primește Crucea pe umeri ca să ridice sarcina păcatelor de pe sufletele noastre.

Isuse, suferind ocara, batjocura și purtându-Ți Crucea, mă înveți să port și eu cu răbdare creștinească sarcina și Crucea vieții mele. Dă-mi, Te rog, harul să prețuiesc și să iubesc pătimirea și Crucea Ta, precum și suferințele pe care mi le trimiți.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Cel de îngeri preamărit,
De om e batjocorit,
Crucea blând El o primește
Și pe Golgota pornește.

O, Isuse, dă-mi putere,
Ca-n necazuri și durere
Să fiu răbdător și blând,
Cât voi trăi pe pământ.

Starea a III-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus cade întâia oară sub greutatea Crucii.

Crucea apasă greu pe umerii lui Isus. Flămând, însetat, acoperit de răni ce încă sângerează, sfârșit de puteri, cade sub povara Crucii. Ostașii Îl ridică, I-o pun din nou pe umeri. El nu Se plânge, nu cere milă de la nimeni, ci pleacă mai departe cu pași șovăitori.

Isuse, de multe ori am fost nerăbdători și ne-am plâns de necazurile pe care le-am avut. Dă-ne, Te rugăm, smerenia și răbdarea Ta, căci ai zis că numai cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui.

Tatăl nostru-- Născătoare-- Mărire--

Crucea umerii Ți-i frânge,
Rănile-s pline de sânge.
Dar mai crâncenă durere
Îți fac păcatele mele.

O, Isuse, dă-mi putere,
In suflet îmi dă durere
Ca să plâng al meu păcat
Și să nu mor ne-ndreptat.

Starea a IV-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus, purtându-și Crucea, Se întâlnește cu Mama Sa îndurerată.

Câtă durere a simțit sărmana Sa Mamă când și-a văzut Fiul iubit acoperit de răni și sânge, batjocorit, purtându-Și Crucea. Mamă și Fiu se privesc cu nespusă jale, dar inimile lor se unesc în suferințe pentru mântuirea noastră.

Isuse Mântuitorule și Mamă Fecioară, ne unim suferințele cu ale voastre ca un canon de ispășire pentru tot ce am greșit în viață, pentru ca, în ziua plecării din această lume, să fim cu cei mântuiți.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Maica Sfântă-ndurerată
Plângând jalnic I se-arată
Și-ntreg drumul până sus
Îl urmează pe Isus.

O, Fecioară-ndurerată,
Mamă binecuvântată,
Primește-mă și pe mine
Să-L plâng pe Isus cu tine.

Starea a V-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Simeon din Cirene Îi ajută lui Isus să ducă Crucea.

Isus tot mai mult slăbește sub greutatea Crucii. Dușmanii Lui se tem că va muri înainte de a fi răstignit. De aceea îl silesc pe țăranul Simeon din Cirene să-i ducă Crucea. Acesta duce Crucea fără voie, silit, dar purtând-o, cunoaște cine este Isus și învață să-L iubească și duce, astfel, Crucea din dragoste.

Isuse, dă-ne darul ca, prin Crucea care ne este rânduită, să cunoaștem Cine ești, să învățăm să Te iubim și să răbdăm orice suferință, din dragoste către Tine.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Când puterile-Ți slăbiră,
Pe Simeon îl siliră
Să-Ți ajute a purta,
Doamne, Crucea Ta cea grea.

O, Isuse, Domnul meu,
Ajută-mi, căci vreau și eu,
Crucea mea și-a altora
În lume s-o pot purta.

Starea a VI-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Veronica șterge cu o maramă fața lui Isus.

Veronica vede fața lui Isus plină de sânge, sudoare și noroi. Cu mare compătimire străbate printre soldați și, cu marama, șterge Fața Preasfântă a Domnului. Isus, ca recunoștință, Își lasă Fața întipărită pe pânză.

Isuse, dă-ne darul ca și noi să avem întotdeauna milă de cei ce sunt în suferințe și să ne grăbim într-ajutor. Întipărește fața Ta îndurerată în inimile noastre pentru ca amintirea sfintelor Tale pătimiri să ne păzească de bucuriile păcătoase ale acestei lumi.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Veronica-n grabă merse,
Fața Ta de sânge-o șterse,
Chipul Tău cel preacurat
Pe maramă L-ai lăsat.

Isuse, întipărește
Și în inimă-mi sădește
Durere când Te-oi vedea
Vătămat de lumea rea.

Starea a VII-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus cade a doua oară sub povara Crucii.

Simeon duce Crucea până la un loc, iar de acolo înainte este iarăși pusă pe umerii lui Isus. El o îmbrățișează și pășește cu ea încet în sus, dar e foarte slăbit și cade a doua oară sub greutatea ei. Dușmanii Îl batjocoresc, Îl smucesc, Îl ridică, Îi pun din nou Crucea pe umeri și-L împing să plece înainte.

Isuse, Ți-a fost grea peste măsură Crucea, dar mai greu a apăsat pe inima Ta iubitoare nerecunoștința, răutatea și păcatele oamenilor. Păcatele mele încă au fost cauza suferințelor Tale. Ajută-mă să nu mai cad din nou în ele, ci să fiu statornic în viața creștinească până la sfârșit.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Recăderea în păcate
Mult Te doare, îndurate,
Și-Ți face Crucea mai grea,
Până cazi din nou sub ea.

O, Isuse, mă-ntărește,
De căderi noi mă ferește,
Ca să fiu pân' la mormânt
Tot în darul Tău cel sfânt.

Starea a VIII-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus le mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng.

Femeile milostive se înduioșează văzîndu-L pe Isus în atâta suferință și Îi plâng de milă, dar El le răspunde: Fiicele Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi să vă plângeți și pe fiii voștri Că, de fac acestea în lemnul cel verde, în cel uscat ce va fi?

Isuse, în zadar voi plânge de mila Ta dacă nu voi deplânge păcatele mele. În zadar îi voi osândi pe cei ce Te-au osândit, dacă nu voi osândi răutatea mea și nu mă voi îndrepta. Dă-ne harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca, prin fapte bune, să aducem roade pentru viața veșnică.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Cine oare nu va plânge
Văzându-Te-n răni și sânge,
Și către moarte mergând,
Fără glas, ca un miel blând?

O, Isuse, dă-mi putere
Să plâng chinurile-Ți grele,
Și să plâng al meu păcat
Pân' a nu fi judecat.

Starea a IX-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus cade a treia oară sub povara Crucii.

Isus devine tot mai slab. Puterile Îl părăsesc și cade a treia oară sub greutatea Crucii. Ostașii însă Îl ridică din nou, Îl batjocoresc, Îl îmbrâncesc să urce drumul până la culme, unde Îl așteaptă ultimele chinuri sub care Își va da sufletul.

Isuse, ne-ai pus înainte, prin cele trei căderi ale Tale, căderile tinerețelor, maturității și bătrânețelor noastre. Nefericit este omul care își petrece cea mai frumoasă parte a vieții departe de Dumnezeu. Și mai nefericit este bătrânul care, nici cele din urmă zile ale vieții sale, nu le dă lui Dumnezeu. Isuse, ajută-mă să părăsesc păcatul cu totul și să trăiesc numai pentru Tine.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Sub a crucii grea povară,
Isus cade-a treia oară,
Pentru-ale noastre căderi,
În păcate și greșeli.

Isuse, mult îndurate,
Dă-mi iertare de păcate
Și canon dă-mi pe pământ,
Până nu plec în mormânt.

Starea a X-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus e dezbrăcat de hainele Sale.

Sus pe Golgota, Crucea e culcată la pământ și se sapă groapa în care urmează să fie înfiptă. Isus e dezbrăcat. Trăgând cămașa prinsă de răni, Sângele începe din nou să-I curgă pe tot corpul.

Isuse, Trupul Tău e încărcat de răni pentru păcatele trupești ale oamenilor. Tu, Care hrănești și îmbraci toată făptura, stai dezbrăcat și rușinat. Lumea pune pe trup podoabe lucitoare, iar pe Tine a pus răni dureroase.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Cel de veacuri așteptat
Pe Golgota-i dezbrăcat
Cu ocări e răsplătit
Fiul Tatălui iubit.

Isuse, Mire ceresc,
Ajută-mi să mă feresc
De gânduri, vorbe spurcate,
De fapte nerușinate.

Starea a XI-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus e răstignit pe Cruce.

Isus e culcat pe Cruce. Piroane colțuroase străbat mâinile și picioarele Lui. Sângele curge, Isus suferă cumplit, dar nu scoate un vaiet, pentru că vede păcatele noastre și pentru acelea voiește să sufere.

Isuse, Mielul lui Dumnezeu, când cuiele au trecut prin palmele Tale, ai cugetat la faptele rele ale mâinilor noastre, iar când piroanele Ți-au străbătut picioarele, Te-ai gândit la căile păcătoase pe care le-au străbătut picioarele noastre.

Străpunge-ne, Isuse, și pironește-ne pe Crucea Ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămânem statornici în credință până la sfârșit.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Isus e pe lemn culcat,
Cuiele palma-i străbat,
Sângele Lui preasfânt
Curge pârâu pe pământ.

Am greșit, Isuse bune,
Iar Tu suferi pentru mine,
Dă-mi să plâng al meu păcat
Căci eu sunt cel vinovat.

Starea a XII-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus moare pe Cruce.

Atârnat în trei cuie, între cer și pământ, Isus Se chinuiește cumplit pentru păcatele noastre. Dușmanii Îl hulesc, iar El se roagă: Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. După trei ore de chinuri, Își pune sufletul în mâinile Părintelui Ceresc și moare.

Isuse, răstignit pe Cruce, batjocorit, hulit, în chinurile morții, Te rogi și ceri iertare pentru dușmani. Când voi fi și eu în chinurile morții, dă-mi răbdarea și dragostea cu care să spun ultimul cuvânt: Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Isuse preaîndurat,
Trei ore pe Cruce-ai stat.
Trei ore Te-ai chinuit,
Până moartea Ți-a sosit.

Eu deplâng a Ta durere,
Îți plâng chinurile grele.
Dar plâng și al meu păcat,
Ce moartea Ți-a cauzat.

Starea a XIII-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus este luat de pe Cruce.

După ce a murit, doi bărbați, Iosif din Arimateea și Nicodim, au luat Trupul lui Isus de pe Cruce să-L înmormânteze. Îndurerata Mamă L-a primit în brațe, i-a spălat fața de Sânge, i-a sărutat rănile, apoi, împreună cu femeile evlavioase, L-a învelit în pânză albă.

Pentru aceste dureri, Mamă Preacurată, te rog dobândește-mi de la dumenezeiescul Tău Fiu darul unei pocăințe adevărate pentru păcate, acum și în ceasul din urmă.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Când, Isuse, ai murit,
Maica Sfântă Te-a jelit.
Cu-a ei lacrimi Te-a spălat,
Și-n giulgiu Te-a-nfășurat.

Mamă plină de-ndurare,
Fă să dobândim iertare
De la Fiul tău preasfânt,
Până suntem pe pământ.

Starea a XIV-a

Mărire răbdării Tale îndelungate, Doamne, (ț) mărire Ție

Isus este înmormântat.

Iosif și Nicodim, luând pe brațe Trupul lui Isus, urmați de femeile evlavioase, L-au dus și L-au așezat într-un mormânt nou tăiat în piatră, iar la intrarea mormântului au pus o lespede mare de piatră.

Fecioara Maria L-a petrecut cu inima sfâșiată de durere. I se părea că și inima și-a îngropat-o cu fiul ei.

Privește, suflete al meu, mormântul și dă-ți seama că în el se sfârșește toată frumusețea, puterea și mărirea acestei lumi.

Isuse, adu-Ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Mamă a lui Isus, nu-ți uita de mine și fă, prin rugăciunile Tale, ca, atunci când trupul meu se va așeza în mormânt, sufletul să intre în cer.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire...

Când sufletul Ți L-ai dat,
Soarele s-a-ntunecat,
Luna s-a cutremurat,
Pietrele s-au despicat.

O, Isuse, bun și sfânt
Servii Tăi de pe pământ
Te rugăm cu dor nespus
Să ne duci în ceruri sus.

Rugăciune de încheiere la Calea Crucii

Isuse, Care prin cumplitele chinuri și moartea pe Cruce ne-ai mântuit de osânda și chinurile iadului, Îți oferim această Cale a Crucii pe care am făcut-o în amintirea sfintelor Tale patimi, pentru Sfânta noastră Biserică Catolică și pentru capul Bisericii, Preafericitul Părinte Papa; pentru unirea Bisericilor, pentru încreștinarea păgânilor și întoarcerea păcătoșilor, pentru pacea lumii, pentru sufletele din Purgator, pentru noi, nevrednicii, și pentru toți pe care dorim să-i cuprindem în această rugăciune în amintirea sfintelor Tale patimi.

Dă-ne, preabunule Isuse, darul să ne îndreptăm viața și să rămânem statornici în bine, în sfânta noastră credință catolică până la moarte, iar în ceasul plecării noastre din acest trup, primește-ne, Doamne, în veșnica fericire. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact