Luni, 26 septembrie 2011  
Savarsirea din viata a S Ioan, ap si evanghelist  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

CELE MAI OBIȘNUITE RUGĂCIUNI

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vină Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Că a Ta este Împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și așază-Te întru noi, și curățește-ne de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te spre noi.

Mărire Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că L-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Simbolul Credinței (Crezul)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va veni cu mărire să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și în Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin proroci.

Într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților

Și viața veșnică ce va veni. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact