Sâmbata, 04 iulie 2011  
S Andrei, ep Cretei (+ 740)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 POSTURI
Start :: Posturi si sarbatori :: Sarbatori

Sfânta Treime

Lectura Evangheliei
Mt 18,10-20

Cap. 18

 1. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd fața Tatălui Meu, Care este în ceruri.
 2. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
 3. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi și una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munți pe cele nouăzeci și nouă și ducându-se va căuta pe cea rătăcită?
 4. Și dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr grăiesc vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă, care nu s-au rătăcit.
 5. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintr-aceștia mici.
 6. De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău.
 7. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul.
 8. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș.
 9. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer.
 10. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri.
 11. Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.
Lectura Apostolului
Ef 5,8-19

Cap. 5

 1. Altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul; umblați ca fii ai luminii
 2. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr
 3. Încercând ce este bineplăcut Domnului
 4. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiți-le pe față
 5. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi
 6. Iar tot ce este pe față, se descoperă prin lumină
 7. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos"
 8. Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți
 9. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt
 10. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului
 11. Și nu vă îmbătați de vin, în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul
 12. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului, în inimile voastre
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact