Luni, 20 ianuarie 2011  
S Eutimiu cel Mare, c (+ 473)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 CALENDAR
Start :: Calendar :: Martie

2008

1 SSf m Eudochia (sec II) Pomenirea tuturor morților
2 DDUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (Înfricoșătoarea Judecată). G 7 Ev Î VII Ap I Cor 8,8-9,2 Ev Mt 25,31-46 Sf m Teodot ep Cirenei (+321)
3 LSf m Eutropie, Cleonic și Vasilisc (+308) În timpul săpt Ap și Ev săpt 36 dR
4 MCuv Gherasim de la Iordan (+475)
5 MCuv m Conon (+275); [Fer. Ieremia Valahul (1625)] Hârți lactate
6 JCei 42 de Martiri din Amoreea (+848)
7 VSf Vasile, Efrem, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterie și Elpidie, ep m din Cherson (sec IV) Hârți lactate
8 SSf Teofilact ep Nicomidiei (+845). Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări adormiți
9 DDUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (Alungarea lui Adam din Rai). G 8 Ev Î VIII Ap Rom 13,11-14,4 Ev Mt 6,14-21 Sf 40 Martiri din Lacul Sebastiei (+322)
10 LSf m Quadrat, Ciprian și însoțitorii (+258) Începe postul Sf Paști. Post și Ajun
11 MSf Sofronie arhiep Ierusalimului (+638)
12 MCuv Teofan Mărturisitorul (+817), Sf Grigorie Dialogul Lit Înaintesfințitelor
13 JAducerea moaștelor Sf Nichifor aep (846)
14 VCuv Benedict de Nursia, patronul Europei (+547), Sf m Alexandru din Pidna Lit Înaintesfințitelor
15 SSf m Agapie și cei împreună cu dânsul (+304) Pomenirea morților, Sf. Teodor
16 DDUMINICA 1 din Post (a Dreptei Credințe). Lit Sf Vasile cel Mare G 1 Ev Î IX Ap Evr 11,24-26. 32-40 Ev In 1,43-51 Sf m Sabin Egipteanul (+303)
17 LSf Alexie Omul lui Dumnezeu (sec V)
18 MSf Chiril arhiep Ierusalimului (+386)
19 MSf m Hrisant și Daria (+283); [Sf Iosif Patronul Bisericii Universale] Lit Înaintesfințitelor
20 JCuv Mucenici uciși în Mânăstirea Sf Sava (+796)
21 VSf Iacob Mărturisitorul ep (sec IX) Lit Înaintesfințitelor
22 SSf m Vasile din Ancira pr (+363) Pomenirea morților
23 DDUMINICA 2 din Post (a Paraliticului). Lit Sf Vasile cel Mare. ; G 2 Ev Î X Ap Evr 1,10-2,3 Ev Mc 2,1-12 și In 10,9-16 Sf m Nicon și cei 199 învățăcei (+273)
24 LCuv Zaharia (+273)
25 M(+) BUNAVESTIRE. Ev U Lc 1,39-49. 56 Ap Evr 2,11-18 Ev Lc 1,24-38. Dezlegare la pește
26 MSerbarea Sf Arhanghel Gavriil Lit Înaintesfințitelor
27 JCuv Matroana din Tesalonic
28 VCuv Ștefan Taumaturgul (+813) și Cuv Ilarion cel Nou Lit Înaintesfințitelor
29 SSf m Marcu ep, d Ciril și cei împreună cu dânșii (+362) Pomenirea morților
30 DDUMINICA 3 din Post (a Crucii) Lit Sf Vasile cel Mare. G 3 Ev Î XI Ap Evr 4,14-5,6 Ev Mc 8,34-9,1 Cuv Ioan Scărarul (+649)
31 LSf m Ipatie ep Gangrei (sec IV)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact