Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

R E F E R A T
asupra lucrării
Pr. Prof. Dr. Ioan M. Bota:

PATROLOGIE - Sfinții Părinți ai Bisericii
și continuatorii lor

Din examinarea acestei lucrări am constatat că ea expune în linii generale viața, operele și doctrina Sfinților Părinți. aducând astfel un apreciabil serviciu în cunoașterea Tradiției Bisericii. Acum când se înfruntă chiar și în Biserică curente și idei, este bine să revenim la doctrina genuină a Sfinților Părinți, bazată pe Scriptură.

Un alt merit al lucrării este grija ce o are autorul de a interpreta cât mai bine doctrina Sfinților Părinți în conformitate cu dreapta credință, scoțând în relief și falsitatea ereziilor care au produs multă daună Bisericii lui Cristos.

Autorul expune pe larg și temeinic doctrina principalilor autori și Părinți, precum și repercursiunile învățăturii lor în epocile ce au urmat. Așa bunăoară, procedează cu Origen, arătând care au fost pro-origeniștii și cei care l-au combătut. Față de acest martor însemnat al tradiției, el are atitudinea binevoitoare a teologilor și istoricilor din zilele noastre. La fel, pentru Sfântul Augustin, îl încredințează atât între precursori și contemporani, cât și între discipolii ce l-au continuat, dovadă a importanței lui.

Dar aflăm și o mulțime de nume de care s-a scris mai puțin, de unii nici nu am auzit (ex. Phebad, episcop de Agon, care scrie contra arienilor).

Sunt expuși magistral atât Sfinții Părinți din Răsărit cât și din Apus, cei mai importanți mai pe larg. Când vorbește de Sf. Ioan Chrisostomul nu scapă amănuntul că Sf. Augustin a găsit la el textul (singurul) care afirmă transmiterea păcatului strămoșesc, punct mai puțin elucidat în Orient.

Opera depășește perioada propriu zisă patristică (sec. IX), mergând cu transmiterea doctrinei tradiționale până în sec. XVII, terminând cu Sf. Francisc de Sales. Amintește în concluzie că printre acești autori sunt și Doctori ai Bisericii continuatori ai Sfinților Părinți.

Conștiinciozitatea cu care s-a făcut această lucrare reiese și din vasta bibliografie folosită. Autorul semnalează cele două lucrări de bază care l-au ghidat: E. Cayré, Précis de Patrologie (2 volume) și Ubaldo Mannucci: Institutioni di Patrologia. Desigur, nu are dezvoltarea operei lui Fulbert Cayré, ca să mă mărginesc la ce cunosc mai bine, dar prezintă cu prisosință esențialul și chiar mai mult.

Dar nu se mărginește numai la acești autori. Citează și ultimele opere de Patrologie apărute în Biserica Ortodoxă, precum și pe istoricii noștri.

Pentru considerentele de mai sus, având în vedere precizia doctrinală și probitatea istorică, cred că această lucrare este vrednică a fi tipărită. Ea va fi un instrument prețios de lucru pentru pregătirea viitorilor preoți, dar și pentru îmbogățirea vieții spirituale a credincioșilor ce vor binevoi să o citească.

Poate fi un manual de referință, necesar celor ce tratează problemele teologice, morale, biblice, eccleziastice ș.a. Iată pentru ce sugerez ca să i se facă la sfârșit un Index doctrinal și nominal.

Acum când se dorește pentru Biserica lui Cristos, cel puțin unitatea care exista în primul mileniu și când mișcarea ecumenică este în plină dezvoltare pentru a se ajunge la comuniunea dorită, exemplele, atitudinea și doctrina Sfinților Părinți și a continuatorilor lor prezentate de P. Ioan Bota în această lucrare, cred că este foarte bine venită.

Blaj, 17 ianuarie 1996,

Pomenirea cuviosului și purtătorului de Dumnezeu Părintele nostru Antonie cel Mare.

P. Bernard Ștef
Augustinian - Asumpționist
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact