Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

PREFAȚĂ LA EDIȚIA A II-A

Studiul Patrologiei ca materie de bază în cunoașterea Sfintei Tradiții atât în pregătirea temeinică a viitorilor preoți cât și în activitatea pastorală a preoției noastre și a profesorilor cateheți pe toate gradele de învățământ. Fără cunoșaterea vieții, operelor și doctrinei creștine a Sfinților Părinți și scriitorilor creștini greu putem înțelege și trăi practicarea virtuților creștine și apărarea ortodoxiei credinței noastre. Este important de reținut că adevăratul catolicism este ortodox și adevărata ortodoxie este catolică. Numai păstrând integritatea adevărurilor creștine predicate de Mântuitorul, Sfinții Apostoli și Sfânta Biserică ca depozitară învățăturii mântuitoare Biserica adevărată a lui Isus Cristos este dreptmăritoare, și numai făcând parte din Biserica universală, catolică, ortodoxia își poate îndeplini misiunea sfântă de a conduce la mântuire întreaga omenire. Este acest adevăr mărturisit de Sfinții Părinți din cele mai îndepărtate timpuri ale vieții religioase creștine. Cei 600 Sfinți Părinți adunați în Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, 451, după ce-au mărturisit adevărurile de credință adoptate de sinoadele ecumenice anterioare: Niceea în 325 unde fu condamnat arianismul, Constantinopol, 381, unde condamnară erezia lui Macedoniu, Efes, 431, care condamnă nestorianismul, condamnă într-un glas monofizismul și subscriseră Epistola dogmatică către Flavian a Papei Leon au mărturisit: Drept aceea Preasfințitul Arhiepiscopul de la Roma Leon, prin noi și acest săbor, cu Sfântul Apostol Petru, care este piatra și temeiul Bisericii catolicești și a credinței pravoslavnice, pre Dioscor (patriarhul Alexandriei monofizit și autorul tulburărilor de la Efes în 449, când muri în bătăi patriarhul Constantinopolului Flavian) l-au lipsit de vrednicie episcopească și de toată slujba preoțească, pentru aceea soborul, despre el să judece. Și Părinții conciliari și-au exprimat judecata de a-l depune și au semnat condamnarea lui. Iar în sesiunea a VI-a a acestui sinod - Calcedon Sfinții Părinți conciliari au mărturisit public și subscris condamnarea monofizismului: Aceasta este credința noastră a tuturor, toți slobod am iscălit, toți suntem catolici. Iată un eveniment ecumenic de mărturisire unanimă a unității în credință din partea episcopilor din Orient, Occident, Africa, Asia.

Astăzi ecumenismul urmărește același țel: refacerea unității religioase a tuturor creștinilor, reîntoarcerea la rădăcinile originare ale doctrinei creștine așa cum le-a dat Mântuitorul prin Sfinții Apostoli și Biserica întemeiată ca instituție a mântuirii întregii omeniri. În acest spirit ecumenic am reeditat tratatul de Patrologie cu speranța că cititorii vor avea un izvor util în meditarea adevărurilor de credință trăite și de Sfinții Părinți când, în ciuda tuturor persecuțiilor periodice au trăit și propovăduit unitatea credinței. Ajută-ne, Doamne, să trăim și noi această dorință dumnezeiască ca toți să fim una în credință.

Cluj-Napoca, 10 octombrie 2002

Autorul
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact