Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

CARTEA A III-A
EPOCA A TREIA
DE LA CONCILIUL DIN CALCEDON (451)
PÂNĂ LA AL II-LEA CONCILIU DIN NICEEA (787)

Capitolul VI

PRIMII SCOLASTICI LATINI

9. SFÂNTUL BEDA VENERABILUL (673-735)

A avut în Anglia rolul lui Cassiodorus în Italia, Sf. Izidor în Spania, Sf. Grigore de Tours în Francia, de a iniția națiunea sa în cunoașterea creștinismului antic patristic și a o ajuta să îmbrățișeze pe deplin Biserică lui Cristos condusă și atunci de episcopul Romei. Apariția Sf. Beda Venerabilul în istoria Angliei coincide cu terminarea convertirii anglo-saxonilor la Biserică catolică, începută sub Sf. Augustin de Canterbery, pe la anul 600 și terminată sub Sf. Teodor, cilician de origine, arhiepiscop de Canterbery (668-691). Sfântul Beda Venerabilul i-a fost principalul colaborator în organizarea și implantarea în Anglia a unei solide culturi intelectuale creștine.

Născut într-o familie anglo-saxonă, intră tânăr într-o recent înființată mănăstire la Iarrow, unde studiile erau la cinste. Aici începuse să învețe să scrie la vârsta de 30 de ani, devenind un neobosit muncitor intelectual, consultat nu numai de călugări, ci de episcopi și de regi, strălucind prin știință și virtuți.

Titlul de Venerabil l-a primit mai târziu, ca un fel de canonizare populară, pe care a confirmat-o abia Leon al XIII-lea înscriindu-l Sfânt în rangul Doctorilor (1899). Opera lui este foarte vastă. El personal, înainte de moarte, a dat lista a 45 de lucrări, majoritatea tratând știința sacra, însă și problemele laice, pe larg reprezentate în opera să Historia ecclesiastica gentis anglorum, în cinci cărți, în care tratează evenimentele istorice începând cu Britanii și Romanii, ajungând la Sf. Gildas, apostolul Irlandei (569), și terminând cu anul 731. Este o cronică corectă științific. Această lucrare i-a conferit titlul de Părinte al istoriei engleze. Ne-a lăsat și opere exegetice, omilii, comentarii asupra Sf. Scripturi, referitoare și la diverse sărbători din timpul anului bisericesc. Este unul dintre principalii magiștri ai Evului Mediu.

10. ÎNCHEIERE

Sf. Izidor de Sevilla este ultimul scriitor pe care-l cuprinde Patrologia pentru Apus și Sf. Teodor Studitul pentru Răsărit. Se poate constata că literatura creștină, în a treia perioadă a Patrologiei, este în continua decadentă, că ultimii scriitori se găsesc în mijlocul unor popoare noi și a unei civilizații și rânduieli noi. Astfel, Sf. Ioan Damaschinul trăiește în mijlocul musulmanilor, Sf. Grigorie de Tours și Fortunatus în mijlocul francilor, Boetius și Cassiodorus în al ostrogoților, Sf. Izidor în al vizigoților și suevilor, iar Sf. Fulgențiu în al vandalilor. Acești scriitori care asistă la prăbușirea civilizației antice devenită creștină, salvează ceea ce era mai de preț în ea. Produsele inteligenței omenești însă, nu pot să-i împiedice prăbușirea.

Acest declin al literaturii creștine a fost numai momentan, fiindcă, după un timp, ea renaște mai plină de vigoare, mai fragedă și înalță admirabilul edificiu al științei bisericești până la cele mai înalte culmi, bineînțeles bazându-se pe învățăturile tradiționale ale Bisericii, pe care le-am văzut în decursul expunerii de până aici. Paginile ce vor urma ne vor oferi noi dovezi în această privință.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact