Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

CARTEA l
EPOCA I SAU A PERSECUȚIILOR
De la începutul literaturii creștine până la anul 325,
Conciliul I ecumenic din Niceea

PERIOADA A II-A

DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI II PÂNĂ LA CONCILIUL DE LA NICEEA - 325

Capitolul IV

C. SCRIITORI DIN GALLIA Șl PANONIA

l. RETICIUS

Episcop de Augustodunum (Autun, în Franța) înainte de 313, a luat parte la Conciliul din Roma ținut sub Papa Melchiade și la cel din Arles din 313, care s-a ocupat de donatiști. Sf. Ieronim, în De viris illustribus, recunoaște două scrieri ale lui Reticius Adversus Novatianum și un comentar asupra Cântării Cântărilor, care conține multe greșeli.

2. SFÂNTUL VICTORIN DE PETTAU

Episcopul de Petabio, azi oraș în Stiria (pe Drava, afluent al Dunârii), a murit probabil martir sub Dioclețian și a scris mai multe opere la finele secolului III, dintre care mai multe au un caracter exegetic, într-o latină obscură (cunoștea bine greaca). Comentează asupra Facerii, Ieșirii, Leviticului, Isaia, Ezechil, Cântarea Cântărilor, Habacuc, Ecleziastul, iar din Noul Testament, asupra Sf. Matei și Apocalipsul. A fost milenarist. Scrierile lui s-au pierdut aproape în întregime, păstrându-se doar De fabrica mundi, descoperit într-un manuscris datând din secolul XI-lea.

3. COMMODIAN

Cerșetorul lui Cristos cum se numea el însuși, a trăit probabil în Africa între 251-260, după cum dovedesc amintirile lui despre Sf. Ciprian. A rămas întotdeauna laic, probabil încasator al milelor pentru episcopul său, de unde cerșetor. Ne-a lăsat două scrieri: Instructiones adversus Gentium deos, în două cărți formate din 80 de piese, toate scrise în acrostih (primele litere ale versului puse laolaltă dau titlul cărții), îndreptate împotriva păgânilor și iudeilor; învățături eshatologice, sfaturi morale și disciplinare adresate diferitelor clase de creștini. A două Carmen Apologeticum, formată din 1060 de versuri, este o expunere a doctrinei creștine și se termina cu sfârșitul lumii și cu împărăția milenaristă. El ne prezintă un tablou complet din fantezia sa milenaristă, cum va fi acea împărăție: guvernarea lui Ilie, reîntoarcerea lui Neron, Anticristul și persecuția lui, căderea lui din cauza unui rege al Orientului, care persecuta pe evrei și este Anticrist pentru ei, intrarea Sfinților în Sion și catastrofa finală, mileniul, ce se va transforma în paradis. El descrie toate acestea cu entuziasmul unui predestinat și cu precizia unui martor ocular. Teologia acestui scriitor este inferioară mult lui Lactanțiu, iar stilul plin de barbarisme latine, prosodia defectuoasă, gramatica cu mari greșeli. A fost un om puțin cultivat.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact