Vineri, 23 aprilie 2011  
S Gheorghe, mare m (+ 303)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SFINTI
Start :: Sfinti :: Patrologia

CARTEA l
EPOCA I SAU A PERSECUȚIILOR
De la începutul literaturii creștine până la anul 325,
Conciliul I ecumenic din Niceea

PERIOADA I

SECOLUL I

Capitolul I

A. SF. PĂRINȚI DIN PRIMELE TREI VEACURI

Această epocă, numită și epoca persecuțiilor, epoca anteniceeană, epocă de formațiune, se termina cu Conciliul ecumenic de la Niceea, 325. Se împarte în două perioade: a I-a, de la început până la finele veacului al II-lea când moare Sf. Ireneu (+ 202), și perioada a II-a, de la moartea Sf. Ireneu până la 325, Niceea. Cele două perioade se deosebesc atât prin limba scrierilor - în prima perioadă greacă, în a două greacă și latină -, cât și prin conținutul scrierilor: în prima găsim scrieri mai mult ocazionale, cu conținut mai mult practic, în a două adevărate opere speculative. Perioada a II-a, care ține de la începutul epocii patristice până la finele veacului II, cuprinde trei grupuri de scriitori: a) părinții apostolici; b) apologiștii; c) scriitorii antieretici. Scrierile acestora au fost scrise în diverse ocazii, de aceea se numesc scrieri ocazionale. În genere, însă, ele sunt scrise din următoarele cauze: a) din necesitatea predicării (Evangheliei) credinței (Părinții apostolici); b) pentru ca să apere credința împotriva dușmanilor externi (Apologiștii); c) pentru ca s-o apere împotriva dușmanilor interni (Antiereticii).

B. PĂRINȚII APOSTOLICI

Primul autor care i-a numit astfel pe primii scriitori bisericești a fost Cotelier, în 1672, referindu-se la scrierile lui Pseudo-Barnabas, Clemente Romanul, Hermas, Ignațiu din Antiohia și Policarp din Smirna.

Sub numele de Părinți apostolici se înțeleg operele și autorii:

  1. Simbolul Apostolilor.
  2. Didaché (Învățătura celor 12 Apostoli).
  3. Sf. Clemente Romanul.
  4. Pseudo-Barnaba.
  5. Sf. Ignațiu de Antiohia.
  6. Sf. Policarp din Smirna
  7. Papias din Hieropolis
  8. Păstorul lui Hermas
  9. Epistola către Diognet.
  10. Privire generală asupra Părinților Apostolici
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact