Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 SCRIPTURA
Start :: Scriptura :: Anexe

          PASCAL: SCRISORILE CATOLICE

          Numele de «scrisori catolice» îl întâlnim pentru prima oară la Origen (185-254), apoi la Eusebiu din Cezarea (265-340), referitor la anumite scrisori în afară de cele ale lui Paul. Lista completă și ordinea în care ne sunt prezentate scrisorile cu acest nume în NT provine de la Ieronim (345-420).
          Spre deosebire de scrisorile lui Paul, care sunt adresate unei comunități creștine, «scrisorile catolice», în afară de 3I, nu au o adresă precisă. Iacob le scrie «celor douăsprezece triburi din împrăștiere»; 1P «1;străinilor împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia»; 2P celor «care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Hristos, au primit aceeași credință prețioasă ca și noi»; Iuda «celor chemați, iubiți de Dumnzeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos». 1I nu are adresă; se adresează unei comunități creștine pe care nu o precizează.
          Denumirea de «catolice» arată că scrisorile au fost adresate unui cerc larg de comunități creștine. 2I și 3I nu au această caracteristică, dar au fost adăugate la «scrisorile catolice» deoarece au fost transmise de tradiție sub numele aceluiași autor ca și 1I.
          Pe când Paul tratează în scrisorile lui chestiuni locale, prilejuite de situațiile și nevoile comunităților cărora le scria, în «scrisorile catolice>, cu excepția celor trei scrisori ale lui Ioan, problemele sunt de ordin general. Legăturile personale între autorii scrisorilor și destinatarii lor nu apar deloc, sau sunt foarte vagi.
          Atât forma cât și conținutul «scrisorilor catolice» motivează numele ce li s-a dat. Fondul lor este alcătuit în cea mai mare parte din îndemnuri, sfaturi și îndrumări ce se pot adresa oricărui grup de credincioși. În legătură cu acest fond, însăși structura internă a expunerii, stilul și tonul pe care le adoptă autorii ne amintesc mai degrabă de mijloacele de exprimare folosite în predici, decât în scrisori. «Scrisorile catolice» sunt în cele din urmă predici care erau destinate să fie citite în diferite adunări ale comunităților creștine.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact