Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

II. Săptămânal

1. Mărturisirea săptămânală

Roagă-te înainte de mărturisire.

Spirite Sfinte, Dumnezeule, cela ce ești izvorul tuturor darurilor și dătătorul îndurărilor, care dai tuturor cererile ce sunt spre mântuire, ție mă rog, auzi-mă ori în ce zi te voi chema, iară mai ales în ceasul acesta, când vreau să examinez și cel mai ascuns loc al sufletului meu. Luminează cu spiritul înțelepciunii și înțelegerii tale, mintea mea, ca să cunosc toate păcatele mele, că tu ști mulțimea cea mare a greșelilor mele și milostivirea ta va învinge fără-de-numărul acestora. Caută Doamne, din înălțimea ta cea sfântă spre mine, care aștept multă îndurare dela tine, și revarsă o rază de lumină prin darul tău în întunecimea inimii mele, ca să-mi cunosc mulțimea greșelilor mele, făcute cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea, față de Dumnezeu, față de aproapele și față de mine însumi.

Ajută ca să mă apropiu de scaunul mărturisirii bine pregătit, unde înaintea preotului, -cu ajutorul tău- să pot descoperi toate tainele inimii mele, spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții de veci. Amin.

 

Examinează-ți conștiința.

Ce hotărâre mi-am luat la mărturisirea din săptămâna trecută? Mi-am îndeplinit-o? De câte ori am învins și de câte ori am decăzut? Cum mi-am îndeplinit:

1. Datorințele față de Dumnezeu:
Mi-am făcut în fiecare zi oferta și rugăciunile de dimineață?
Am ascultat sf. Liturghie în Duminica trecută, cu atenția și evlavia cuvenită? Dar în celelalte zile?
Am luat parte activă la sf. Liturghie?
M-am pregătit bine pentru sf. Cuminecare și am mulțumit lui Isus, după ce a venit la pieptul meu?
Mi-am zis în fiecare zi rugăciunile înainte și după învățat, înainte și după mâncare?
Mi-am făcut regulat rugăciunile de seară și examenul de conștiință particular și general?
Am făcut câte-o vizită la sf. Sacrament?
M-am rugat pentru unirea bisericilor, pentru preoți buni?
Mi-am îndeplinit în fiecare zi programul de viață spirituală?
Am avut atenția cuvenită, ori cel puțin sforțatu-m-am să alung distracțiile și astfel să fiu cât mai unit cu Dumnezeu?
N-am pronunțat numele lui Dumnezeu în mod necuviincios?

2. Datorințele față de aproapele:
Am avut respectul cuvenit față de superiorii mei?
Cum i-am tratat în conversațiile mele?
În timpul orelor m-am purtat respectuos?
N-am vorbit, și astfel i-am enervat?
N-am fost obraznic?
I-am salutat respectuos?
I-am ascultat?
N-am mințit? Dacă da, de ce și de câte ori?
N-am furat la extemporale și la teze?
N-am înșelat pe părinți? Cu ce? N-am ieșit fără permis din internat?
N-am umblat pe stradă, după ora stabilită de regulament?
N-am fost invidios pe colegi?
Nu mi-a părut rău când alții au dat răspunsuri bune?
N-am acuzat pe nedrept?
Am iertat ofensele?
Cum am păstrat tăcerea în timpul silențiului?
Pe stradă n-am acostat fetele?
N-am fost prea cochet, cochetă?
N-am făcut stricăciuni?
N-am furat ceva de la alții?
Am căutat să fiu pătruns de spiritul de apostolat?
Ard eu de dorul de a face bine sufletelor și de a fi un cooperator al preoților în opera de mântuire a sufletelor?

3. Datorințele față de mine:
M-am sculat regulat la oră fixă?
N-am fost superb, ambițios, vanitos?
N-am prădat banii pe lucruri nefolositoare?
N-am fost lacom la masă?
N-am fost necumpătat la mâncare și băutură?
N-am fost leneș, mai ales când era vorba de învățatul lecțiilor?
De ce am primit notă slabă la cutare materie?
Cum mi-am mortificat ochii, urechile, limba, gustul, pipăitul?
Am pronunțat vorbe necurate?
Din cauza curiozității, nu cumva am avut ispite necurate?
Împotrivitu-m-am de la început gândurilor nepermise, ori m-am târguit cu ele și astfel am consimțit sau cel puțin m-au lăsat într-o stare sufletească dubioasă?
Am avut respectul cuvenit față de trupul și sufletul meu?
Am fost sincer față de Dumnezeu, față de aproapele și față de mine?
N-am fost prefăcut, fățarnic, afectat?
La mărturisirea trecută am fost destul de sincer?
Observ progres în viața sufletească? Dacă nu, de ce?
Oare nu din cauza că mă prea alipesc de cele trecătoare?
Oare nu dau frâu liber imaginației, gândurilor, etc., nefiind astfel, aproape niciodată recules?
N-am căzut în vreun păcat, care să nu fie cuprins în întrebările acestea?
Care anume?

 

Mărturisește-ți păcatele.

Când intri pe ușă zici:
Binecuvântează părinte, ca să-mi pot mărturisi toate păcatele drept și bine, precum se cuvine.

Îngenunchind sub patrafir să continui:
Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și ție părinte, care ești în locul lui Dumnezeu, că de la mărturisirea din săptămâna trecută, mă simt vinovat cu următoarele păcate:

.............................................................

Terminând de spus păcatele să sfârșești:

Îmi pare rău

din adâncul inimii de toate păcatele ce le-am făcut, pentru că prin ele am vătămat pe Dumnezeu, cel nemărginit de bun, și vrednic de iubire;

 

Îmi propun

tare, că nu voi mai păcătui și mă voi feri de toate păcatele și împrejurările ce m-ar duce la păcat. Rogu-te dară, părinte, să-mi dai canon de pocăință și deslegare de păcate.

Împlinește-ți canonul!
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact