Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

I. Zilnic

5. Neîncetat vă rugați

O seamă de deprinderi sufletești pentru intensificarea vieții spirituale în decursul zilei :

"Mă scol dis de dimineață; de îndată ce sunt îmbrăcat, mă așez în genunchi și mă rog lui Dumnezeu și Preacuratei Fecioare, să mă facă să reușesc în lucrul meu. Apoi mă așez la învățat. Dacă nu merge, mă reașez și reîncep a mă ruga, până când inspirația vine" (Haydn).

Viața spirituală o putem defini ca starea de activitate obișnuită a unui suflet, care se trudește să-și stăpânească pornirile naturale, și să-și însușească obișnuința de-a judeca și de-a se conduce în toate, după lumina Evangheliei și după pilda lui Isus.

Primul nutriment zilnic al acestei vieți spirituale îl formează rugăciunile de dimineață, meditația și Sfânta Liturghie; dar, pe lângă acestea, în mijlocul ocupațiilor, vei căuta, după împrejurări și după dispozițiile sufletești, să te mai folosești de unul sau altul din actele de pietate care urmează:

 

1. Roagă-te înainte de-a învăța.

Bune Isuse, care la doisprezece ani ai șezut în mijlocul învățaților, și îi ascultai și întrebai, încât se minunau toți de înțelepciunea ta, trimite-mi darul tău și mă luminează, să învăț cele ce-ți plac ție, și dăruiește-mi, să le pot împlini spre lauda numelui tău. Amin.

 

2. Roagă-te în timp ce înveți.

"Fiule, când vei avea vreo dificultate în munca ta, înalță-ți spiritul la Dumnezeu și roagă-l, să te ajute, și El te va ajuta" (Gratry).

Doamne, eu nu înțeleg: sufletul meu este adormit; deșteaptă-l din somn; trimite asupra lui o lumină îmbelșugată. Amin.

 

3. Roagă-te după învățat.

Doamne, îți mulțumesc. Lucrul meu început sub privirea ta, s-a continuat și isprăvit în același chip; fă ca eu să mă servesc de adevăr pentru mântuirea mea și a altora; să nu mă servesc niciodată de el pentru a te supăra pe tine. Amin.

 

4. Roagă-te înainte de mâncare.

Mânca-vor săracii și se vor sătura, și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul; vii vor fi inimile lor, în veacul veacului. Amin.

Tatăl nostru....

 

5. Roagă-te după mâncare.

Mulțumim ție Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai hrănit pe noi cu bunătățile tale cele pământești; nu ne lăsa lipsiți nici de cereasca ta împărăție, ci precum în mijlocul Apostolilor ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne mântuiește ca un îndurat. Amin.

Născătoare de Dumnezeu...

 

6. Fă-ți examenul particular de conștiință.

"Dacă am nimici anual și numai o singură greșală, cât de curând am fi desăvârșiți" (Toma de Kempis).

Examenul particular de conștiință este o scurtă privire asupra defectului dominant, pe care te-ai hotărât să-l combați, ori asupra unei virtuți, pe care te-ai hotărât s-o practici.

Examinează-te în timpul zilei și vezi, nu cumva ai căzut iarăși în greșeala pe care ți-ai fost propus s-o combați? De câte ori ai căzut și de câte ori te-ai învins?

Hotărâre: Nădăjduind în harul tău, Doamne, mă hotărăsc tare să nu te mai vatăm iarăși, mai mult să nu săvîrșesc păcatul (cutare). Primește-mi Dumnezeule, hotărîrea și făgăduința, pentru ca întărit prin harul tău, să mă îndrept și să mă sfințesc. Amin.

 

Mijloace pentru stăruința în hotărârea luată:

1. Reînnoiește hotărîrea în fiecare dimineață la rugăciune, la sfânta Liturghie și adeseori peste zi, mai ales în fața anumitor prilejuri.

2. Să prevezi prilejurile recăderii, spre a te feri de ele sau cel puțin să te aperi împotriva lor.

3. Ai căzut, să-ți pară rău îndată.

4. De fiecare dată, când ai săvârșit iarăși greșeala pe care te-ai hotărât să o combați, impune-ți o pocăință, fie și ușoară, pentru oarecare satisfacție dată lui Dumnezeu și pentru o mai mare pază.

5. Cumpănește deseori motivele ce trebuie să te îndemne să te ferești de greșeala cutare sau cutare.

 

7. Roagă-te în ispite necurate.

Isuse al meu preaputernic, care ai surpat puterea șarpelui necurat, nu mă lăsa mușcat de poftă necurată. Cei răi vorbesc și fac lucruri necurate, ajută-mă să nu-i ascult și să nu-i urmez.

Fă, Isuse, ca trupul meu să fie bisericuța ta, și sufletul meu, chipul Dumnezeului celui sfânt. Păzește-mă, cum ai păzit pe Iosif curat în casa lui Putifar.

Maică Sfântă Preacurată, sub acoperământul tău alerg. Ține-mă curat ca o floare în grădina lui Isus. Amin.

 

8. Fă-ți vizită la Sfântul Sacrament

"Vino, la mine, când ești amărât; vino căci afară de mine nu este ajutor care să scape, nu este sfat care să folosească, nu este doctorie care să tămăduiască." Toma de Kempis.

În timpul vizitei la Sfântul Sacrament, ai libertatea de a recita orice rugăciuni, ca Tatăl Nostru, Născătoarea, Rozarul, Paraclisul etc; pentru tine, pentru părinți, pentru unirea Bisericilor, etc; poți să te folosești și de rugăciunile care urmează:

 

Te ador, Isuse

al meu, Dumnezeul meu și iubirea mea! Mă închin ție, cu cea mai adâncă smerenie. Te rog cu toată gingășia slabei mele iubiri, să primești această vizită și adorație a mea, ca și cum te-aș cerceta și adora în toate bisericile, și în toate chivoturile, unde tu locuești singuratic și părăsit. Primește de la mine, rogu-te, împărtășaniile mele sufletești, actele mele de iubire și toate faptele bune câte le pot face, pentru ca să-ți înveselesc preadulcea ta Inimă, atât de părăsită în Sfânta Euharistie.

Te ador Isuse, în toate chivoturile, și mai ales acolo, unde, afară de preoți nici un suflet nu te primește, unde nici o mână nu împodobește biserica ta, unde nici un ochi nu te caută și unde nici o inimă nu te dorește.

Da, acolo lasă-mă să grăbesc cu spiritul, acolo să mă odihnesc la picioarele tale, acolo să-mi aduc faptele mele de iubire, acolo să mă refugiez din lumea aceasta plină de dureri, din lumea care nu știe nimic de tine, iubitul meu Mântuitor din Preasfântul Sacrament. Isuse, unica iubire a sufletului meu, ție-ți închin viața și moartea mea; primește inima mea la piciorele altarului, căci acolo aflu adevărata odihnă a sufletului meu. Amin.

 

Rugăciuni indulgențiate.

Isuse! (Ind. plenară odată pe lună, dacă s-a recitat zilnic; plenară în ceasul morții.)
Domnul meu și Dumnezeul meu!
Dumnezeul meu și Totul meu.
Isuse al meu , fie-ți milă.
Lăudat să fie Isus: în vecii vecilor.Amin! (Ind. plenară în ceasul morții.)
Hristos în mijlocul nostru: Este și va fi.
Isuse, blând și smerit cu inima, fă inima mea asemenea inimii tale.
Dulce Inimă a lui Isus, fă, să te iubesc din ce în ce mai mult. (Ind. plenară dacă e recitată zilnic.)
Toate pentru tine, Inimă prasfântă a lui Isus!
Preasfântă Inimă a lui Isus, apără familiile noastre.
Să fie lăudată Preasfânta Inima lui Isus în Presfântul Sacrament.
Veșnic să fie lăudat și adorat Presfântul Sacrament.
Marie!
Fecioară îndurătoare, roagă-te pentru unirea în credință a tuturor Românilor!
Maică îndurării, roagă-te pentru noi!

 

9. Fă-ți cuminecarea spirituală.

"Precum dorește cerbul izvoarele apelor, tot așa te dorește pe tine sufletul meu, Doamne" (Ps. 41)

Se poate face atât în fața Sfântul Sacrament cât și acasă. Constă dintr-o dorință arzătoare de a te cumineca, de a te uni cu Isus Euharisticul:

Isuse al meu, cred că însuți ești de față în Preasfântul Sacrament de pe altar. Te iubesc mai presus de toate și te doresc în sufletul meu.

Deoarece acum nu te pot primi în mod sacramental, vino cel puțin în mod spiritual în inima mea!...

Tu ai venit, Isuse al meu. Eu te îmbrățișez și cu totul mă unesc ție. Nu-mi permite să mă despart vreodată de tine. Amin.

 

10. Recitează-ți Sfântul Rozar.

Începutul: (Se face cruce cu cruciulița) În numele Tatălui... și se spune Credeul, apoi pe prima boabă Tatăl Nostru, iar pe cele 3 următoare, 3 Născătoare. Se poate începe însă și numai cu Împăratul Ceresc, după care se zice rozarul propriu-zis cu misterele următoare:

 

Misterele de Bucurie: (Luni și Joi)

1. Bunavestire: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest întâi mister de bucurie, în cinstea Buneivestiri, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea umilinței.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

2. Vizita Preacuratei la sfânta Elisabeta: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al doilea mister de bucurie, în cinstea vizitei Preasfintei tale Mame la vara ei Elisabeta, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea iubirii deaproapelui.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

3. Nașterea Domnului: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al treilea mister de bucurie, în cinstea Nașterii tale în peștera din Viflam, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea dezlipirii de averi.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

4. Curățirea Preacuratei în templu: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al patrulea mister de bucurie, în cinstea curăției Mamei tale în templul din Ierusalim, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea curăției.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; mărire Tatălui.

5. Regăsirea Domnului în templu: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al cincilea mister de bucurie, în cinstea regăsirii tale în templu, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, râvna spre bine.

Tatăl nostru: 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

 

Misterele de Durere: (Marți și Vineri)

1. Agonia din grădina Ghetsimani: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest întâi mister de durere, în cinstea sângeroasei tale agonii din grădina Ghetsemani, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, părerea de rău pentru păcate.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

2. Biciuirea: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al doilea mister de durere, în cinstea sângeroasei tale biciuiri, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, mortificarea simțurilor.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

3. Încununarea cu spini: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al treilea mister de durere, în cinstea încununării tale cu spini, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, disprețuirea onorurilor lumii.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

4. Purtarea Crucii: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al patrulea mister de durere, în cinstea purtării crucii spre Calvar, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, virtutea răbdării.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

5. Răstignirea: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al cincilea mister de durere, în cinstea îngrozitoarei tale Răstigniri, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, iubire față de Preasfânta Ta Mamă.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

 

Misterele de mărire: (Miercuri, Sâmbătă și Duminecă)

1. Învierea Domnului: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest întâi mister de mărire, în cinstea glorioasei Tale Învieri, cerându-ți, prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, învierea noastră din păcat.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

2. Înălțarea Domnului: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al doilea mister de mărire, în cinstea glorioasei Tale Înălțări la cer, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, un dor fierbinte după cer.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

3. Coborârea Sfântului Spirit: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al treilea mister de mărire, în cinstea coborârii Sfântului Spirit peste sfinții tăi apostoli, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, darurile Sfântului Spirit.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

4. Adormirea Preacuratei: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al patrulea mister de mărire, în cinstea adormirii Preacuratei Tale Mame, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, o moarte bună.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

5. Încoronarea Preacuratei: Îți oferim, Doamne Isuse Hristoase, acest al cincilea mister de mărire, în cinstea încoronării Preacuratei Tale Mame în cer, cerându-ți prin acest mister și prin Regina Sfântului Rozar, statornicia în bine până la sfârșit.

Tatăl nostru; 10 Născătoare; Mărire Tatălui.

 

11. Fă-ți lectura spirituală.

"Am voit, prin orice mijloc să obțin liniștea inimii, și n-am găsit-o decât trăind în singurătate, cu o carte în mână." (Toma de Kempis).

Citește în fiecare zi câteva minute dintr-o carte de viață spirituală.

 

Înainte de lectură

Doamne Dumnezeule, izvor adevărat de lumină și înțelepciune, de la care vine orice știință, revarsă asupra minții mele o rază din lumina ta. Ajută-mă să încep lectura cu tine, sprijinește-mă să o pot urma cu ușurință și s-o sfârșesc cu bine, spre mărirea numelui tău. Amin.

 

După lectură

Îți mulțumesc Doamne, pentru luminarea minții mele. Ajută-mă să folosesc cele citite spre mărirea ta veșnică. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact