Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

VI. De ținut minte

Menirea noastră pe pământ e să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să-l iubim pe el, să-i servim lui și așa să ajungem la fericirea cerească. Îl cunoaștem pe Dumnezeu din credință, îl iubim și-i servim prin împlinirea poruncilor și folosirea mijloacelor harului dumnezeesc.

 

I. Credința, se cuprinde pe scurt în "SIMBOLUL CREDINȚEI" care are 12 încheieturi: vezi Sfânta Liturghie.

 

II. Izvoarele credinței sunt două: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

1. Sfânta Scriptură, se compune din 72 cărți: 45 ale Vechiului și 27 ale Noului Testament.

a) Cele 45 cărți ale Vechiului Testament sunt: Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numeri, A doua Lege-Penta teuchul sau cele cinci cărți ale lui Moise; Iosue, Judecătorii, Ruth, 4 cărți a Împăraților, 2 cărți a Cronicelor, 2 cărți ale lui Ezdra, Tobia, Iudit, Estera, Iov, Psalmii lui David, Pildele lui Solomon, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Înțelepciunea lui Solomon, Eclesiasticul sau Cartea înțelepciunii lui Isus - fiul lui Sirah, Isaia, Ieremia, (cu Baruch), Ezechiel, Daniel, Agheu, Amos, Abidia, Avacum, Ioil, Iona, Malachia, Mihea, Naum, Ozia, Sofonia, Zaharie, 2 cărți a Macaveilor.

b) Cele 27 cărți ale Noului Testament sunt: Evanghelia dela Matei, Evanghelia dela Luca, Evanghelia dela Ioan, Faptele Apostolilor, 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel: Epistola către Romani, 2 Epistole către Corintieni, Epistola către Galateni, Epistola către Efesieni, Epistola către Filipeni, Epistola către Coloseni, 2 Epistole către Tesaloniceni, 2 Epistole către Timoteiu, Epistola către Tit, Epistola către Filimon, Epistola către Evrei; Epistola Catolică a Sfântului Apostol Iacob, 2 Epistole Catolice ale Sfântului Petru, 3 Epistole Catolice ale Sfântului Ioan, Epistola Catolică a Sfântului Iuda și Apocalipsa Sfântului Ioan.

2. Sfânta Tradiție, în decursul veacurilor a fost eternizată, scrisă în următoarele momente:

a) Decretele celor 21 concilii ecumenice:

1. Niceea la 325;
2. Constantinopol 1, la 381;
3. Efes, la 431;
4. Calcedon, la 451;
5. Constantinopol II, la 553;
6. Constantinopol III, la 680-1;
7. Niceea II, la 787;
8. Constantinopol IV, la 869-70;
9. Lateran I, la 1123;
10. Lateran II, la1139;
11. Lateran III, la 1179;
12. Lateran IV, 1215;
13. Lion I, 1245;
14. Lion II, 1274;
15. Viena la 1311-12;
16. Constanța la 1414-18;
17. Florența la 1439;
18. Lateran V, 1512-17;
19. Tridentin, la 1545-63;
20. Vatican I. la 1869-70;
21.Vatican II. la 1962-65

b) Simbolurile de credință.

c) Catehismele.

d) Cărțile liturgice.

e) Scrierile Sfinților Părinți.

f) Actele Martirilor.

g) Monumentele arheologice.

h) Scrierile Teologilor.

 

III. Dar, pentru ca să ne mântuim, nu ajunge să credem ce ne-a descoperit Dumnezeu, ci trebue să împlinim cele 10 porunci dumnezeiești și cele bisericești.

1. Poruncile dumnezeiești sunt:

1.Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei străini înaintea mea; chip cioplit să nu-ți faci, ca să te închini lui.

2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert.

3. Adu-ți aminte, să sfințești ziua Domnului.

4. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăești mult și bine pe pământ.

5. Să nu ucizi.

6. Să nu fii desfrânat.

7. Să nu furi.

8. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.

10. Să nu poftești nici un lucru al aproapelui tău, adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.

 

2. Poruncile bisericești sunt:

1. Să ții sărbătorile cele alese și legate (aici vin Duminecile și apoi sărbătorile care sunt de 3 feluri: împărătești - mișcătoare și nemișcătoare, ale Preasfintei Fecioare Maria și ale Sfinților).

A. Sărbătorile împărătești nemișcătoare:

1. Nașterea Domnului (Crăciunul) la 25 Dec.
2. Tăierea împrejur (Anul Nou), la 1 Ian.
3. Botezul Domnului (Boboteaza) la 6 Ian.
4. Întâmpinarea Domnului, la 2 Feb.
5. Schimbarea la Față, la 6 Aug.
6. Înălțarea Sfintei Cruci, la 14 Sept.

B. Sărbătorile împărătești mișcătoare:

1. Învierea Domnului, (cade totdeauna Dumineca între 4 Aprilie și 8 Mai).
2. Înălțarea Domnului, (cade totdeauna Joia la 40 de zile după Paști).
3. Pogorârea Sfântului Spirit, (cade totdeauna Dumineca la 50 zile după Paști).

C. Sărbătorile Preacuratei Fecioare Maria:

1. Nașterea Preacuratei, la 8 Sept.
2. Intrarea în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria, la 21 Nov.
3. Bunavestire, la 25 Martie.
4. Adormirea Preacuratei Fecioare Maria, (Sfânta Maria Mare), la 15 Aug.

D. Sărbătorile Sfinților:

1. Sf. Dumitru, la 26 Oct.
2. Ss. Arhangheli Mihail și Gavril, la 8 Nov.
3. Sf. Nicolae, la 6 Dec.
4. Sf. Ștefan, la 27 Dec.
5. Sf. Vasile, la 1 Ian.
6. Ss. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, la 30 Ian.
7. Sf. Gheorghe, la 23 Aprilie.
8. Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, la 24 Iunie.
9. Ss. Apostoli Petru și Pavel, la 29 Iunie.
10. Sf. Ilie Profetul, la 20 Iulie.
11. Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, la 29 Aug.

 

2. În Dumineci și sărbători, să asculți Sfânta Liturghie, cu evlavie, cum se cuvine.

3. Să ții posturile și ajunurile care și precum îți poruncește Biserica.

4. Să-ți mărturisești păcatele la preotul rânduit și să te cumineci cel puțin odată în an, la Paști.

5. Să nu faci nuntă în unele timpuri oprite ale anului.

 

IV. Pentru a duce o viață morală până la sfârșitul vieții, avem nevoie de niște puteri spirituale cu ajutorul cărora să facem ceea ce ne poruncește rațiunea și credința. Aceste puteri sau energii ale sufletului se numesc virtuți care ne apleacă la săvârșirea binelui. Virtuțile sunt:

1. Naturale: a) intelectuale, (știința, înțelepciunea, arta, etc.).

b) morale (prudența, dreptatea, tăria și cumpătatul).

2. Supranaturale: a) teologice (credința, nădejdea, iubirea).

b) morale, (prudența, dreptatea, tăria și cumpătul), la care se reduc: evlavia, ascultarea, recunoștința, caritatea, blândețea, răbdarea, modestia, umilința, etc.

 

V. Pe lângă poruncile dumnezeești și bisericești, cei care simt chemarea spre călugărie trebuie să mai urmeze sfaturile evanghelice:

1. Sărăcia de bună voie.
2. Castitatea perfectă.
3. Ascultarea.

 

VI. Ca să ținem credința, să păzim poruncile și să urmăm sfaturile Evanghelice, avem lipsă de harul lui Dumnezeu, care e de 2 feluri:

1. ajutător.
2. sfințitor.

 

VII. Mijloacele mai de seamă pentru primirea harului dumnezeesc sunt: rugăciunea, prin care cerem harul lui Dumnezeu, și sfintele taine, prin care ni se dă harul sfințitor.

1. Rugăciunea este înălțarea afectuoasă a sufletului la Dumnezeu. Poate fi orală și mintală (meditația).

2. Sfintele Taine sunt 7:

1. Botezul, 2. Mirul, 3. Euharistia, 4. Pocăința, 5. Maslul, 6. Preoția, 7. Căsătoria.

 

VIII. Deodată cu vărsarea virtuților supranaturale în sufletele noastre, prin Botez, noi primim cele 7 daruri ale Spiritului Sfânt:

1. Înțelepciunea, 2. Înțelegerea, 3. Sfatul, 4. Tăria, 5. Știința, 6. Evlavia, 7. Temerea de Dumnezeu.

 

IX. Efectele virtuților teologice și ale darurilor Spiritului Sfânt sunt:

a) Fericirile evanghelice: vezi Sfânta Liturghie.

b) Fructele Sfântului Spirit: 1. dragostea; 2. bucuria; 3. pacea; 4. îndelungă-răbdarea; 5. bunătatea; 6. facerea de bine; 7. credința; 8. blândețea; 9. înfrânarea poftelor; 10. modestia; 11. continența; 12. castitatea.

 

X. Un mijloc foarte eficace pentru a înlătura păcatul este meditarea celor din urmă ale omului:

1. moartea; 2. judecata; 3. purgatorul; 4. iadul; 5. raiul.

 

XI. Ca să ai siguranța că nu greșești, îndreaptă-ți privirea spre Vatican unde este maistrul infailibil al adevărurilor de credință și de morală: PAPA.

 

"Dacă știi acestea fericit vei fi de le vei face".
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact