Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

I. Zilnic

1. Rugăciuni de dimineața

În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.

Dumnezească Inimă a lui Isus, îți ofer, prin Preacurata Fecioară Maria, toate rugăciunile, lucrările și suferințele mele de azi, pentru ispășirea păcatelor, conform intențiilor cu care te jertfești tu zilnic pe altarele noastre și conform intențiilor Sfântului nostru Părinte Papa.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte îndură-te spre noi. (De 3 ori).

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele tău.

Doamne îndură-te spre noi. (De 3 ori).

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vină împărăția ta; fie voia ta, precum în cer, așa și pe pămînt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

 

Vino la mine Doamne,

căci vremea cântării este, și ceasul rugăciunii; neîncetat să strig ție, singurului Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, mântuiește-mă.

Graiurile mele ascultă-le Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu: căci către tine mă rog, Doamne. Dis de dimineață auzi glasul meu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Sculându-mă din somn la tine cad, Bunule, și cântarea îngerească o strig ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre mine.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pat și din somn m-ai ridicat Doamne, mintea mea o luminează, și inima, și buzele mele deschide-le, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-te spre mine.

*

Binecuvintează-mă, Stăpâne, pe mine robul tău, care în numele Sfintei Treimi încep ziua aceasta; luminează gândul meu.

 

Fă-mă statornic în credință:

Dumnezeul meu, fiindcă tu ești adevărul cel veșnic, eu cred tot ce ai descoperit sfintei Biserici catolice și ce ne învață ea; și anume cred: Că este un singur Dumnezeu în trei persoane deosebite, care se numesc Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt; cred, că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om în sânul Preacuratei Fecioare Maria, prin puterea Spiritului Sfânt, și se numește Isus Hristos, care a pătimit și a murit pentru mântruirea noastră cea veșnică; cred că Dumnezeu răsplătește pe cei buni cu împărăția cerului și pedepsește pe cei răi cu iadul; și voiesc să trăiesc și să mor în această sfântă credință.

 

Întărește-mă în nădejde:

Dumnezeul meu, fiindcă tu ești atotputernic, nemărginit de bun și milostiv, și împlinești făgăduințele tale, eu nădăjduiesc iertarea păcatelor mele și împărăția cerului, pentru meritele lui Isus Hristos, prin faptele bune, ce am încrederea să le fac cu ajutorul harului tău.

 

Desăvârșește-mă în dragoste:

Dumnezeul meu, fiindcă tu ești nemărginit de bun, te iubesc mai mult decât orice lucru, și din dragoste către tine, iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi; și sunt hotărât a pierde mai bine toate, chiar viața mea, decât a te mânia vreodată.

 

Și iartă-mă pe mine păcătosul:

Doamne Dumnezeul meu, îmi pare rău din inimă de toate păcatele mele, le urăsc și le urgisesc pentru că ele sunt jignirea bunătății tale nemărginite, pricina morții dumnezeiescului Tău Fiu și ruina mea sufletească; nu vreau să le mai fac în viitor și-mi propun hotărât să înconjur toate primejdiile ce duc la păcat! O milostive Doamne iartă-mă! (Indulgență pentru fiecare act. Plenară o dată pe lună și la moarte.)

 

Sfințește simțurile mele:

Dumnezeule cel mare și lăudat, care, prin moartea cea făcătoare de viață a Hristosului tău, din stricăciune întru nestricăciune m-ai mutat: tu scapă simțurile mele de moartea patimilor, povățuitor bun dându-le judecata cea interioară; și ochiul meu să fie departe de toată privirea rea, și auzul să nu asculte cuvinte deșarte, iar limba să nu fie întinată de vorbe necuviincioase; curăță buzele noastre care te laudă Doamne; mâinile mele fă-le să se ferească de fapte rele, și să lucreze numai cele bine plăcute ție, toate mădularele și gândurile mele întărindu-le cu harul tău.

 

Trimite-mi îngerul tău:

Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. (Indulgență. Plenară o dată pe lună și la moarte.)

 

Să păzesc legea ta:

Arată-mi mie Doamne, calea poruncilor tale, și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta am dorit-o. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratu-m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale (din Ps.118).

 

Și să fiu unit cu tine:

În mâinile tale, Doamne, și în mâinile îngerilor tăi, încredințez eu astăzi sufletul meu, și toate lucrările mele. Păzește-mă, Doamne, în timpul acestei zile, prin meritele și mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, de vicii, de poftele cele rele, de păcate și de ispitele diavolului; de moarte grabnică și neprevazută și de chinurile iadului. Luminează inima mea cu Spiritul Sfânt și cu harul tău; fă-mă să ascult totdeauna de poruncile tale; și nu lăsa să mă despart vreodată de tine; Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreuna cu Dumnezeu Tatăl și cu același Spirit Sfânt în vecii vecilor. Amin. (Indulgență. Plenară o data pe lună.)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact