Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

V. Rugăciuni diverse

3. Rugăciuni diverse

1. În necazuri fă-ți novena către Sfânta Tereza

În toate necazurile tale, fă nouă zile de rugăciuni (novenă) către Sfânta Tereza.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, unde răsplătești pe cei care te-au slujit cu credință în lumea aceasta, adu-ți aminte cât te-a iubit sfânta Tereza de Pruncul Isus.

Adu-ți aminte de dorul și de încrederea ei în tine. Părinte sfinte, ea ne-a spus, că în cer tu ai să-i împlinești toate cererile, pentru că ea a împlinit totdeauna pe pământ voia ta. Ascult-o și acum, și pentru rugăciunile ei ai milă de mine, și împlinește, Părinte, cererea mea.

Tatăl nostru..., Născătoare..., Mărire Tatălui....

Isus, Fiul lui Dumnezeu, tu ne-ai spus că în cer nu uiți nici de un pahar de apă, care-l dăm aproapelui nostru în numele tău. Adu-ți aminte Mântuitorule bune, de tot ce a făcut, și de tot ce a suferit sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Adu-ți aminte cum ne-a făgăduit, că ea va petrece în cer făcând bine pe pământ. Pentru suferințele ei, pentru rugăciunile ei, pentru sfânta făgăduința ei, împlinește Mântuitorule, cererea mea.

Tatăl nostru...Născătoare....Mărire Tatălui...

Spirite sfinte, care ai înfrumusețat cu atâtea daruri sufletul binecuvântat al sfintei Tereza, pentru credința cu care te-a ascultat în viață, ascultă rugăciunile ei pentru mine. Adu-ți aminte Doamne, că ea ne-a promis, că va face să cadă din cer o ploaie de roze, o ploaie de binefaceri. Spirite Sfinte, împlinește făgăduința ei și față de mine, și împlinește Mângăietorule cererea mea.

Tatăl nostru.... Născătoare.... Mărire Tatălui....

O, Sfântă, mică Tereza, care ai fost în scurta ta viață de pe pământ o oglindă de curăție îngerească, de iubire și de încredere nețărmurită în Dumnezeu, acum când te bucuri de răsplata virtuților tale, uită-te cu milă la mine, care mă încred în tine pe deplin. Fă, ca durerea mea să fie și durerea ta. Spune pentru mine o vorbă către Neprihănita Fecioară Maria, care te-a avut totdeauna atât de dragă, și care "ca pe o floare" te-a îngrijit din copilăria ta. Roag-o pe ea, care are atâta putere asupra inimii lui Isus, să-mi câștige darurile ce le doresc în ceasul acesta, să mă binecuvinteze și cu binecuvântarea sa să mă întărească în viață, să mă apere în moarte și să mă ducă în împărăția cerurilor.

Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu; rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru ispite, ci din primejdii ne mântuiește pe noi, una curată, una binecuvântată.

Sfântă "mică Tereza", adu-ți aminte de făgăduința ta de a face bine pe pământ. Revarsă cu prisosință ploaia de roze, peste cei care te cheamă, și ne câștigă de la Dumnezeu darurile pe care le așteaptăm de la bunătatea sa nemărginită.

Dumnezeul meu, care ai înflăcărat cu spiritul tău de iubire sufletul Sfintei Tereza de Pruncul Isus, fă-ne să te iubim și noi, și să facem să fi iubit mult. Amin.

 

2. Roagă-te către Sfântul Alois Gonzaga patronul tineretului.

O Sfinte Alois, împodobit de moravuri îngerești, eu prea nemernicul tău rob, îți încredințez ție curăția sufletului și a trupului meu. Pentru curăția ta cea îngerească, te rog, mijlocește pentru mine la neprihănitul miel Isus Hristos și la Sfânta Fecioara fecioarelor, Maria, Maica lui, și apără-mă de orice păcat greu. Fă ca inima mea să se păstreze pururea curată; și când mă vei vedea ispitit de crudul meu vrăjmaș, îndepărtează de la mine toate gândurile și poftele necurate, pentru ca urmându-te pe tine, să mă învrednicesc a mă bucura cu tine în cer. Amin.

 

3. Roagă-te către Sfântul Iosif, patronul Bisericii.

La tine alergăm, fericite Iosif, în necazul nostru, și plini de încredere, cerem ocrotirea ta, după aceea a sfintei tale soții.

Pentru acea sfântă legătură de dragoste, care te-a unit cu neprihănita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și pentru dragostea părintească care-ai avut-o pentru pruncul Isus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Isus a dobândit-o cu sângele său, și prin puterea și ajutorul tău, să ne aperi în nevoile noastre.

Apără, păzitorule prea înțelept al dumnezeieștii familii, neamul cel ales al lui Isus Hristos. Depărtează de la noi, prea iubitorule părinte, toată ciuma rătăcirilor și a patimilor. Prea puternicul nostru ocrotitor, vino din cer într-ajutorul nostru în această luptă împotriva puterii întunericului. Și precum odinioară ai scăpat de primejdia morții pe pruncul Isus, deasemenea apără acum sfânta Biserică a lui Dumnezeu de cursele vrăjmașe și de orice nenorocire și întinde pururea peste fiecare din noi ocrotirea ta, pentru ca sprijiniți fiind prin pilda ta și ajutorul tău, să putem trăi cu sfințenie, muri cu evlavie și dobândi fericirea veșnică. Amin.

(Indulgență. Plenară odată pe lună. În luna octombrie, după recitarea rozariului.)

 

4. Promite lui Dumnezeu că-ți vei păstra curăția.

Atotputernice, veșnice Dumnezeu, eu N.N., deși cu totul nevrednic, încrezându-mă totuși în bunătatea și mila ta nemărginită, și îndemnat de dorința de a-ți servi, promit în fața Maiestății Tale divine, a Preacuratei Fecioare Maria și a întregii Curți cerești, că în decurs de... (sau în viața mea întreagă), voi observa fecioria neîntinată, așa precum îmi dictează conștiința mea și sub controlul directorului meu spiritual.

Prin Sângele lui Isus Hristos, Te rog Doamne, ca în bunătatea și mila Ta nemărginită, să primești acest vot al meu, și precum mi-ai dat să-l înțeleg și să ți-l ofer, așa să-mi dai har bogat spre a-l și împlini.

 

5. Roagă-te pentru părinți.

Părinte ceresc, mulțumescu-ți ție că mi-ai dat pe pământ părinți atăt de buni, care îmi poartă de grijă în numele țău. Binecuvintează-i! Dă-le sănătate, credință și bucurie. Fă-i cu răbdare față de greșelele mele, și să mă îndrume la bine, ca împreună cu ei să ajung la fericirea veșnică. Amin.

 

6. Roagă-te pentru frați și surori.

Doamne Isuse, ție mă rog pentru frații și surorile mele; dă-le sufletului lor harul tău, dragostea și pacea, iară trupului dăruiește sănătate.

Dă-ne, Isuse, să trăim împreună în iubire și pace, căci plăcut lucru este a locui frații împreună.

Dăruește-ne, Isuse, ca frații și surorile mici și mari împreună să umblăm în căile tale și să facem cele bineplăcute ție, ca împreună să ne bucurăm de tine în cereasca ta împărăție. Amin.

 

7. Roagă-te pentru bolnavi.

Doamne, atotținătorule, doctorul sufletelor și a trupurilor, cela ce umilești și înalți, care cerți și iarăși vindeci: pe robul tău (N.) care este neputincios, cercetează-l cu îndurarea ta, întinde brațul tău puternic, și-l vindecă pe dânsul, ridicându-l din pat și din boală. Ceartă duhul neputinței, depărtează de a dânsul toată bătaia, toată durerea, toată rana, toate frigurile, și tremurarea. Și de este într-însul păcat sau fărădelege, slăbește, lasă, iartă pentru iubirea ta de oameni. Că de la tine este toată darea cea bună, și tot darul desăvârșit. Că tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, și ție mărire, și bună mulțumită, și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

8. Roagă-te pentru morți.

Adu-ți aminte, Doamne, ca un bun, de robul tău (N.), și câte în viață a greșit, iartă-i lui; că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tu, cela ce poți și celor ce au adormit a le da odihnă.

Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate le împlinești, și cele de folos tuturor dăruiești, unule Făcătorule: odihnește, Doamne, sufletul robului tău (N.) că întru tine nădejdea și-a pus, întru Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletul robului tău (N.), unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit.

 

9. Psalmul 50.

Miluește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit, și ce este rău înaintea ta am făcut, ca să te areți drept întru cuvintele tale și biruitor să ieși, când tu vei judeca. Că iată întru fărădelegi am fost conceput, și în păcate m-a născut maica mea!
Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți: spală-mă-vei, și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie: bucura-se vor oasele cele umilite.
Întoace fața ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule, și spirit drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Spiritul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria măntuirii tale și cu spirit stăpânitor întărește-mă. Învăța-voi pe cei fără de lege căile tale, și cei păcătoși la tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de vina vărsării de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea ta.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi dorit jertfă aș fi adus: arderi de tot nu vei binevoi,
Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.
Fă bine Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bine plăcute-ți vor fi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viței.

 

10. Doxologia cea Mare.

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-te bine Te cuvântăm, ne închinăm ție, te mărim pe tine; mulțumim ție pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule; Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatul lumii; miluiește-ne pe noi, cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește.
Că tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Isus Hristos; întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele tău în veac, și în veacul veacului.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit este numele tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila ta peste noi, precum am sperat și noi întru tine.
Bine ești cuvântat Doamne; învață-mă îndreptările tale.
Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluește-mă; vindecă sufletul meu că am greșit ție.
Doamne, la tine am scăpat, învață-mă să fac voia ta; că tu ești Dumnezeul meu.
Că la tine este izvorul vieții; întru lumina ta vom vedea lumină.
Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine.
Sfinte Dumnezeule...
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact