Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

IV. Anual

8. Sărbătoarea Asociațiilor religioase

 

1. Apostolatul Rugăciunii și Cruciata Euharistică

Apostolatul Rugăciunii este o asociație religioasă a cărei scop este să facă din fiecare membru un apostol, adică un muncitor pentru mântuierea sufletelor.

Membrii se împart în trei grade:

1. Cei din gradul prim își jertfesc lui Dumnezeu în fiecare zi -îndată după sculare -rugăciunile, lucrările și suferințele, în unire cu Preasfânta Inimă a lui Isus, recitând rugăciunea "Dumnezeiască Inimă...".

2. Cei din gradul al doilea, vor mai spune zilnic pe lângă cele de mai sus, un Tatăl Nostru și zece Născătoare.

3. Cei din gradul al treilea, vor îndeplini zilnic condițiile de la gradul prim și se vor mărturisi și cumineca o dată la lună, pe cât se poate în Prima Vineri, cu intenția de a repara și ispăși vătămările ce i se aduc lui Dumnezeu prin păcate.

Acei membrii ai "Apostolatului Rugăciunii", care doresc să lucreze mai mult pentru venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, pot intra în "Cruciata Euharistică", devenind "Cruciați", îndeplinindu-și pe lângă noile obligații și obligațiile de membri ai "Apostolatului Rugăciunii".

"Cruciata Euharistică" este o secțiune (sau gradul cel mai desăvârșit) al "Apostolatului Rugăciunii", al cărei scop este răspândirea frecventei cuminecări, frecventei participări la sf. Liturghie și formarea de apostoli care prin faptele lor bune să atragă pe cât mai multe suflete la o viață creștină.

Cruciații se împart în patru categorii:

1. Cei ce se cuminecă zilnic sau cel puțin de două ori pe săptămână.
2. Cei ce se cuminecă cel puțin o dată pe săptămână.
3. Cei ce se cuminecă o dată la două săptămâni.
4. Cei ce se cuminecă cel puțin o dată la lună.

Devizele permanente ale cruciatului sunt:

Roagă-te..., împărtășește-te..., jertfește-te... fii apostol...!

 

A) Rânduiala recepției "Cruciaților" în Cruciata Euharistică

Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Împărate ceresc... sau Spirite Sfinte, Lumină lumină...

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Doamne Dumnezeule atotputernic, care ai rânduit să fie sculptate sau pictate chipurile sfinților, ca de câte ori le privim cu ochii trupului, să medităm faptele și sfințenia lor, spre a le imita, rugămu-ne ție să binecuvintezi (+) și să sfințești aceste insignii în cinstea și amintirea Preasfintei Inimi a Fiului tău unul-născut, Domnul nostru Isus Hristos, și fă ca cei ce le vor purta cu umilință, să primească har în viața aceasta și răsplată veșnică în viața viitoare. Că ție se cuvine cinstirea și închinăciunea, Tatăl și Fiul și Sfântul Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Președintele: Părinte, elevii (tinerii)... dorind să intre în Cruciata Euharistică, pentru ca sub scutul sfintei Euharistii să-l servească mai conștiincios pe Răscumpărătorul nostru Isus Hristos, împreună cu noi vă roagă, ca în numele Fiului lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit pe tineri; în numele Mariei, Regina Apostolatului Rugăciunii și Maica noastră, în numele sfinților Patroni și Protectori ai Cruciatei noastre, cer să fie admiși în Cruciata Euharistică înființată de Vicarul lui Hristos: Armata tânără a Apostolatului Rugăciunii.

Preotul: Sunt cu adevărat vrednici să fie primiți în Cruciată?

Președintele: Da, sunt vrednici. Toți cunosc Cruciata și poruncile ei: "Roagă-te, împărtășește-te, jertfește-te, fii apostol". Ei sunt hotărâți să se roage și să lucreze pentru ca Isus Hristos să domnească în inima lor și pe plaiurile noastre.

Preotul: Doriți din inimă să intrați în Cruciata Euharistică?

Candidații: Dorim din inimă.

Preotul: Puteți să spuneți pe scurt, care sunt poruncile Cruciatei?

Candidații: Poruncile Cruciatei sunt: "Roagă-te, împărtășește-te, jertfește-te, fii Apostol".

Preotul: Promite-ți că veți respecta cu ajutorul harului dumnezeiesc și cu protecția Sfintei Fecioare Maria, regina noastră cerească, regulamentul Cruciatei și al Apostolatului Rugăciunii?

Candidații: Promitem.

Preotul: Ca o întărire a intenției voastre, consfințiți-vă Preasfintei Inimi a lui Isus!

Candidații: Preadulce Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, aruncă o privire spre noi, care îngenunchiem cu smerenie înaintea altarului tău. Ai tăi suntem, ai tăi vrem să fim, și ca să fim mai strâns uniți cu tine, iată că în ziua de astăzi fiecare din noi se consfințește de bună voie Inimii tale prea sfinte. Primește jertfa noastră și răsplătește rugăciunile, cuminecările, sacrificiile și apostolatul nostru, prin venirea ta în inimile noastre, familiile noastre, școala noastră, în țara noastră și în lumea întreagă. Preasfântă Marie, Regina Apostolatului Rugăciunii și mama noastră, oferă tu jertfa noastră Fiului tău Isus și roagă-te pentru noi, ca să rămânem credincioși până la moarte. Amin.

Preotul: În numele Domnului nostru Isus Hristos care v-a ales și v-a chemat, vă primesc în Cruciata Euharistică a Apostolatului Rugăciunii, și vă declar "Cruciați".

Apoi preotul distribuie însemnele:

"Primește semnul exterior al iubirii tale pentru Prea Sfântă Inimă a lui Isus și al zelului tău pentru suflete". Amin.

 

2) Reuniunea Mariană.

A) Rânduiala recepției "Membrelor Aspirante".

Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Împărate ceresc....sau Spirite Sfinte Lumină lină....

Preotul: Doamne Împărate al nostru atotputernic, Părinte al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, care ai rânduit pe servitorul tău Moise să zugrăvească icoana Heruvimilor în cortul cel sfânt, și noi Doamne așa am primit icoana sfântă spre amintirea lor: rugămu-ne ție, Împăratului nostru, să trimiți darul Sfântului Spirit peste aceste sfinte medalii ale Preacuratei Fecioare Maria, ca să fie spre plinirea rugăciunii celor ce le vor purta, prin darul unuia născut Fiului tău. Că ție se cuvine cinstirea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Președinta: Părinte, elevele (tinerele)..... dorind să intre în Reuniunea Preacuratei Fecioare Maria, pentru ca sub scutul Maicii Domnului să-l servească mai conștiincios pe Răscumpărătorul nostru Isus Hristos, împreună cu noi vă roagă să binevoiți a le primi și a le declara "Membre Aspirante" ale Reuniunii noastre cu titlul...

Preotul: Ne servește spre mare bucurie, dorința voastră, dar să răspundeți mai întâi la întrebările ce vi se vor pune:

1. Doriți din inimă să intrați în Reuniunea Preacuratei Fecioare Maria, pentru ca sub scutul ei să-l serviți mai conștiincios pe Răscumpărătorul nostru Isus Hristos?

Candidate Aspirante: Dorim din inimă.

2. Doriți sincer ca în Reuniune să vă însușiți toate virtuțile necesare pentru perfecțiunea creștină și să fiți pildă de edificare pentru deaproapele?

Candidate Aspirante: Dorim din inimă.

3. Promiteți că veți observa sârguincios regulamentul Reuniunii și vă veți supune cu iubire fiiască superiorilor în toate cele ce se țin de Reuniune?

Candidate Aspirante: Promitem.

Preotul: Ca o întărire a intenției voastre depuneți în fața Reuniunii, dedicația voastră la picioarele Preacuratei.

Candidate Aspirante: O Preasfântă Fecioară și Mamă a lui Dumnezeu, Maria, eu N.N. ție-ți ofer trupul și sufletul meu, cugetele, vorbele și toate faptele mele. Primește-mă ca pe o avere a ta. Adu-ți aminte de mine o Maică, și nu mă lăsa nici în ceasul morții mele. Așa promit, așa sperez. Amin.

Preotul: După aceasta vă primesc și vă declar "Membre Aspirante" ale Reuniunii noastre.....cu patroana a doua .....și vă urez mult spor și succes spiritual, ca unor fiice ale Preacuratei și vă dau binecuvântarea Mariană:

"Cu blândul Isus, să vă binecuvinteze Fecioara de sus".

Apoi distribuie medaliile:

"Primește această medalie, ca aducându-ți aminte totdeauna de patroana ta cerească, să-i fi ei spre bucurie. Amin.

 

B) Rânduiala recepției "Membrelor Ordinare".

Începutul și prima parte, vezi "Rânduiala recepției Membrelor Aspirante", până la răspunsul candidatelor cu "Promitem", după care se continuă așa:

Preotul: Credeți voi cu tărie tot ce a descoperit Dumnezeu și învață Biserica noastră catolică?

Candidate: Credem tot ce crede și învață Biserica, Una, Sfântă, Catolică și Apostolică.

Preotul: Promiteți că nu vă veți trăda niciodată credința pentru o fericire trecătoare și că o veți păstra și cultiva cu sfințenie până la sfârșitul vieții?

Candidate: Promitem cu tărie.

Preotul: Ca o întărire a intenției voastre, depuneți în fața Reuniunii dedicația voastră la Picioarele Preacuratei.

Candidate: O Preasfântă Fecioară și Mamă a lui Dumnezeu, eu N.N... ție-ți ofer trupul și sufletul meu, cugetele, vorbele, faptele mele, și promisiunea de a rămâne statornică în credința catolică până la sfârșitul vieții. Primește-mă ca pe o avere a ta. Adu-ți aminte de mine o Maică, și nu mă lăsa nici în ceasul morții mele. Așa promit, așa sperez. Amin.

Preotul: După acestea vă primesc și vă declar "Membre Ordinare Active" ale "Congregației Mariane"....,cu patroana a doua....și vă fac părtașe tuturor indulgențelor date pentru Congregația Primaria din Roma, căreia îi este afiliată și Congregația noastră, urându-vă mult spor și succes spiritual, ca unor fiice alese ale Preacuratei și vă dau binecuvântarea Mariană:

Cu blândul Isus, să vă binecuvinteze (+) Fecioara de sus!

Apoi preotul distribuie medaliile și diplomele, zicând fiecăreia:

Primește această medalie, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, ca aducându-ți aminte totdeauna de patroana ta cerească, să implori neîncetat fericirea de veci, pentru toți, și pentru cei din Purgator. Amin.

Îți dau această diplomă ca semn al primirii între fiicele alese ale Preacuratei, să observi regulele Congregației. Amin.

În timpul distribuirii se cântă imne mariane, iar la sfârșit Doxologia cea Mare.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact