Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

IV. Anual

6. Octava de rugăciuni pentru unirea Bisericilor 18-25 ianuarie

"....ca toți să fie una, precum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, ca și aceștia întru noi una să fie" (Ioan, 17,21).

Octavă de rugăciuni: adică opt zile de rugăciuni și de fapte bune, făcute cu intenția de convertire a tuturor sufletelor care trăiesc în afara Bisericii.

 

Ce voi face eu în aceste zile?

I. Mă voi uni cu Biserica.
II. Voi oferi toate sacrificiile (studiile) din zilele acestea pentru realizarea scopului urmărit.
III. Voi asculta zi de zi sfânta Liturghie și mă voi cumineca cel puțin o dată.
IV. Voi ierta toate ofensele, voi înlătura tot ceea ce mă desparte de cei din jurul meu.
V. Voi recita zi de zi, cu o specială devoțiune rugăciunea:
Adu-ți aminte, Doamne, de Biserica ta și o scapă de tot răul și o fă desăvârșită în dragostea ta, pe care i-ai gătit-o. Că a ta este puterea și mărirea, în veci. Amin.
VI. Voi urma zi de zi intențiunea pedagogiei divine:

 

1. În 18 Ianuarie: Întoarcerea tuturor oițelor rătăcite la staulul lui Petru, pentru care mă voi ruga așa:

Doamne Isuse Hristoase, care ai întemeiat o singură Biserică, fă ca dorința Inimii tale exprimată înaintea Apostolilor prin cuvintele:

"Și alte oi am, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea mi se cade a le aduce, și glasul meu vor auzi: și va fi o turmă și un păstor" să se împlinească, și astfel oițele rătăcite urmând pe Sfântul Pavel pe calea Damascului, să între în staulul lui Petru, ca să nu mai fie decât o singură turmă și un singur păstor.

 

2. În 19 Ianuarie: Restabilirea unității catolice cu toți orientalii (ziua cea mai importantă pentru noi românii):

Doamne Isuse Hristoase, trimite Spiritul tău cel Sfânt și luminează mințile celor separați de Biserica ta, ca întru toate să urmeze învățăturile sfinților Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare, apărătorii unității bisericești din întreaga lume. Dar mai presus de toate, fă Doamne, ca neamul nostru românesc să fie unit în tine, și să avem o singură Biserică românească și creștină, ca astfel după dorința ta să fii preamărit pe plaiurile noastre românești.

 

3. În 20 Ianuarie: Restabilirea unității catolice cu toți anglicanii:

Doamne Isuse Hristoase, fă ca anglicanii aducându-și aminte de binefacerile spirituale primite prin Papa Grigore cel Mare și neobositul apostol Sf. Augustin, să se apropie iarăși de Sfântul Scaun.

 

4. În 21 Ianuarie: Restabilirea unității catolice cu Luteranii și ceilalți protestanți din Europa:

Doamne Isuse Hristoase, care prin ruptura adusă de Luther ai suferit în trupul tău mistic, Biserica ta, fă ca prin învățăturile Sfinților Petru Canisiu, Francisc de Sales și Fedele de Sigmaringen care au luptat pentru unitatea Bisericii tale, să regăsim împreună unitatea pierdută.

 

5. În 22 Ianuarie: Restabilirea unității catolice cu protestanții și neoprotestanții din America, întoarcerea sectelor și convertirea păcătoșilor la unitatea Bisericii:

Doamne Isuse Hristoase, care ai dispus ca deodată cu descoperirea continentului american Biserica ta să se întindă peste ape, iar lăcașuri de închinare să ți se ridice pe pământul descoperit. Apoi însă prin slăbiciunile noastre, prin mândrie și neascultare, cămașa ta a fost sfâșiată. Fă să simtă toți nevoia de a se uni în una singură Biserica ta, pentru care ți-ai vărsat sângele tău preasfânt.

 

6. În 23 Ianuarie: Restabilirea unității catolice cu popoarele slave care trăiesc în separare de Biserica lui Petru:

Doamne Isuse Hristoase, care prin apostolii tăi, sfinții Metodiu și Chiril ai adus popoarele slave la Biserica ta, dar pe care vitregia vremurilor le-a rupt de la sânul ei, fă să redobândească unitatea cu urmașul lui Petru, pe care tu ți-ai zidit Biserica, reîntregindu-se astfel mireasa inimii tale.

 

7. În 24 Ianuarie: Rugăciune pentru unitate în credință cu evreii:

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu și om, care ți-ai luat trup omenesc dintr-o Fecioară a poporului ales, apoi din același popor ți-ai ales 12 apostoli să predice Evanghelia în toată lumea, fă ca și neamul din care te-ai născut, să primească lumina Sfântului Spirit, ca să creadă că Tu ești Mesia, și astfel să intre în trupul tău mistic, Biserica izvorâtă din Sângele sfântului tău Trup, lovit și batjocorit pentru mântuirea tuturor oamenilor.

 

8. În 25 Ianuarie: Rugăciune pentru unitatea tuturor oamenilor în Trupul mistic al lui Isus:

Doamne Isuse Hristoase, Păstorul suprem al Bisericii, care în ultima seară ai zis: "nu mă rog numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor întru mine"; fă ca rugăciunea ta să se împlinească, și astfel prin mijlocirea sfântului Francisc Xaveriu și a sfintei Tereza de Pruncul Isus, patronii misiunilor catolice, crucea ta să se înalțe și pe pământuri și în inimi necreștine, îndepărtate și apropiate, fă ca zelul misionar al Bisericii să dea roadele pe care Tu le dorești, pentru ca cuvântul tău mântuitor să ajungă la urechile și în inimile tuturor oamenilor, pentru ca toți să fim una în Trupul tău mistic.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact