Duminica, 20 septembrie 2011  
Ss Eustatiu si Teopista cu fiii lor: Agapiu si Teo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

IV. Anual

5. Ziua Misionară

Ziua misionară să-ți fie una din cele mai dragi zile din timpul anului. Ea îți cere două lucruri: să-te rogi, să-ți dai obolul tău. Caută să fii un apostol al misiunilor, rugându-te în felul următor:

 

Rugăciunea Papei Pius al XI

Bune Isuse, Stăpânul nostru cel vrednic de iubire, care cu scump sângele tău ai răscumpărat lumea, caută cu ochi plini de milostivire la biata omenire care în partea cea mai mare, tânjește încă în negura rătăcirilor și-n umbra morții, și fă să se arate în toată strălucirea ei lumina adevărului.

Sporește, Doamne, pe propăvăduitorii sfintei Evanghelii; înalță-le zi de zi râvna; dă rod ostenelilor lor; binecuvintează-i cu harul tău, ca prin truda lor păgânii să te cunoască, și să se întoarcă la tine, Ziditorul și Răscumpărătorul lor. Adu în staulul tău oile cele rătăcite. Povățuiește pe cei dezbinați de Biserica ta. Grăbește Răscumpărătorule al nostru iubit, fericitoarea venire a împărăției tale pe toată suprafața pământului. Atrage pe toți oamenii la iubitoarea ta inimă, ca în veșnica fericire a raiului, toți să fie părtașii negrăitelor binefaceri ale răscumpărării tale. (Indulgență pentru cine o rostește zilnic, dacă s-a spovedit și cuminecat; o dată pe lună primește indulgență plenară).

 

Rugăciunea Sfântului Francisc Xaveriu cerescul ocrotitor al Misiunilor Catolice

O Dumnezeule, veșnice ziditor al tuturor lucrurilor, aduți aminte de sufletele necredincioșilor, pe care tu le-ai făcut din nimica, după chipul și asemănarea ta, și care iată "umplu iadul spre durerea ta".

Adu-ți aminte că Isus, Fiul tău, a suferit pentru mântuirea lor moartea cea mai cumplită. Rogu-te Doamne, nu mai îngădui să fie disprețuit Fiul tău de cei necredincioși, ci mișcat de rugăciunile sfinților, aleșii tăi, și de ale Bisericii, preasfânta mireasă a Fiului tău, adu-ți aminte de milostivirea ta. Uită idolatria și necredința lor: fă ca și ei să recunoască odată ca Dumnezeu al lor pe Isus Hristos, pe care l-ai trimis, în care e mântuirea, viața și învierea noastră, prin care am fost dezrobiți și mântuiți și căruia i se cuvine mărirea în vecii vecilor. Amin. (Indulgență).

 

Rugăciune către Sfânta Tereza din Lisieux, puternica sprijinitoare cerească a Misiunilor

Sfânta Tereza ce te numești a pruncului Isus, care te-ai învrednicit să fii cinstită ca sprijinitoarea Misiunilor din lumea întreagă - și Doctor al Bisericii -, adu-ți aminte de via dorință ce ai avut-o în pământeasca ta viață, ca, Crucea lui Isus Hristos să fie înfiptă pretutindeni, și ca Evanghelia să se propovăduiască până la capătul veacului; rugămu-te, dă preoților, propovăduitorilor și întregii sfinte Biserici ajutor, precum ai făgăduit. Amin. (Indulgență de fiecare dată; cine o rostește zilnic, primește odată pe lună indulgență deplină.)

Sfânta Tereza numită a Pruncului Isus, sprijinitoarea propovăduitorilor credinței, roagă-te pentru noi! (Indulgență)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact