Joi, 01 octombrie 2011  
S Anania, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Roman Melo...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Card. Todea

III. Lunar: Prima Vineri din lună

3. Ora de adorație

"Să știi fiica mea iubită, că de câte ori va privi cineva la mine în sf. Euharistie cu credință și cu evlavie, de atâtea ori voi privi și eu la el și în cer se va bucura de fericirea deosebită de a fi privit de mine". Isus către sf. Gertruda.

Ora de adorație, e o oră petrecută împreună cu Isus Euharisticul, amintindu-ne de suferințele lui din Grădina Ghetsimani și silindu-ne să-l mângăiem și să ispășim vătămările ce i se aduc. Ora de adorație cuprinde patru puncte, corespunzând celor patru scopuri ale jertfei:

1. adorație-închinare, recunoașterea măririi lui Dumnezeu și a supunerii noastre;

2. mulțumită pentru binefacerile primite;

3. ispășire pentru păcatele noastre și ale altora;

4. rugăciune pentru lipsurile noastre și ale Bisericii.

Să petrecem deci cu Isus o oră, unindu-ne cu El prin:

 

1. Adorație-închinare
recitând, dacă suntem singuri, sau cântând dacă suntem mai mulți:

Te ador Isuse, Dumnezeu ascuns.
În această Taină nouă nepătruns;
Inima mea-ntreagă ție ți-o jertfesc,
Când sub vălul pâinii dornic te privesc.

 
Simțurilor mele Tu le ești ascuns,
Singură credința Taina ți-a pătruns;
Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat,
Căci Tu ești Cuvântul cel adevărat.

 
S-ascundea pe Cruce ce-i Dumnezeiesc,
Iar aici s-ascunde și cei omenesc.
Cred că ești de față, Om și Dumnezeu,
Mângâierea dulce a sufletului meu.

 
Ranele-ți ca Toma, Doamne nu le văd,
Dar ca și el, Domn și Dumnezeu te cred.
Dă-mi credință vie, dă-mi ca să sperez,
Și-n iubire aprinsă ție să-ți urmez.

 
Taină de-amintire a morții Domnului,
Pâine de viață ești Tu omului.
Fii și mie pururi dulce nutremânt,
Singura-mi dulceață pe acest pământ.

 
O, Isuse bune, Miel însângerat,
Spală al meu suflet de orice păcat,
Căci din al tău sânge chiar și-un singur strop
Poate ca să spele al relelor potop.

 
O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu,
Împlinește dorul sufletului meu:
Fă să cadă vălul de pe fața ta,
Și-n vecia-ntreagă să te pot vedea.

 

2. Mulțumită:

Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție Dumnezeului nostru.

(Se poate cânta și Doxologia cea mare).

 

3. Ispășire:

Doamne Hristoase, Inimii tale.
Noi păcătoșii ne închinăm,
Și din această jalnică vale
Sus către ceruri rugi înălțăm.
Viața noastră-i trudă și chin,
Tu ne ascultă lungul suspin.
Inima ta, o bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea!

 
Frânți de necazuri, Doamne, vom merge,
La sânu-ți capul ne vom pleca;
Lacrima noastră Tu o vei șterge
Bune Isuse, cu mila ta.
În chipul nostru lâncezitor,
Tu ne-ntinzi mâna de ajutor.
Inima ta, o bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea!

 
Cu mari păcate Inima-ți bună,
Blânde Isuse, noi am rănit;
Cu răutatea noastră nebună
Pe cruce iarăși te-am răstignit;
La 'tale blânde și dulci chemări,
Am răspuns, Doamne, cu vătămări.
Inima ta, o bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea!

 
Tu ești a noastră dulce scăpare,
Toți întru tine nădăjduim;
Doamne ascult-a noastră strigare
Și vezi căința ce-ți oferim.
Ai tăi, Isuse, ai tăi suntem,
A te mai pierde noi nu mai vrem.
Inima ta, o bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea!

 
Prin mijlocirea Neprihănitei,
Astăzi îți cerem mii de-ndurări.
Stinge Isuse, focul ispitei,
Dă-ne tărie în încercări.
Dă-ne în viață să te iubim,
Și-n veșnicie ai tăi să fim.
Inima ta, o bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea!

 

4. Cerere:

Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta; ridicarea mâinilor mele: arderea, de seară (de 3 ori).

Isuse preadulce

Hristoase, Isuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Isuse, și îndulcește inima mea, mult milostive, rogu-mă, Isuse Mântuitorul meu: ca să te măresc, fiind mântuit.

Timpul, ce mi la-i dat, Isuse al meu, în patimi l-am prădat, Isuse al meu; drept aceea, Isuse al meu, nu mă lepăda, ci mă chiamă înapoi, rogu-mă, Stăpâne, Isuse preadulce, și mă mântuiește.

 

Vindecă, Isuse al meu,

rănile sufletului meu, Isuse al meu rogu-te; și mă scapă din mâna lui Veliar celui stricător de suflete, Isuse al meu, milostive, și mă mântuiește.

 

Tu ești lumina minții mele,

Isuse al meu, Tu ești mântuirea sufletului celui desnădăjduit, Mântuitorule, Tu, Isuse al meu, de pedeapsă și gheenă scapă-mă pe mine, care strig: Mântuiește-mă Isuse al meu Hristoase, pe mine ticălosul.

 

Isuse al meu,

Hristoase mult milostive, primește-mă, Stăpâne, pe cela ce mă mărturisesc, o Isuse, și mă mântuiește, și din stricăciune, Isuse scoate-mă.

Hristoase Isuse, întru frica ta strig: Primește-mă, o Isuse al meu, și mă cârmuiește acum la limanul cel bun, ca mântuindu-mă, Isuse al meu, să cânt ție: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

 

Căzut-am o Isuse,

între tâlhari stricători de suflete, și sunt acum despuiat de haina cea de Dumnezeu țesută, Isuse al meu, și zac acoperit de vânătăi; untdelemn toarnă-mi, Hristoase al meu, și vin.

 

Să nu fiu alungat,

Isuse al meu, din gloria ta cea negrăită, să nu câștig, Isuse, partea cea de-a stânga, preadulce Isuse, ci Tu unindu-mă cu oile tale cele de-a dreapta, Hristoase Isuse al meu, odihnește-mă, ca un milostiv.

 

Stăpâne Hristoase

Dumnezeule, cel ce cu patimile tale ai vindecat patimile mele, și cu rănile tale ai însănătoșit rănile mele, dăruiește-mi mie, celui ce mult ți-am greșit, lacrimi de înfrângere; umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viață trupul tău, și cu cinstit sângele tău îndulcește sufletul meu de amărăciunea, cu care potrivnicul m-a adăpat.

 

Ridică la tine mintea mea

cea plecată spre cele de jos, și mă scoate din prăpastia pierzării; că nu am pocăință, nu am înfrângere, nu am lacrimă de mângăiere, care să mă ducă la moștenirea cea adevărată. Întunecată-mi este mintea de patimile lumești, și nu pot privi spre tine, întru suferință: nu mă pot încălzi cu lacrimile iubirii tale. Ci, Stăpâne, Doamne Isuse Hristoase, visteria bunătăților, dăruește mie pocăința deplină și inimă tare, ca să te caut pe tine; dăruiește-mi harul tău, și voi înnoi întru mine chipul icoanei tale. Părăsitu-te-am Tu nu mă părăsi! Ești întru căutarea mea, povățuiește-mă la pășunea ta, numără-mă cu oile alesei tale turme, și împreună cu ele hrănește-mă cu verdeața dumnezeieștilor tale Taine; pentru rugăciunile preasfintei Maicei tale și al sfinților tăi. Amin. (Apoi, se pot zice diferite rugăciuni după nevoile personale și sfârșim cântând:)

Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac (de 3 ori)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact