Mar?i, 25 februarie 2011  
S Tarasiu, aep (+ 806)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

MEDITAȚIA

Să-L ador pe Dumnezeu prezent în mine și să mă smeresc în fața Lui.

Doamne, Dumnezeul meu, cred că locuiești în inima mea, că pătrunzi în adâncurile sufletului meu și străbați gândurile mele.

Cu simțămintele cele mai adânci mă închin Ție și Îți aduc cinstirea cuvenită din partea făpturii către Ziditorul ei, Stăpânul preaînalt și iubitor.

Să citesc încet, încercând să înțeleg, să gust:

(Propuneri pentru cărți de meditație: Toma de Kempis, Urmarea lui Cristos; P. Plus, Înfruntă viața; Sf. Alfons, Școala iubirii lui Cristos; Fie voia Ta; Sf. Ioan Vianney, Meditații Euharistice; Sf. Francisc de Sales, Îndrumare pentru viața evlavioasă; Chiara Lubich, Cuvântul vieții ).

Să mă întreb:

1. Care este semnificația acestor rânduri;

2. Ce rețin din ele;

3. Ce am făcut în trecut în legătură cu acest punct;

4. Ce am de făcut în viitor.

După meditație

1. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru lumina primită;

2. Să-I ofer hotărârile luate;

3. Să-L rog stăruitor să mă facă să-I fiu credincios.

Mama mea preabună, Preasfântă Fecioară, mă ofer cu totul ție și, ca să-mi arăt încrederea față de tine, îți ofer ochii, urechile, gura, vorbele, inima mea și pe mine însumi. Fiind deci cu totul al tău, păstrează-mă și mă ocrotește ca pe averea și proprietatea ta. Amin.

Rugați-vă neîncetat

(O seamă de deprinderi sufletești pentru intensificarea vieții spirituale în decursul zilei).

Mă scol dis-de-dimineață; de îndată ce sunt îmbrăcat, mă așez în genunchi și mă rog lui Dumnezeu și Preacuratei Fecioare să mă ajute să reușesc în lucrul meu. Apoi mă așez la lucru. Dacă nu merge, mă reașez în genunchi și reîncep să mă rog până când inspirația vine (Haydn).

Viața spirituală o putem defini ca fiind starea de activitate obișnuită a unui suflet preocupat să-și stăpânească pornirile naturale și să-și însușească deprinderea de a judeca și de a se conduce în toate după lumina Evangheliei și după exemplul lui Isus.

Prima hrană zilnică a acestei vieți spirituale o formează rugăciunile de dimineață, meditația și Sfânta Liturghie. Dar, pe lângă acestea, în mijlocul ocupațiilor zilnice, după împrejurări și după dispozițiile sufletești, te mai poți folosi de una dintre rugăciunile de mai jos. Important este ca fiecare activitate să o facem din iubire față de Dumnezeu și față de aproapele.

Înainte de învățat

Bunule Isuse, Care la doisprezece ani ai șezut în mijlocul învățătorilor, îi ascultai, îi întrebai și le răspundeai, încât se minunau toți de înțelepciunea Ta, trimite-mi darul și luminează-mă să învăț ceea ce Îți place și să le pot împlini spre lauda Numelui Tău. Amin.

În timp ce înveți

Fiule, când vei avea vreo dificultate în munca ta, înalță-ți spiritul la Dumnezeu și roagă-L să-ți ajute, iar El te va ajuta (Gratry).

Doamne, ține sufletul meu treaz și trimite asupra lui lumină îmbelșugată. Amin.

După învățat

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că lucrul început sub privirea Ta l-am continuat și l-am terminat în același fel. Fă să mă servesc de adevăr pentru mântuirea mea și a altora și niciodată să nu întreprind ceva care să Te supere. Amin.

Examenul particular de conștiință

Dacă am corecta anual chiar și numai o singură greșeală, foarte curând am fi desăvârșiți (Toma de Kempis).

Examenul particular de conștiință este o scurtă privire asupra defectului dominant pe care ne-am hotărât să-l combatem ori asupra virtuții pe care te-ai hotărât să o practici.

Examinează-te în timpul zilei și vezi dacă ai căzut cumva din nou în greșeala pe care ți-ai propus s-o combați.

Dacă da, reînnoiește-ți hotărârea de îndreptare și cere harul lui Dumnezeu pentru a reuși.

Mijloace pentru stăruință în hotărârea luată

1. Reînnoiește-ți hotărârea în fiecare dimineață la rugăciune, la Sfânta Liturghie și în timpul zilei, mai ales în fața anumitor împrejurări.

2. Caută să prevezi ocaziile recăderii, ca să te ferești și să te aperi împotriva lor.

3. Dacă ai căzut, trezește-ți îndată părerea de rău.

4. De fiecare dată când ai săvârșit iarăși greșeala pe care te-ai hotărât s-o combați, impune-ți o penitență, fie și ușoară.

5. Reflectează cât mai des asupra motivelor care trebuie să te îndemne să te ferești de greșeala de care te-ai hotărât să te desprinzi.

Rugăciune în ispite de necurăție

Isuse al meu preaputernic, Tu, Care ai surpat puterea șarpelui necurat, nu mă lăsa mușcat de pofta necurată. Cei răi vorbesc și fac lucruri necuviincioase; ajută-mă să nu-i ascult și să nu-i urmez.

Fă, Isuse, ca trupul meu să fie Biserica Ta, iar sufletul - chipul feței Tale.

Mamă Sfântă Preacurată, sub acoperământul tău alerg. Ține-mă curat ca o floare în grădina lui Isus. Amin.

Vizita la Sfântul Sacrament

Vino la mine când ești amărât; vino, căci în afară de Mine nu este ajutor care să scape, nu este sfat care să folosească, nu este doctorie care să tămăduiască (Toma de Kempis).

În timpul vizitei la Sfântul Sacrament se pot recita orice rugăciuni (Tatăl nostru, Născătoarea, Rozarul, Paraclisul etc.); poți să le oferi pentru tine, pentru părinți, pentru unirea Bisericilor etc. Te poți folosi și de rugăciunile de mai jos.

Te ador, Isuse

Dumnezeul meu și iubirea mea Mă închin Ție cu cea mai adâncă smerenie. Te rog, cu toată slăbiciunea iubirii mele, să primești vizita și adorația mea ca și cum Te-aș vizita și adora în toate bisericile și chivoturile din lume, unde locuiești singuratic și părăsit. Te rog, primește împărtășirile mele spirituale, actele de iubire și toate faptele bune pe care le pot face, ca să aduc mângâiere Preasfintei Tale Inimi prezentă în Sfânta Euharistie.

Te ador, Isuse, în toate chivoturile, dar mai ales acolo unde, în afară de preoți, nici un suflet nu Te primește, nici o mână nu împodobește biserica Ta, nici un ochi nu Te caută și nici o inimă nu Te dorește.

Acolo ajută-mă să mă grăbesc cu spiritul, acolo să-Ți aduc faptele mele de iubire, acolo să mă odihnesc la picioarele Tale. Mântuitorul meu din Preasfântul Sacrament, Ție-Ți închin viața și moartea mea; primește-mi inima la picioarele altarului, căci acolo îmi aflu adevărata odihnă a sufletului. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact