Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

DE ȚINUT MINTE

Menirea noastră pe pământ este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim, să-I servim și așa să ajungem la fericirea cerească. Îl cunoaștem pe Dumnezeu din credință, Îl iubim și-L servim prin împlinirea poruncilor și folosirea mijloacelor harului dumnezeesc.

I. Credința se cuprinde pe scurt în Simbolul Credinței

II. Izvoarele credinței sunt: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

1. Sfânta Scriptură, se compune din 72 de cărți: 45 ale Vechiului Testament și 27 ale Noului Testament.

a) Cele 45 de cărți ale Vechiului Testament sunt: Facerea (Geneza), Ieșirea (Exodul), Leviticul, Numerii, Deuteronomul (acestea alcătuiesc Pentateucul sau cele cinci cărți ale lui Moise), Iosua, Judecătorii, Rut, 4 cărți ale Împăraților, 2 cărți ale Cronicilor, 2 cărți ale lui Ezdra, Tobia, Iudit, Estera, Iov, Psalmii lui David, Pildele lui Solomon, Eclesiastul, Cântarea cântărilor, Înțelepciunea lui Solomon, Eclesiasticul (sau Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah), Isaia, Ieremia (cu Baruh), Plângerile lui Ieremia, Ezechil, Daniel, Ageu, Amos, Abdia, Avacum, Ioil, Iona, Malachia, Mihea, Naum, Osea, Sofonie, Zaharia, 2 cărți ale Macabeilor.

b) Cele 27 cărți ale Noului Testament sunt: Evanghelia după Sfântul Matei, Evanghelia după Sfântul Marcu, Evanghelia după Sfântul Luca, Evanghelia după Sfântul Ioan, Faptele Apostolilor, 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel: Epistola către Romani, 2 Epistole către Corinteni, Epistola către Galateni, Epistola către Efeseni, Epistola către Filipeni, Epistola către Coloseni, 2 Epistole către Tesaloniceni, 2 Epistole către Timotei, Epistola către Tit, Epistola către Filimon, Epistola către Evrei, Epistola Catolică a Sfântului Apostol Iacob, 2 Epistole Catolice ale Sfântului Apostol Petru, 3 Epistole Catolice ale Sfântului Apostol Ioan, Epistola Catolică a Sfântului Apostol Iuda și Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan.

2. Sfânta Tradiție în decursul veacurilor a fost întemeiată în următoarele momente:

a) Decretele celor 21 de Concilii Ecumenice: Niceea, 325; Constantinopol I, 381; Efes, 431; Calcedon, 451; Constantinopol II, 553; Constantinopol III, 680-1; Niceea II, 787; Constantinopol IV, 869-870; Lateran I, 1123; Lateran II, 1139; Lateran III, 1179; Lateran IV, 1215; Lion I, 1245; Lion II, 1274; Vienne, 1311-1312; Konstanz, 1414-1418; Florența, 1439; Lateran V, 1512-17; Tridentin 1545-63; Vatican I 1869-70, Vatican II, 1962-1965.

b) Simbolurile credinței.

c) Catehismele.

d) Cărțile liturgice.

e) Scrierile Sfinților Părinți.

f) Actele Martirilor.

g) Monumentele arheologice.

h) Scrierile Teologilor.

III. Dar, pentru ca să ne mântuim, nu ajunge numai să credem ce ne-a descoperit Dumnezeu, ci trebuie să împlinim cele 10 porunci dumnezeiești și bisericești.

1. Poruncile dumnezeiești

2. Poruncile bisericești

IV. Pentru a duce o viață morală până la sfârșitul vieții, avem nevoie de puteri spirituale cu ajutorul cărora să facem ceea ce ne poruncește rațiunea și credința. Aceste puteri sau energii ale sufletului se numesc virtuți și ne orientează spre săvârșirea binelui. Virtuțile sunt:

1. Naturale:

a) Intelectuale (știința, înțelepciunea, arta).

b) Morale (prudența, dreptatea, tăria și cumpătul).

2. Supranaturale:

a) Teologice (credința, speranța, iubirea).

b) Morale: prudența, dreptatea, tăria și cumpătul. La acestea, se adaugă: evlavia, ascultarea, recunoștința, castitatea, blândețea, răbdarea, modestia, umilința etc.

V. Pe lângă poruncile dumnezeiești și bisericești, cei care simt chemarea spre călugărie trebuie să mai urmeze sfaturile evanghelice:

1. Sărăcia de bună voie.

2. Castitatea perfectă.

3. Ascultarea.

VI. Ca să ne păstrăm credința, să păzim poruncile și să urmăm sfaturile evanghelice, avem lipsă de harul lui Dumnezeu care e de două feluri:

1. Ajutător.

2. Sfințitor.

VII. Mijloacele mai de seamă pentru primirea harului lui Dumnezeu sunt: rugăciunea prin care cerem harul lui Dumnezeu și Sfintele Taine prin care ni se dă harul sfințitor.

1. Rugăciunea este înălțarea afectuoasă a sufletului la Dumnezeu. Poate fi orală și mentală (meditația).

2. Sfintele Taine sunt: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăința, Maslul, Preoția, Căsătoria.

VIII. Odată cu vărsarea virtuților supranaturale în sufletele noastre, prin botez, noi primim cele șapte daruri ale Spiritului Sfânt: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, știința, evlavia, temerea de Dumnezeu.

IX. Efectele virtuților teologice și ale darurilor Spiritului Sfânt sunt:

a) Fericirile evanghelice

b) Fructele Spiritului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor, modestia, continența, castitatea.

X. Pentru a înlătura păcatul, un mijloc foarte eficient este meditarea celor din urmă stadii ale omului: Moartea, Raiul, Judecata, Purgatoriul, Iadul.

XI. Ca să ai siguranță că nu greșești, îndreaptă-ți privirea spre Roma (Vatican) unde este Maestrul Infailibil al adevărurilor de credință și morală: Sfântul Părinte Papa.

Dacă știi acestea, fericit vei fi de le vei face!
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact