Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

RUGĂCIUNI DIVERSE

Rugăciuni către Sfântul Iosif

La tine alergăm în necazul nostru, Sfinte Iosif, și cu încredere așteptăm ca, pe lângă ajutorul Preasfintei tale Mirese, să ne dai sprijinul tău. Pentru iubirea ce ai avut-o către Preacurata Fecioară și pentru dragostea cu care L-ai îmbrățișat pe Isus ca prunc, te rugăm să privești cu îndurare la moștenirea ce a câștigat-o Isus Cristos cu scumpul Său Sânge și, în lipsurile noastre, să ne ajuți cu puterea Ta.

Apără, purtătorule de grijă al Familiei dumnezeiești, poporul ales al lui Isus Cristos; îndepărtează de la noi, Părinte iubitor, toată răutatea greșelilor și a fărădelegilor; fii pentru noi din cer ajutor puternic în lupta ce o avem cu puterile întunericului și, precum pe pruncul Isus L-ai scăpat din primejdia morții, așa scutește acum Biserica sfântă a lui Dumnezeu de uneltirile dușmănoase și de toate relele; și pe fiecare din noi primește-ne sub scutul tău; ca, după exemplul tău și ajutați de tine, să putem trăi în sfințenie, muri creștinește și ajunge la cer în fericirea veșnică. Amin.

Cu blândul Isus,

Să ne binecuvânteze Fecioara de sus.

Dumnezeule, Care printr-o pronie nespusă, ai binevoit să-l alegi pe fericitul Iosif drept soț al Preasfintei Tale Născătoare, Te rugăm, fă să ne învrednicim a-l avea drept mijlocitor în cer pe acela pe care-l cinstim pe pământ ca pe un ocrotitor al nostru. Care trăiești și domnești în vecii vecilor.

Rugăciuni către Sfântul Anton

(Nouă marți în cinstea Sfântului Anton)

1. Mărite Sf. Anton, care ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a învia morții, deșteaptă sufletul meu la o viață râvnică și sfântă. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

Tropar: Frumos e rodul buzelor tale, mărite Sf. Anton, și viața ta, dulce ca fagurul de miere s-a arătat Bisericii lui Cristos, fericite, că s-au temut de tine și mulțimile diavolilor și s-au rușinat limbuțiile ereticilor de tine, care ai păzit credința.

Mărire - Și acum.

Condac: Luând dar de vindecări, răspândești sănătate celor ce sunt în nevoi, mărite Sf. Anton, făcător de minuni. Deci, cu cercetarea ta, supune îndrăznelile vrăjmașilor, vindecând lumea cu minuni.

(Troparul și condacul se repetă în fiecare marți.)

2. Mărite Sf. Anton, far de lumină al Bisericii și al lumii, luminează-mi sufletul cu lumina adevărurilor cerești. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

3. Mărite Sf. Anton, puternic și gata totdeauna să vii în ajutorul celor ce te cheamă în nenorocirile lor, ajută-mă în necazul de față. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

4. Mărite Sf. Anton, care de tânăr ai învățat să-l învingi pe dușmanul sufletului, păzește sufletul meu de atacurile și de ispitele lui. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum.

5. Mărite Sf. Anton, crin neasemănat de nevinovăție, nu lăsa sufletul meu să se păteze de urâciunea necurăției. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

6. Mărite Sf. Anton, medic ceresc al bolnavilor, însănătoșează sufletul meu de rănile păcatului și călăuzește-mă pe marea furtunoasă a vieții, ca să ajung la portul mântuirii veșnice. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

7. Mărite Sf. Anton, scăparea celor condamnați de nedreptatea omenească, scapă sufletul meu de cătușele păcatului, ca să nu ajungă sub pedeapsa înfricoșătoarei dreptăți dumnezeiești. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

8. Mărite Sf. Anton, care faci să se regăsească lucrurile pierdute, ajută-mă să nu pierd niciodată harul lui Dumnezeu prin păcat; iar dacă, din nefericire, l-aș pierde, să-l regăsesc îndată pentru a nu-l mai pierde. La tine aleargă tinerii și bătrânii și tu îi asculți pe toți; vin și eu la tine și te rog să nu mă respingi. Ascultă-mă și ajută-mă, că mare este puterea ta. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

9. Mărite Sf. Anton, multe primejdii împresoară sufletul meu. Îndepărtează-le de la mine și mântuiește-mă. Privește la lipsurile mele. Vorbește lui Dumnezeu cu limba Ta făcătoare de minuni, ca și eu să fiu mângâiat și ascultat, iar la sfârșitul vieții mântuit. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

Rugăciuni către Sfânta Tereza

(Novenă)

Tatăl nostru Care ești în cer, unde îi răsplătești pe cei ce Ți-au slujit cu credință în lumea aceasta, adu-Ți aminte cât Te-a iubit Sfânta Tereza a Pruncului Isus. Adu-Ți aminte de dorul și de încrederea ei în Tine. Părinte Sfânt, ea ne-a spus că în cer îi vei împlini toate cererile, pentru că ea a împlinit totdeauna pe pământ voia Ta. Ascult-o și acum și, pentru rugăciunile ei, ai milă de mine și împlinește, Părinte, cererea mea.- Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

Isuse, Fiul lui Dumnezeu, Tu ne-ai zis că în cer nu-Ți uiți nici de un pahar de apă ce-l dăm aproapelui nostru. Isuse Dumnezeule, adu-Ți aminte de tot ce a făcut și de tot ce a suferit Sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Adu-Ți aminte cum ea ne-a făgăduit că va petrece în cer făcând bine pe pământ. Pentru suferințele ei, pentru sfânta ei promisiune, împlinește, Mântuitorule, cererea mea. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

Spirite Sfânt, Care ai înfrumusețat cu atâtea daruri sufletul binecuvântat al Sfintei Tereza, pentru credința cu care Te-a ascultat în viață, ascultă rugăciunile ei pentru mine. Adu-Ți aminte, Doamne, că ea ne-a promis că va face să cadă din cer ploaie de roze, o ploaie de binefaceri. Spirite Sfânt, împlinește promisiunea ei și față de mine și împlinește Mângăietorule, cererea mea. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire - Și acum...

Sfântă Mică Tereza, care ai fost în scurta ta viață de pe pământ o oglindă de curățenie îngerească, de iubire și de încredere nețărmurită în Dumnezeu, acum, că te bucuri de răsplata virtuților Tale, uită-te cu milă la mine, care mă încred în tine deplin. Fă ca durerea mea să fie și durerea ta. Spune pentru mine o vorbă către Preacurata Fecioară Maria care te-a avut întotdeauna atât de dragă și care ca pe o floare te-a îngrijit din copilăria ta. Roag-o pe ea, care are atâta putere asupra Inimii lui Isus, să-mi câștige darurile ce le doresc în ceasul acesta, să mă binecuvânteze cu rugăciunea ta, să mă întărească în viață, să mă apere în moarte și să mă ducă în Împărăția Cerurilor.

Bucură-te, Regină, Mama îndurării, viața, dulceața și speranța noastră, bucură-te Către tine strigăm noi, rătăciții copii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale a lacrimilor. O, apărătoarea noastră, întoarce-ți spre noi ochii tăi îndurători și, după înstrăinarea aceasta, dă-ni-L pe Isus, binecuvântatul fruct al pântecelui tău. Îndurătoare, bună, dulce Fecioară Maria. Amin.

Sfântă Mică Tereza, adu-ți aminte de promisiunea ta de a face bine pe pământ. Revarsă cu prisosință ploaia de roze peste cei care te cheamă, iar nouă câștigă-ne de la Dumnezeu darurile pe care le așteptăm de la bunătatea Sa nemărginită.

Dumnezeul meu, Care ai înflăcărat, cu spiritul Tău de iubire, sufletul Sfintei Tereza a Pruncului Isus, fă-ne să Te iubim și noi și să facem să fii iubit. Amin.

Rugăciunea Sfântului Efrem pentru Biserică

Binecuvântată să fie îndurarea Ta, Doamne Isuse Cristoase, Împăratul nostru și Fiul lui Dumnezeu, Căruia ne închinăm. Tu ești Dumnezeul nostru, ajutorul vieții noastre și speranța noastră mai presus de toate. Când îndurării Tale i s-a făcut milă de noi și a plăcut iubirii Tale, ai venit să ne răscumperi și ai dezrobit neamul nostru. Ai vindecat rănile noastre, șters-ai datoriile și ne-ai mântuit din moarte cu îndurarea Ta. Ai așezat pe pământ o Biserică după asemănarea Împărăției Tale Cerești. Cu iubire ai ridicat-o, cu îndurare ai crescut-o, sufletește ți-ai logodit-o și cu patimile Tale ai răscumpărat-o. Și iată, acum, vrăjmașul oamenilor, cu slugile sale, o tăgăduiește cu nerușinare; de aceea, poartă de grijă, Doamne, de Biserica Ta, ca să nu rămână neîmplinită promisiunea Ta. Nu lăsa ca frumusețea primită a Miresei Tale să fie despuiată de averea ei și să devină săracă. Împlinește promisiunea pe care ai făcut-o lui Petru și întărește-Ți cuvintele cu fapta. Fă neînvinse porțile Bisericii Tale, puternic și maiestuos să-i fie conducătorul. Binecuvântează-i pe fiii ei și-i ocrotește, dăruiește pace preoților ei și fii milostiv față de vrăjmașii ei. Fă să locuiască pacea în mijlocul ei și depărtează de lângă ea dezbinările. Dă-ne fericirea aceea, ca, în sfântă frică, să petrecem viață liniștită și fără păcate; fă să putem păzi credința noastră cu speranță tare și cu dragoste desăvârșită. Fă să fie plăcută înaintea Ta purtarea noastră și, în ziua cea mare, să putem afla la Tine îndurare. Atunci neîncetat Te vom lăuda, Doamne, împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt. Amin.

Rugăciuni pentru unirea Bisericilor

Preasfântă Treime, existență mai presus de ani, începutul vieții, al unității, iubitoare de oameni și plină de bunătate, Îți înălțăm mărire și cerem iertare pentru păcatul lumii, pace și un singur cuget pentru Biserică.

Mărire Tatălui... Doamne, în unire și cu trei străluciri, stăpânire dumnezeiască singură și în trei luminători, primește-i pe cei care Îți cântă cu cuviință și mântuiește-i de greșeli, de ispite și de greutăți; dăruiește-le grabnic pace și unirea Bisericilor în iubire.

Și acum... În pântecele fecioresc locuind, Cristoase Mântuitorul meu, Te-ai arătat lumii neschimbat și ai promis să fii întotdeauna cu servii Tăi. De aceea, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, dăruiește pace turmei Tale.

Doamne Dumnezeule, Care ai adunat deosebite popoare ca să mărturisească Numele Tău, Ție ne rugăm pentru popoarele din Orient. Aducându-ne aminte de vrednicia lor mai mare care au avut-o în Biserica Ta, fă, Te rugăm, ca inspirați de Tine, s-o dăruiască din nou și să formeze împreună cu noi o singură turmă sub un singur păstor. Fă ca și ei să se adape cu învățăturile sfinților Părinți, care sunt Părinții credinței noastre. Apără-ne de orice greșeală prin care s-ar îndepărta de noi. Iar spiritul înțelegerii și al iubirii între oameni fă s-aducă în grabă ziua când rugăciunile noastre se vor uni cu ale lor; ca toate popoarele și toate limbile să-L recunoască și să-L mărturisească pe Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, Căruia I se cuvine mărire, cinstire și împărăție veșnică, împreună cu Tine și Preasfântul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru Sfântul Părinte Papa

Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeule atotputernic, Cel Care, cu nemărginită iubire de oameni, ai așezat Biserica Ta sfântă, ca printr-însa toți să vină la cunoașterea adevărului și să se mântuiască; Tu, Care pe Apostolul Tău Petru l-ai pus cap văzut al Bisericii Tale; adu-Ți aminte cu îndurare de urmașul Sfântului Petru, de vicarul Tău pământesc, de Preafericitul nostru părinte Papa (N), și dăruiește-l sfintei tale Biserici în pace, întreg, onorat, sănătos, îndelungat în zile, întărind cuvântul adevărului Tău. Fă să fie fericită cârmuirea lui și, sub păstorirea sa înțeleaptă, să înflorească Biserica Ta, să se întoarcă în sânul ei păgânii și necredincioșii, să înceteze ereziile și dezbinările Bisericilor și să vină, Doamne, vremea aceea fericită când va fi o turmă și un păstor. Ajută-i, Doamne, ca, împreună cu turma încredințată grijii lui, să ajungă la fericirea veșnică. Pentru că Tu ești mântuirea noastră și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt. Amin.

Pentru Episcop

Bunule Isuse, Păstorul suprem al sufletelor noastre, umple inima Episcopului nostru (N.) cu darul Sfântului Tău Spirit. Varsă în sufletul lui credință vie, speranță tare, dragoste nefățarnică, înțelepciune cerească și tărie neclintită; fă să fie un păstor adevărat, după dorința Preasfintei Tale Inimi, ca așa să ne cârmuiască încât să-i fim spre bucurie și mângăiere și, în ziua cea mare când vei veni să-i judeci pe cei vii și pe cei morți, pe păstori și pe credincioși, pentru păstorirea lui credincioasă, să dobândească cununa fericirii veșnice. Amin.

Pentru păstorii sufletești

Isuse al meu, Cristoase, Tu ai dat Bisericii Tale păstori sufletești care să-i conducă pe credincioși pe cărările mântuirii. Dă-le harul să-și împlinească cu zel și însuflețire slujba lor sfântă, ca să mijlocească la Tine pentru noi; și cu rugăciunile lor și cu viața lor sfântă să abată mânia Ta de la noi; să strălucească în mijlocul nostru prin frumusețea virtuților, iar noi să-i urmăm pe calea cea bună. Răsplătește ostenelile lor ca, în ziua răsplătirii, să le dăruiești lor și nouă bucuria și fericirea aleșilor Tăi. Amin.

Pentru misionari

(alcătuită de Papa Pius al XI-lea)

Preaiubitul meu Mântuitor, Isuse Cristoase, Care ai mântuit lumea cu prețul Preascumpului Tău Sânge, întoarce-Ți privirile pline de milă către omenire, care încă în mare parte trăiește cuprinsă de rătăcire și de umbra morții. Fă ca raza adevărului Tău să pătrundă în toată lumea. O, Isuse, înmulțește apostolii învățăturii Tale; aprinde și binecuvântează cu darul Tău zelul și lucrarea lor, ca astfel, prin ei, toți să ajungă să Te cunoască pe Tine, Care ești Făcătorul și Mântuitorul lor.

Recheamă-i la turma Ta pe cei rătăciți și pe toți răzvrătiții; întoarce-i la sânul adevăratei Tale Biserici. Grăbește, preaiubite Isuse, timpul de mult așteptat, ca să vină Împărăția Ta pe pământ. Adu-i la Inima Ta preadulce pe toți oamenii, pentru ca toți să poată fi părtași de binefacerile mari ale mântuirii în viața veșnică a Raiului. Amin.

Rugăciuni pentru morți

Purgatorul e acel loc unde ajung, după moarte, sufletele acelor drepți care au adormit în darul lui Dumnezeu înainte de a fi împlinit dreptatea dumnezeiască pentru cele făcute sau lăsate în viața aceasta pământească. Pe când osândiții din iad sunt cuprinși de o ură nespusă față de Dumnezeu și chinurile lor nespus de cumplite vor dura în veac, cei din focul curățitor sunt pătrunși de iubirea lui Dumnezeu și suferă bucuros chinurile Purgatorului, care sunt așa de cumplite ca acelea ale iadului, dar sunt numai vremelnice și, după timpul mai lung sau mai scurt, fixat lor de dreptatea veșnică, scapă de acolo și ajung în Rai.

La Purgator se referă aceste cuvinte din Vechiul Testament: Sfânt și cucernic gând a fost, că au făcut curățenie (rugăciune) pentru cei morți, ca să se elibereze din păcat (II Macab. 12, 46).

Sfânta Biserică, în toate timpurile, a adus rugăciuni pentru cei morți. Noi știm că sufletele din rai nu au lipsă de acestea, pentru că sunt în veșnică și deplină fericire; pentru cei din iad nu este scăpare, scris fiind: De va cădea copacul către miazăzi sau către miazănoapte, în care loc va cădea, acolo va rămâne (Eccles. 11, 3).

Sufletele din Purgator nu mai pot face nici o faptă pentru alinarea sau scurtarea suferințelor, dar noi, în virtutea împărtășirii Sfinților, putem alerga în ajutorul lor cu rugăciuni, cu milostenii și alte fapte bune și, mai cu seamă, cu jertfa Sf. Liturghii ce o aducem pentru ei.

Să nu uităm, deci, de cei morți și să ne rugăm adesea lui Dumnezeu pentru ei.

Ectenia pentru morți

(Vezi locul la Sânta Liturghie).

P: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mila Ta cea mare, ne rugăm Ție auzi-ne și ne miluiește.
C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Ne rugăm stăruitor pentru odihna adormitului serv al lui Dumnezeu (N) și pentru ca să i se ierte lui toată greșeala făcută cu voie sau fără voie.
C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde cei drepți se odihnesc.
Mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Cristos, Împăratul cel fără-de-moarte și Dumnezeul nostru, să-I cerem.
C: Dă-i lui, Doamne.

P: Domnului să ne rugăm.
C: Doamne, îndură-Te spre noi.

P: Dumnezeul sufletelor și al trupurilor, Care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat, Însuți, Doamne, odihnește sufletul servului Tău adormit (N) în loc luminos, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea și suspinarea; și tot păcatul pe care l-a făcut el cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i; că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască, numai Tu singur ești fără păcat; dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevăr.

P: Că Tu ești învierea, viața și odihna servului Tău adormit (N), Cristoase Dumnezeul nostru și Ție mărire Îți înălțăm, Părintelui Tău fără-de-început și Preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Adu-Ți aminte, Doamne, ca un bun, de servii Tăi și, câte în viață au greșit, iartă-le lor; că nimeni nu este fără de păcat, ci numai Tu, Cel ce poți și celor ce au adormit să le dai odihnă.

Cel ce, prin adâncul înțelepciunii, cu iubire de oameni toate le chivernisești și ceea ce e de folos tuturor le dăruiești, unicule Făcător, odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi; că în Tine și-au pus speranța, în Făcătorul, Ziditorul și Dumnezeul nostru.

Mărire. Cu Sfinții odihnește, Cristoase, sufletele servilor Tăi, unde nu este durere, nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit.

Și acum. Te fericim toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput, Cristos Dumnezeul nostru, a binevoit să încapă. Fericiți suntem și noi, ocrotitoare pe tine avându-te, că ziua și noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te îți strigăm: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.

Doamne, îndură-Te spre noi.

Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce au adormit în speranța învierii veșnice, părinții și frații noștri, și de toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-le greșelile făcute cu voia sau fără voie, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Și așază-i în locuri luminoase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, unde vederea feței Tale îi înveselește pe toți Sfinții Tăi. Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților negrăite și veșnice și desfătarea feței Tale nesfârșite și fericite. Că tu ești viața, învierea și odihna servilor Tăi adormiți, Cristoase Dumnezeul nostru, și Ție Îți înălțăm mărire, Părintelui Tău fără de început și Preasfântului, bunului și de viață Făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul nostru, cu negrăita Ta înțelepciune l-ai făcut pe om din țărână, i-ai dăruit frumusețe cerească și l-ai așezat în mărirea Împărăției Tale; el însă a încălcat rânduiala Ta. Dar Tu, cu iubire de oameni, pentru ca omul să nu fie nemuritor, ai orânduit ca sufletul lui, până la învierea de obște, să se strămute acolo de unde a fost luat, iar trupul să se risipească în cele în care a fost făcut. Pentru aceasta ne rugăm Ție, Părintelui cel fără de început, Unicului născut Fiul Tău și Preasfântului Tău Spirit, Dătătorul de viață, ca să nu treci cu vederea zidirea Ta ca să fie înghițită de pieire; ci trupul să se risipească în cele din care a fost făcut, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, fă să învingă necunoscuta Ta iubire de oameni și pe servii Tăi adormiți (NN) dezleagă-i de păcatele lor, iar sufletul așază-l în corturile drepților. Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Mame, pururea Fecioară, și ale tuturor sfinților. Amin.

În veci pomenirea lor.

Pentru părinți

Doamne, Dumnezeul meu, Părintele îndurărilor, primește mulțumirea mea fierbinte pentru toate binefacerile ce le-am primit din mâna Ta părintească; și mai cu seamă pentru că m-ai învrednicit să mă nasc în sânul Bisericii Tale și mi-ai dat părinți creștini care m-au crescut cu mare iubire, cu multe jertfe și m-au învățat poruncile Tale. Între tunete și fulgere ai dat, atotputernice Doamne, poporului Tău porunca: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Dar și glasul iubirii mele îmi spune cu ce sunt dator față de ei, fiindcă nu sunt în stare să răsplătesc iubirea aceea nespus de mare cu care m-au îngrijit și m-au crescut și nu le pot mulțumi destul pentru nopțile lungi ce le-au petrecut lângă patul meu, răpindu-și odihna de noapte, când eram slab, neputincios și bolnav, pentru abnegația cu care s-au despuiat de comoditatea vieții, chiar și de cele mai de lipsă, numai ca să mă poată crește pe mine și pe frații mei; pentru aceasta, Te rog, Care ești atotputernic și răsplătitorul celor buni, răsplătește-i și în viața aceasta și în cea care va veni, pentru iubirea și grija ce au dovedit-o și o dovedesc și acum față de mine. Iar mie ajută-mi cu darul Tău sfânt ca, prin purtarea mea, să nu-i întristez niciodată, ci să le fiu totdeauna spre bucurie și mângâiere; iar când vor ajunge la slăbiciunea bătrânețelor, să pot fi sprijinul și reazemul lor, să-i îngrijesc în necazuri, neputințe și în boli cu adevărată iubire de fiu, ca astfel să răsplătesc întrucâtva nenumăratele binefaceri ce le-am primit de la ei. Iar când îi vei chema la Tine, Doamne, îndură-Te spre ei. Fă să strălucească peste ei lumina feței Tale, numără-i în ceata aleșilor Tăi și așază-i în loc luminos, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, unde este viață fără de sfârșit și fericire netulburată. Amin.

Pentru copii

Doamne, Dumnezeul nostru, Care, iubindu-i pe oameni, ai așezat cununia sfântă și ai zis: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul, Tu Însuți, Doamne, Care ai binecuvântat căsătoria noastră și mi-ai dat copii, ajută-mi să-i pot crește în sfânta frică; să fiu față de ei totdeauna cu bunătate și cu blândețe, când aceasta e destulă, dar să fiu și cu asprime, dacă s-ar întâmpla să facă și ceva rău. Dă-mi harul Tău sfânt ca niciodată să nu fac vreun lucru ce ar putea fi spre sminteala copiilor mei, ci să le dau totdeauna exemplu și învățătură bună.

Iar pe fiii noștri binecuvântează-i cu darul Sfântului Tău Spirit, ca să învețe de timpuriu să împlinească cu frică și supunere poruncile Tale. Nu cer de la Tine, Doamne, să le dai bunuri lumești, ci să-i ajuți să fie muncitori și sârguincioși, ca, în starea aceea în care îi vei așeza, să-și poată câștiga cele trebuincioase. Păzește inimile lor de pornirile rele, apără nevinovăția lor de cursele amăgitorilor. Dă-le darul Tău, ca păcatul totdeauna să-l urască din inimă și cu tărie și groază să se ferească de el. Ferește-i de societățile rele, ca să se însoțească numai cu cei buni. Dacă prevezi, atotștiutorule Doamne, că fiii mei vor deveni răi și vor fi rușinea și ocara oamenilor, mai bine primește-i la Tine, înainte de a-și pierde nevinovăția. Iar dacă vezi că vor fi membri de cinste ai neamului omenesc și creștini evlavioși, păstrează-i, Părinte îndurător, prelungește zilele lor și, dacă vei voi, păstrează și viața mea ca să pot termina creșterea lor. Dar dacă ai hotărât despre mine altceva, nu-mi pierd speranța, fie voia Ta sfântă, grijii Tale părintești îi încredințez. Numai aceasta o cer de la Tine: să le porți de grijă totdeauna și să-i sprijinești cu darul Tău sfânt, ca mai apoi, în cer, să sporească și ei ceata aleșilor Tăi; iar când la judecata Ta înfricoșătoare îi vei cere de la mine, să-Ți pot zice: Doamne, pe care mi i-ai dat, aici sunt și nici unul din ei nu a pierit. Amin.

Rugăciunea căsătoriților

Părinte Ceresc, a Cărui îndurare e nemărginită și iubire de oameni negrăită, din toată inima Îți mulțumesc pentru acel mare dar al Tău că, în soțul meu (soția mea), mi-ai dat un sprijin și ajutor puternic de a putea purta greutățile vieții pământești. Primește, Doamne, această rugăciune ce Ți-o aduc cu inimă umilită și suflet smerit pentru soțul meu (soția mea) de căsătorie. Dăruiește-i darul ca binecuvântarea ce am primit-o noi de la altarul Tău sfânt să rămână totdeauna cu noi. Apără-l (o) de toate primejdiile trupești și sufletești; păstrează și sporește în el (ea) iubirea, încrederea și stima aceea care e fundamentul fericirii în familie. Dăruiește-ne ajutorul Tău ceresc, pentru ca nu căutarea averilor pământești să o socotim chemarea noastră principală, ci lucrarea mântuirii noastre. Și dacă bunătatea Ta cerească va binecuvânta cu copii căsătoria noastră, ajută-ne să-i creștem în frica Ta sfântă ca să devină creștini adevărați. Iară dacă soțul meu (soția mea) din nefericire s-ar abate de la calea cea bună, ajută-mi, o, ajută-mi, Părinte îndurat, să-l (să o) readuc la calea cea bună pe care să rămână statornic(ă )până la sfârșit și, lucrând cu frică și cu cutremur mântuirea sufletului nostru, să ajungem împreună la fericirea veșnică. Amin.

Rugăciunea văduvilor

Ocrotitorule al celor părăsiți, Părinte îndurător al văduvilor și orfanilor, la Tine îmi ridic glasul neputincios, la Tine caut ajutor și mângâiere în necazurile ce mă apasă. Căci, vai, lumea e așa de neîndurătoare și mai bine-i place să se bucure cu cei ce se bucură decât să se întristeze cu cei mâhniți și necăjiți. Tu însă nu-Ți întorci fața de la cei întristați și bunătatea Ta e totdeauna gata să verse balsamul mângâierii în inimile întristate. La Tine îmi ridic suspinele mele, Mângâietorule bun. Mă închin cu umilință de fiu voinței și hotărârii Tale, că mi-ai dat să gust paharul amar al văduviei; Tu știi mai bine pentru ce ai luat de la mine sprijinul și reazemul puternic ce l-am avut în adormitul (a) și neuitatul (a) meu soț (soție). Poate că inima mea ai voit să o abați cu aceasta de la cele pământești de care mă alipeam prea tare, poate ai voit să mă faci atent să îngrijesc mai bine de mântuirea sufletului meu, de care în starea fericirii uitasem. Dar fie voia Ta sfântă; nu cârtesc împotriva hotărârii Tale înalte, numai Te rog sprijinește-mă să pot suporta sarcinile grele, necazurile amare ale văduviei. Întărește sufletul meu în fața ispitelor vicleanului amăgitor; păstrează renumele meu bun și ferește-l de limbile rele; ajută-mă să aflu plăcere în retragere și singurătate și în împlinirea sârguincioasă a datorințelor pe care le am de împlinit în cercul meu restrâns și modest și mai cu seamă în conversația cu Tine, Părinte al îndurărilor, în rugăciune. Îngrijirii Tale părintești îi încredințez pe orfanii mei, spre a căror creștere trebuie să depun de-acum îndoite sforțări, suplinește neputința mea, ajută slăbiciunea mea; ca să mă închin și să laud preacinstitul Tău Nume, al Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru bolnavi

Doamne atotținătorule, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce umilești și înalți, Care cerți și iarăși tămăduiești, pe robul Tău (N), care este neputincios, vindecă-l, ridicându-l din pat și din boală. Ceartă duhul neputinței, depărtează de la el toată durerea, toată rana, toate frigurile și tremurarea. Și, de este într-însul păcat sau fărădelege, slăbește, lasă, pentru iubirea Ta de oameni. Că de la Tine este toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În suferințe și necazuri

Mărire...

Grabnică și statornică mângăiere dă servilor Tăi, Isuse, când sunt mâhnite sufletele noastre în necazuri nu Te îndepărta de sufletele noastre în necazuri și primejdii, ci ocrotește-ne pururea. Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce ești pretutindenea; precum și cu Apostolii Tăi ai fost pururea, așa și cu cei ce Te doresc unește-Te. Îndură-Te spre noi ca, împreună fiind cu Tine, să lăudăm și să mărim pe Spiritul Tău cel Sfânt.

Și acum...

Tu ești speranța și scăparea creștinilor, zid neînvins, celor slabi liman neînviforat, Născătoare de Dumnezeu; ci, precum lumea o mântuiești cu rugăciunea Ta neîncetată, pomenește-ne și pe noi, Fecioară preacurată. Amin.

Pentru vrăjmași

Doamne Isuse Cristoase, Care ești blândețea nespusă, Care ai poruncit să-i iubim și pe vrăjmașii noștri și pe cei ce ne hulesc și ne clevetesc și să ne rugăm pentru ei, să-i iertăm; Care Te-ai rugat pentru vrăjmașii Tăi ce Te-au răstignit pe Cruce; dă-ne, Te rugăm, spiritul împăcării și al blândeței creștinești, ca să iertăm din inimă toate vătămările primite, să ne împăcăm cu vrăjmașii noștri, iar voința răutăcioasă și vătămările oamenilor să le învingem cu blândețe creștinească și cu iubirea adevărată a aproapelui.

Te mai rugăm, Doamne, să dai vrăjmașilor noștri pacea adevărată și iertarea păcatelor lor și nu lăsa, Doamne, să părăsească viața aceasta pământească fără credință adevărată și pocăință sinceră.

Iar nouă ajută-ne să răsplătim răul cu bine și să fim feriți de ispitele diavolului și de toate primejdiile ce ne amenință din partea vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți. Amin.

În timp de secetă

Doamne, Doamne, Cel ce prin Profetul Tău Ilie ai înlăturat uscăciunea și lipsa de ploaie și cu prisosința fructelor ai săturat poporul Tău, Însuți și acum, fiind îmblânzit de bunătatea Ta firească, dăruiește pământului ploi roditoare. Că Tu ești Cel ce ai așezat apele în locurile lor și pământul l-ai acoperit cu ele. Tu ești Cel ce pentru păcatele oamenilor din timpul lui Noe ai desfăcut izvoarele adâncului și ai deschis cascadele cerului acoperind fața pământului. Tu ești Cel ce înalți norii și le poruncești să lase picăturile de ploaie, Tu ești Cel ce ridici apa mării și o verși pe fața pământului. Tu ești Cel ce ai mărginit ploaia și ai rânduit ploi de bună voie. Tu umpli râurile de apă și adăpi pământul și saturi de ape brazdele lui ca să se înmulțească fructele lui. Tu ești Cel ce ai despărțit marea și râul cărare l-ai făcut, apă din piatră ai izvorât, iar amăreala apelor ai schimbat-o în dulceață. Firea apelor Îl recunoaște pe Creatorul și Stăpânul ei. Dacă Te mânii, uscăciunea se întinde, vlăstarele se veștejesc, iar noi cădem în lipsuri. Iară dacă Te vede pe Tine, iubitorule de oameni, blând și împăciuitor, gătește ploi, umezeala se coboară pe pământ iar aerul se face boare și pământul, văzând rânduiala Ta, răsare prisos de fructe. Deci pe Tine, Făcătorul și Ținătorul lumii, Te rugăm îndură-Te spre noi, Doamne, îndură-Te spre noi; adu-Ți aminte că suntem lucrarea mâinilor Tale; ia aminte la neputința firii noastre, că Tu ne-ai făcut; privește la suspinarea păsărilor, mugetul vitelor, plânsul pruncilor, strigătul tinerilor, neputința bătrânilor, lipsa orfanilor, părăsirea văduvelor, neajunsul săracilor și glasul de rugăciune al poporului și cercetează pământul adăpându-l cu ploi roditoare.

În timpul lui Noe, după ce prin apă ai nimicit viața pe pământ, ai trimis vântul și ai secat apele, iar pe Noe și viețuitoarele care erau cu el le-ai păzit ca pe o sămânță pentru a doua facere a lumii. Și acum, pentru uscăciunea ce a cuprins aerul, amenințând cu foamete și moarte, adu-Ți aminte și de păsări, de vite și să înceteze uscăciunea, iar semințele pământului dă-le pentru hrana oamenilor și a vitelor și ocrotește-le pe toate cu purtarea Ta de grijă. Că Tu ești Cel ce faci să crească iarba pentru vite și verdeață pentru trebuința oamenilor. Tu ești Cel ce scoți pâine din pământ și izvorăști vin și untdelemn și înveselești fețele oamenilor. Fă, Doamne, ca, împărtășindu-ne cu bunătățile Tale, cu bucuria inimii să preamărim bunătatea Ta, a Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În timp ploios

Împărate, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce demult ai ascultat rugăciunea profetului Ilie și ai oprit ploaia pentru un timp, și acum, iubitorule de oameni, privește spre noi nevrednicii și umiliții Tăi servitori și spre smeritele rugăciuni, ca un Stăpân îndurător șterge păcatele noastre, îmblânzit fiind de iubirea Ta de oameni și dăruiește cer senin moștenirii Tale; fă să lumineze soarele spre trebuința celor ce cer de la Tine îndurare. Înveselește fața pământului pentru săracii poporului Tău, pentru prunci, vite și toate celelalte vietăți care se îndestulează din bunăvoința Ta și dă-le hrană la timp. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, fă ca rugăciunea noastră să nu se întoarcă fără răspuns bun, nici să nu fim rușinați în așteptarea noastră, ci apără-ne după mila Ta cea mare și cercetează-ne cu îndurările Tale; că zilele noastre s-au stins în deșertăciune și viața noastră s-a împuținat de durere. Să nu ne pierzi pentru fărădelegile noastre, căci cu nebăgare de seamă am atras asupra noastră mânia Ta, ci dăruiește-ne blândețele îndurărilor Tale. Căci iată, cu sufletele umilite și cu spirit înfrânt, cădem înaintea Ta ca niște servitori vrednici mai degrabă de pedepse și cu umilință mărturisim: am greșit, am păcătuit în toate, călcând poruncile Tale. Pentru aceasta câte ai trimis asupra noastră, în adevăr și judecată le-ai adus. Dar Te rugăm să nu ne dai cu totul stricăciunii, foametei și pagubei, nici să ne lași înecați în viforul apei, ci, în mânia Ta, adu-Ți aminte că ești îndurător și miluiește ca un bun zidirea Ta și lucrul mâinilor Tale; grabnic mântuiește-ne din toate răutățile. Că Tu ești izvorul milostivirii, Dumnezeul nostru și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

La semănat

Doamne Dumnezeul nostru, am adus această sămânță înaintea ochilor Tăi ca dar al mâinilor Tale preacurate; Te rugăm să o păstrezi și să-i dai rod însutit, pentru că nu am îndrăzni să o închidem în sânul pământului dacă nu am ține seamă de îndurările măririi Tale, Care ai poruncit ca pământul să rodească și să dea semănătorului sămânță și pâine. Deschide-ne comoara bunătății și trimite binecuvântare ca să ne învrednicim de promisiunile Tale; ferește-ne ca să nu dăunăm prin lucrarea noastră rodniciei pământului, îndepărtează pedeapsa pe care o merităm și trimite îndurările Tale peste întreg poporul. Cu darul și cu iubirea de oameni a Fiului Tău unic născut, împreună cu Care ești binecuvântat, cu Preasfântul Tău Spirit bun și dătător de viață, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact