Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

ORA DE ADORAȚIE

Să știi, fiica mea iubită, că, de câte ori va privi cineva la Mine în Sf. Euharistie cu credință și cu evlavie, de atâtea ori voi privi și Eu la el și în cer se va bucura de fericirea deosebită de a fi privit de Mine (Isus către Sf. Gertruda).

Ora de adorație este o oră petrecută împreună cu Isus Euharisticul, amintindu-ne de suferințele lui din Grădina Ghetsimani și străduindu-ne să-L mângâiem și să ispășim vătămările ce I se aduc. Se pot face diferite rugăciuni. Mai jos oferim un posibil model.

Ora de adorație cuprinde patru puncte, corespunzând cu cele patru scopuri ale jertfei:

1. Adorație - închinare, recunoașterea măririi lui Dumnezeu și a supunerii noastre;

2. Mulțumire pentru binefacerile primite;

3. Ispășire pentru păcatele noastre și ale altora;

4. Rugăciune pentru lipsurile noastre și ale Bisericii.

Să petrecem, deci, cu Isus o oră, unindu-ne cu El prin:

1. Adorație - închinare, recitând, dacă suntem singuri, sau cântând, dacă suntem mai mulți:

Te ador, Isuse, Dumnezeu ascuns,
În această Taină nouă nepătruns;
Inima mea-ntreagă Ție Ți-o jertfesc,
Când sub vălul pâinii dornic Te privesc.

Simțurilor mele Tu le ești ascuns,
Singură credința Taina Ți-a pătruns;
Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat,
Căci Tu ești Cuvântul cel adevărat.

S-ascundea pe Cruce ce-i dumnezeiesc,
Iar aici s-ascunde și ce-i omenesc.
Cred că ești de față, Om și Dumnezeu,
Mângâierea dulce-a sufletului meu.

Rănile-Ți, ca Toma, Doamne, nu le văd,
Dar ca și el, Domn și Dumnezeu Te cred.
Dă-mi credință vie, dă-mi ca să sperez
Și-n iubire-aprinsă Ție să-Ți urmez.

Taină de-amintire-a morții Domnului,
Pâine de viață ești Tu omului.
Fii și mie pururi dulce nutremânt,
Singura-mi dulceață pe acest pământ.

O, Isuse bune, Miel însângerat,
Spală al meu suflet de orice păcat,
Căci din al Tău Sânge chiar și-un singur strop,
Poate ca să spele-al rănilor potop.

O, Isuse, Doamne, tainic Dumnezeu,
Împlinește dorul sufletului meu:
Fă să cadă vălul de pe fața Ta
Și-n vecia-ntreagă să Te pot vedea.

2. Mulțumire: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te bine-cuvântăm, Ție-Ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru. (Se poate recita sau cânta și Doxologia cea mare).

3. Ispășire:

Doamne, Cristoase, Inimii Tale,
Noi, păcătoșii, ne închinăm
Și din această jalnică vale
Sus către ceruri rugi înălțăm.
Viața noastră-i trudă și chin,
Tu ne ascultă lungul suspin.

Inima Ta, o, bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea

Frânți de necazuri, Doamne, vom merge,
La pieptu-Ți capul ne vom pleca;
Lacrima noastră Tu o vei șterge
Bune Isuse, cu mila Ta.
În chipul nostru lâncezitor,
Tu ne-ntinzi mână de ajutor.

Inima Ta, o, bune Isuse,
Fie de-apururi scăparea mea

Cu mari păcate Inima-Ți bună,
Blânde Isuse, noi am rănit;
Cu răutatea noastră nebună
Pe Cruce iarăși Te-am răstignit;
La-ale Tale blânde și dulci chemări,
Am răspuns, Doamne, cu vătămări.

Inima Ta, o, bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea

Tu ești a noastră dulce scăpare,
Toți întru Tine nădăjduim;
Doamne, ascultă a noastră strigare
Și vezi căința ce-Ți oferim.
Ai Tăi, Isuse, ai Tăi suntem,
Să Te mai pierdem, noi nu mai vrem.

Inima Ta, o, bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea

Prin mijlocirea Neprihănitei,
Astăzi Îți cerem mii de-ndurări.
Stinge, Isuse, focul ispitei,
Dă-ne tărie în încercări.
Dă-ne-n viață să Te iubim,
Și-n veșnicie ai Tăi să fim.

Inima Ta, o, bune Isuse,
Fie de-a pururi scăparea mea

4. Rugăciune de cerere: Să se îndrepte rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele: arderea de seară.

Isuse preadulce, Cristoase, Isuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu și îndulcește inima mea, mult milostive, Te rog, Isuse, Mântuitorul meu, ca să Te măresc, fiind mântuit.

Timpul ce mi l-ai dat, nejudecat l-am prădat, Isuse al meu; drept aceea nu mă lepăda, ci cheamă-mă înapoi, Te rog, Stăpâne, și mă mântuiește.

Vindecă, Isuse al meu, rănile sufletului meu și scapă-mă din mâna stricătorului de suflete, Isuse al meu, și mă mântuiește.

Tu ești lumina minții mele, Isuse al meu, Tu ești mântuirea sufletului meu deznădăjduit, Mântuitorule, de pedeapsă și de gheenă scapă-mă pe mine care strig: mântuiește-mă, Isuse al meu, pe mine păcătosul.

Isuse al meu, mult milostiv, primește-mă pe mine cel ce mă mărturisesc și mântuiește-mă de stricăciune, Stăpâne.

Isuse, cu frică strig: primește-mă și cârmuiește-mă la limanul cel bun, ca, mântuindu-mă, să-Ți cânt: binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Am căzut, Isuse, între tâlhari stricători de suflete și sunt despuiat de haina țesută de Dumnezeu și zac acoperit de vânătăi; vin și untdelemn toarnă peste mine, Isuse.

Să nu fiu alungat din gloria Ta, să nu ajung pe partea de-a stânga, preadulce Isuse, ci, unindu-mă cu oile Tale de-a dreapta, odihnește-mă ca un milostiv.

Stăpâne Cristoase, Cel ce cu pătimirile Tale ai vindecat patimile mele și cu rănile Tale ai însănătoșit rănile mele, dă-mi, celui ce am greșit, lacrimi de pocăință; umple trupul meu cu mireasma trupului Tău dătător de viață și, cu sângele Tău, îndulcește sufletul meu de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul.

Ridică la Tine mintea mea plecată spre cele de jos și scoate-mă din prăpastia pierzării, că nu am pocăință, nu am înfrângere, nu am lacrimă de mângâiere care să mă ducă la adevărata moștenire. Întunecată îmi este mintea de patimile lumești și nu pot privi spre Tine în suferință, nu mă pot încălzi cu lacrimile iubirii Tale. Ci, Stăpâne, vistieria bunătăților, dăruiește-mi îndreptare deplină și inimă tare ca să Te caut; dăruiește-mi harul Tău și voi înnoi în mine chipul icoanei Tale. Te-am părăsit, Tu nu mă părăsi Caută-mă și povățuiește-mă la pășunea Ta, numără-mă cu oile turmei Tale alese și, împreună cu ele, hrănește-mă cu verdeața dumnezeieștilor Tale Taine; pentru rugăciunile Preasfintei Tale Mame și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact