Mar?i, 25 februarie 2011  
S Tarasiu, aep (+ 806)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: pr. Gotia

RUGĂCIUNI RECOMANDATE DUPĂ SFÂNTA CUMINECARE

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viață veșnică, iar scumpul Tău Sânge spre iertarea păcatelor. Să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie și sănătate; iar la a doua Ta venire învrednicește-mă să stau de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Mame și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, lumina sufletului meu, speranța, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea, îți mulțumesc că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtaș la Preacuratul Trup și la Scumpul Sânge al Fiului Tău. Tu, care ai născut lumina cea adevărată, luminează-mi ochii inimii; Tu, care ai născut izvorul nemuririi, fă-mă viu pe mine cel omorât de păcat; Mamă iubitoare a Dumnezeului cel milostiv, ai milă de mine și dă pocăință și înfrângere inimii mele, umilință cugetelor mele și rechemare din robia judecăților. Și învrednicește-mă până la suflarea cea mai de pe urmă, fără osândă, să primesc sfințirea Preacuratelor Taine, spre vindecarea sufletului și a trupului; și dă-mi lacrimi de pocăință și de mărturisire ca să te laud și să te preamăresc în toate zilele vieții mele. Că binecuvântată ești în veci. Amin.

Rugăciune către Isus răstignit

Iată-mă, bunule și preadulce Isuse, că mă arunc în genunchi înaintea feței Tale și Te rog, cu cea mai mare căldură a sufletului, să întipărești în inima mea simțăminte vii de credință, de speranță și de dragoste, o căință adevărată de păcatele mele și o puternică voință de îndreptare, acum când, cu o mare durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale Tale, având înaintea ochilor mei ceea ce profetul David a zis despre Tine, bunule Isuse: Străpuns-au mâinile și picioarele mele; numărat-au toate oasele mele (Ps. 21, 17-18).

Rugăciunea Sfântului Toma de Aquino

Îți mulțumesc, Doamne Sfinte, Părinte atotputernic, veșnic Dumnezeu, că ai binevoit să mă îndestulezi pe mine, păcătosul și nevrednicul Tău serv, cu Scumpul Trup și Sânge al Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos, prin nici o vrednicie a mea, ci numai prin bunăvoința milostivirii Tale. Te rog ca această împărtășanie să nu-mi fie o vină spre pedeapsă, ci o mijlocire mântuitoare spre iertare. Să-mi fie spre întărirea credinței și drept scut al bunăvoinței. Să-mi fie spre dezrădăcinarea viciilor mele, spre strivirea poftelor rele și necurate, spre sporirea dragostei și a răbdării, a smereniei și a ascultării, spre apărarea puternică împotriva curselor tuturor vrăjmașilor, atât văzuți cât și nevăzuți; spre liniștea desăvârșită a tuturor patimilor trupești și sufletești; spre puternica unire cu singurul și adevăratul Dumnezeu și spre dobândirea fericită a scopului de pe urmă al vieții mele. Și Te rog să fii bun să mă duci pe mine, păcătosul, la acel ospăț nespus, unde, cu Fiul Tău și cu Spiritul Sfânt, pentru Sfinții Tăi ești lumină adevărată, săturare deplină, bucurie veșnică, plăcere și fericire desăvârșită. Prin Același Cristos Domnul nostru. Amin.

(Se poate spune una dintre aceste rugăciuni.)
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact