Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Cântări

Cântări mariane

 

La Adormirea Maicii Domnului

Text: Ieromonah Gavril Sălăjean OSBM
Muzica: Ieromonah Gheorghe Marina OSBM

Azi Măicuța ni se duce, Măicuță Sfântă,
Sus în Cer la Fiu-i dulce, Măicuță Sfântă.

(Refren): O, Marie, scumpă floare,
Crin ales între fecioare,
Sus în Cer duci bucurie,
Pe pământ lași rană vie, Măicuță Sfântă.

Sus în Cer e numai soare, Măicuță Sfântă,
Pe pământ, întunecare, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Îngerii în Cer îți cântă, Măicuță Sfântă,
Noi avem inima frântă, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Te rugăm, Stăpână dragă, Măicuță Sfântă,
Să te-nduri de lumea-ntreagă, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Mulți pe Domnul nu-L ascultă, Măicuță Sfântă,
Și s-avântă-n vină multă, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Parte-avem de multe lacrimi, Măicuță Sfântă,
Căci ne-apasă grele patimi, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Grea durere ne-apasă, Măicuță Sfântă,
Când, pe Fii, Măicuța-i lasă, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Te rugăm cu stăruință, Măicuță Sfântă,
Să ne-ajuți în suferință, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Peste-a noastră grea durere, Măicuță Sfântă,
Varsă har și mângâiere, Măicuță Sfântă. (Refren)...

Noi, rămași pe acest pământ, Măicuță Sfântă,
Îți cântăm imnul cel sfânt, Măicuță Sfântă. (Refren)...

 

Maică, pururea Fecioară

Maică, pururea Fecioară, Marie!
Gândul meu la tine zboară, Marie!

(Refren):
Mai mărită ești decât soarele,
Pentru noi, păcătoșii, Maică, roagă-te!

Brațul tău și sfântu-ți nume, Marie!
E cinstit de-ntreaga lume, Marie! (Refren)...

Cel ce are a ta iubire, Marie!
Sigur e de mântuire, Marie! (Refren)...

În necazuri, chin, durere, Marie!
Dă-ne, tu, de sus, putere, Marie! (Refren)...

Tu, Crăiasă peste îngeri, Marie!
Să asculți a noastre plângeri, Marie! (Refren)...

 

O, Preasfântă Născătoare

O, Preasfântă Născătoare,
Întărește-ne-n nevoi.
Du-ne-n Cer la Fiu-ți dulce,
Și te roagă pentru noi.

(Refren):
Bucură-te, Maică Sfântă,
Bucură-te, Preacurată!
Tu, de îngeri preamărită,
Și de oameni lăudată.

Pentru a-tale suferințe,
Și mai mare mila ta,
Noi te vom mări de-a pururi,
Și în veci îți vom cânta. (Refren)...

O, Regină peste oceane,
Doamna noastră pe pământ,
Apără-ne de păcate,
Ia-ne-n Cer, la tronu-ți sfânt. (Refren)...

Ajutorul noi ți-l cerem,
Pe pământul păcătos,
Ne încredem toți în tine
Și în Fiul tău Christos. (Refren)...

Fii-ne zid de apărare,
De ispite ne ferește,
Căci întreaga Românie
Din veci, Maică, te cinstește! (Refren)...

 

Rugăciune către Maica Domnului
(la pelerinajele din 1945 de la Mănăstirea Bicsad)
Text: Ieromonah Gavril Sălăjean OSBM
Muzica: Ieromonah Gheorghe Marina OSBM

O, Marie, Maică sfântă,
Astăzi toată lumea-ți cântă!
Toți cu drag te-nconjoară,
Maică sfântă și Fecioară!

Toți te cheamă azi pe nume:
Ceru-ntreg și-ntreaga lume,
Și-Ți înalță cu iubire
Laudă și mulțumire.

Tu ești cea mai scumpă Mamă
Pentru toți care te cheamă!
Ești Măicuță preaaleasă,
Inima cea mai duioasă!

O, Marie, Maică dulce!
Țara-ntreagă îți aduce:
Inimi recunoscătoare,
Ție, cea mai scumpă Floare!

Și noi, Maică prea iubită
Îți aducem mulțumită,
C-am scăpat din grea urgie,
Cu- ajutorul Tău, Marie!

Tu ne-ai scos de la ocară
Și-ai făcut s-avem iar țară.
De aceea îți cântă, ție,
Scumpa noastră Românie!

 

La Nașterea Preacuratei Fecioare Maria
Text: Ieromonah Gavril Sălăjean OSBM
Muzica: Ieromonah Gheorghe Marina OSBM

Nașterea Ta preacurată, Maica soarelui,
Veselește lumea toată,
Maica soarelui.

Soarele-i Isus Christos,
Fiul Tău cel preafrumos,
Coborât să-și dea viața
Pentru păcătoși.

Tu ești zorii dimineții
Și nădejdile vieții
Tu, luceafărul din zori,
Cer de-a pururi,
Scara toată-i așternută,
Cu frumoase flori.

Tu ești scara cea de flori,
Cu un capăt peste nori
Zorii de nu s-ar ivi,
Soarele n-ar răsări,
Și de n-ar fi soare,
Toate, toate ar pieri.

Scara dacă nu era,
Domnul nu se cobora.
Tu ești raza soarelui
Și vestești venirea Lui,
Și că iarăși va deschide
Poarta Raiului.

Tu ești Cerul preafrumos,
Ce-ai atras pe Domnul jos.
La surâsul Tău preasfânt,
Toate-au izbucnit în cânt,
Toate câte sunt sub soare
Și pe-acest pământ.

Tu ești minunatul Rai,
L-ai adus pe-al nostru plai.
Îngeri au cântat în cor,
Că tu ești regina lor.
Iară noi că ești Măicuța
Noastră, a tuturor.

Sânul tău cel preacurat,
Singur vrednic l-a aflat.
O, Marie, nume sfânt,
Azi când vii pe-acest pământ,
Să ne-aduci și haruri multe,
De la cel Preasfânt.

De aceea, noi, Marie,
Lăuda-te-om în vecie,
Marie dulce nume,
Mai coboară-n astă lume,
Care plânge și suspină,
Durerea ne-o alină.

Fie-ți milă, dulce mamă,
De acei care te cheamă,
Maică Sfântă și Fecioară,
Lumea-ntreagă te imploră,
Care plânge cu durere,
Dă-ne mângâiere.

 

Cântări dedicate sfinților

Părinte Vasile

Părinte Vasile, lumină cerească,
Viața ne-o îndreaptă spre cea îngerească,
Și ceata ce cântă, o binecuvântă
Și fă să devină și mare, și sfântă.

(Refren): O, Mare Vasile, tu, far luminos,
Aprinde-n toți, focul sfânt al lui Christos,
Iar noi, fii și fiice, să fim faruri vii,
O, Mare Vasile, ajutor tu să ne fii!


Pe toți ne pătrunde o iubire-arzătoare,
Iubirea ta ruptă din veșnicul soare,
Iubirea ne-ndemne de la vorbă, la faptă,
Apostoli să fim în credința cea dreaptă. (Refren)...

Săraci și curați, și supuși pân' la moarte,
Blândețea, smerenia, în inimi le poarte;
Să-ndure tot răul și spirite rele,
Să-nfrunte și chinuri, și temnițe grele. (Refren)...

Și bezna din lume-nvățând s-o- alunge,
Oriunde iubiții tăi fii vor ajunge,
Cu haina măririi, Isus să-i îmbrace
S-ajungă, cu toții, la veșnica pace. (Refren)...

 

Imnul Sfântului Vasile cel Mare

Îndreptător credinței
Și chip blândețelor,
Te-a arătat pe tine
Stăpânul tuturor;

Virtuților exemplu,
Luceafăr strălucit,
Vasile, fericite,
Părinte preamărit.

Blândețea, înfrânarea
Și-al tău exemplu viu
Umplut-a de sihaștri
Al Asiei pustiu;

Smerenia îți strânse
În jur pe cenobiți,
Și a rodit pustiul
Și s-a umplut de sfinți.

Puternica-ți doctrină,
Fruntaș între ierarhi,
A-nfrânt pe Eunomiu
Și alți ereziarhi.

Și lumii dovedit-ai,
Părinte glorios,
Că cine nu-i cu Petru,
Nu e nici cu Christos.

Cu a ta statornicie,
Ierarh prealuminat,
Înfrânt-ai pe Valente,
Greșitul împărat,

Făcându-l să cunoască
Că n-a ajuns la scop:
Că n-a văzut în lume
Ca tine episcop.

Pe tine te alese,
Stăpânul Preaînalt,
Păstor al Cezareei
Și sfeșnic luminat

Al dogmelor creștine
Adânc pătrunzător,
Vasile preamărite,
Al lumii-nvățător.

Vasile cuvioase,
Protector să ne fii,
Precum ne ești părinte,
Și noi îți suntem fii.

Din Ceruri ne privește
Și ruga să ne-asculți,
Ca să-ți urmăm viața
Și marile-ți virtuți.

 

Sfânta Macrina

O, maică Preaslăvită,
Cu drag te preamărim;
Cu dragoste fiiască
Spre chipu-ți sfânt privim.

(Refren):
O, maică Macrina,
Cu drag te invocăm;
Ajută-ne, în viață,
Mereu să te urmăm.


Pe drumul către Ceruri
Credința te-a-ntărit;
În cei săraci și umili,
Pe Domnul ai servit.
(Refren)...

Speranța fericirii,
În suflet ai purtat;
Pe calea Evangheliei,
Pe toți i-ai îndrumat.
(Refren)...

Frumoasa-ți puritate
Și splendida-ți candoare,
Virtuți cerești și sfinte
Găsesc în noi onoare.
(Refren)...

Iubirea ta de înger
Spre Tatăl Creator,
Să fie vie-n inimi,
Maică, dă-ne-ajutor.
(Refren)...

 

O, preasfinte Iosafat
Text: Ieromonah Gavril Sălăjean OSBM
Muzica: Ieromonah Gheorghe. Marina OSBM

Tu, preasfinte Iosafat,
Ai primit nespusul har,
Tâmplele ți-a fost crăpate
Pentru-al Romei unic far.

Fă ca-n timpul care vine,
De prigoană și nevoi,
Urmtându-te pe tine
Toți să devenim eroi.

Strălucit-ai în virtute,
În răbdare-n frig și-n post
Și în vrute și nevrute
Tu erou în toate ai fost.

Iosafate, scump Părinte,
Noi vrem să-ți urmăm mereu,
Și, în sfinte jurăminte,
Ne jertfim lui Dumnezeu.

Pe pământ, sărac în toate,
Mari comori ți-ai strâns în Cer
Și-le-mparți cu bunătate
Celor ce-s lipsiți și-ți cer.

Dar noi te rugăm fierbinte,
Într-un veac prea nemilos,
Să ne dobândești, Părinte,
Pacea Domnului Christos.

Iar creștinii cei din urmă
În totalitatea lor
Să formeze iar o turmă,
Sub al Romei Sfânt Păstor.

 

Cântări la diferite ocazii

Isus Euharisticul

Credincioși, s-alergăm cu iubire,
În cântări să-L mărim pe Isus,
Ce, sub forma smerită a pâinii,
Jertfă azi pentru noi s-a adus.

(Refren):
O, Stăpâne Isuse, revarsă
Peste noi îndurările Tale:
Păcătoșilor dă-le iertare
Și degrabí ajutor celor slabi.


Sub străinul veșmânt, Îndurate,
Strălucirea divină-Ți ascunzi,
Și smerit ń o, Cuvinte întrupate ń
Cu iubire în suflet pătrunzi. (Refren)...

Tu din Cer coborât-ai Stăpâne,
Între noi să petreci pe pământ;
Să alini ale noastre suspine,
Să ne dai îngeresc nutremânt. (Refren)...

Din chivot, Tu privești Împărate,
Milostiv spre smeritul popor;
Și Te dai nutremânt de iubire,
Celor ce Te așteaptă cu dor. (Refren)...

Vino, vino, Preabune Isuse,
Locuiește în sufletul meu;
Eu Stăpân Te doresc vieții mele,
Umilit și ascuns Dumnezeu. (Refren)...

Vreau să-mi fii nutremânt spre vecie,
Mila Ta o aștept și o cer,
Să Te am, o, Preadulce Isuse,
Veșnică fericire în Cer. (Refren)...


Chemarea
Dup-o noapte de sudoare și trudă,
Stând în barcă, în mijlocul mării,
O lumină atunci a strălucit.
(Refren):

Tu, Doamne, în ochi m-ai privit
Surâzând mi-ai rostit numele
În barcă mi-ai lăsat mrejele
M-ai chemat, și pe loc te-am urmat.


Isuse, ai venit pe țărmul mării,
Nu căutai învățați, nici bogați,
Ci vrei ca eu să te urmez. (Refren)...

Din tăcere un glas se ridică.
Vino soră, încrede-te-n mine,
Un foc aprins îți va da putere. (Refren)...

Isuse, singur mă cunoști,
Nu am putere, nici bogății;
Te rog acceptă viața mea. (Refren)...

Fii făclia credinței în lume
Pacea mea cu tine va fi
Cuvântul meu, pe buzele tale. (Refren)...

În urma Ta pașii mei se-ndreaptă;
Vrei din mine un pescar de oameni,
Să strâng în Ceruri comoară sfântă. (Refren)...

Tu, Isuse, mă chemi blând pe nume,
Iată, vin să-mplinesc voia Ta,
Să duc speranța, iubirea în lume. (Refren)...

 

Mamă a chemării mele

Inima-mi saltă-n val de fericire,
O, Mamă a chemării mele sfinte,
Și se topește 'n lacrimi de iubire,
Sub farmecul aducerii-aminte.

(Refren):
Ave Maria, Ave Maria....

Eram copil neștiutor, zburdalnic,
La joc cu cei cu mine deopotrivă,
Când Domnul cel cu neînțelese planuri
Și-a pus pe capu-mi mâna milostivă. (Refren)...

În taina paracliselor de seară
Când legănam cădelnița la rugă,
El mi-a șoptit mângâietor și dulce
Să-i fiu fidel și credincioasă slugă. (Refren)...

Am zis atunci rămas bun tuturora,
Părinți, frați, suro- și-ntreaga lume,
Și-n urma mea s-a-nchis tăcuta poartă,
Iubitului lăcaș de-nțelepciune. (Refren)...

Sub fruntea mea s-a adunat lumină,
Și-n inimă comoară de iubire
Și-am înțeles cât e de dulce Domnul
Potirul, partea mea de moștenire. (Refren)...

Și de vei vrea să-mi dai în brațe Pruncul,
Ce L-au vestit proorocii mai-nainte,
Îți voi vesti mărirea printre oameni
O, Mamă a chemării mele sfinte. (Refren)...

 

Era o zi cu cer senin

Era o zi cu cer senin, scăldată-n nimb de soare
Zâmbeau voioși, de prin grădini, copacii ninși de floare.
Pe ramuri flutura încet o șoaptă de iubire,
Un glas ce tainic mă chema, ca un suspin de Mire.

O, vino din sătucul tău, copilă fără vină;
Ce vei primi în schimb inel și haină de regină.
Și de vei ști ca să-mi slujești în viață numai mie,
Vei fi ferice neîncetat, aici și-n veșnicie.

Lăsând în lume frați, surori, bunicii și părinții;
Tu vei avea ca dar, de sus, să fii la fel ca sfinții.
Ai părăsit atuncea tot, că te-ai simțit aleasă;
Ca să primești, de la Christos, veșmântul de Mireasă.

Și acum, cu-atât avânt și dor, rostit-ai jurământul,
Ca numai Lui să-I aparții, cât te-a ține pământul.
Păzește dar pe drept cuvânt în suflet bucuria,
Isus dorește-n dar să-i duci, ca zestre, sărăcia.

Iar ca podoabă-n mâini să porți un crin de feciorie,
Supusă celor ce-s mai mari viața ta să fie.
O, bucură-te suflet blând, e sfânta zi a nunții,
Christos din Ceruri azi ți-a pus coroană-n jurul frunții.

El vrea curată să I-o porți, la tronul Lui de stele;
Să ceri o viață de virtuți, să te-ncununi cu ele;
Curaj, muncește aici cu zor, e scurtă suferința,
Dar mare, din belșug, va fi în Ceruri biruința.

 

Eu v-am ales

Eu v-am ales din oameni simpli, buni,
Eu v-am chemat din lume
Cum erați, v-am privit și v-am iubit.

(Refren):
Prezenți suntem, o, Doamne,
Să-Ți vestim Cuvântul
Prezenți suntem.


Voi m-ați văzut vestind și învățând,
Voi ați mai fost cu mine,
Era greu, ne-am rugat, și-am biruit. (Refren)...

Tot Eu acum în lume vă trimit
Să proclamați iubirea
La iudei și păgâni, mergeți acum. (Refren)...

De sus, din Cer, am să vă întăresc
Cu Spiritul Sfânt cel care
Vă va da noi puteri să mă slujiți. (Refren)...

 

Iubire sfântă

Iubire sfântă, taină peste fire,
S-a îndurat să intre-n al meu piept;
Isus a vrut să-mi fie mie Mire
Și a rămas învingător cu drept.

De-aceea astăzi, fără de zăbavă,
Mă leg cu dor și cu avânt nespus;
Și jur acum, în astă zi de slavă,
Să fiu în veci Mireasa lui Isus.

Orice comoară și orice avere
Sunt pentru mine lucruri fără preț,
Eu Cruce vreau; spini, Cruce și durere
Atâta tot, ocară și dispreț.

Dorească toți plăceri și bogăție,
Eu voi iubi virtuțile de Sus;
Isusu-acum mă dau cu totul Ție,
Să fiu în veci Mireasa lui Isus.

Preasfânta inimă Dumnezeiască,
E închisoarea-n care m-am închis;
Voi sta în ea cu dragoste fiiască
Că nu-i surghiun, ci trai de Paradis.

Și ca zălog, închei azi alianță,
Nădejdea doar acum în El am pus;
Și sunt ferice în astă siguranță;
Trăiesc și mor Mireasa lui Isus.

Sunt lanțuri dulci aceste jurăminte,
Ce mă unesc cu-a Cerului plăceri
La Sfinții mari eu voi lua aminte
Și voi cânta în chinuri și dureri.

Iar când va fi să trec din astă viață,
Un Heruvim îmi va șopti din Cer,
Șoptindu-mi blând că astă dimineață
Mă va conduce triumfător în Cer.

Toți îngerii, o dulce melodie
Îmi vor cânta cu sfinții cei de Sus
Deschideți poarta Cerului să vie,
Să intre aici Mireasa lui Isus.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact