Luni, 24 februarie 2011  
Prima si a doua gasire a capului S Ioan Botezatoru...  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Cartea Rozarului

 

Partea pregătitoare

Cuvine-se a ști că această parte pregătitoare nu ține strict de Rozar. Când nu este vreme, sau cineva nu vrea să o zică, poate să înceapă direct de la semnul Crucii, Tatăl nostru, Prima Taină și Prima decadă ori la Rozarul cântat: Către Născătoarea... Nu vom tăcea... Tatăl nostru... Prima Taină, apoi decada.

Când Rozarul se face de unul singur, se zice rugăciunea pregătitoare, apoi se începe cu semnul Crucii și cu Simbolul Credinței și celelalte.

 

Rugăciuni înainte de Rozar

Preasfântă Fecioară, Maica milostivirii, primește de la mine acest Rozar, prin care vreau să preamăresc pe Dumnezeu, pentru toată mărirea și darurile cu care te-a înzestrat, vreau să te cinstesc pe tine, ca pe Împărăteasa Cerului și pe Maica mea și să-ți mulțumesc pentru toate binefacerile câte mi le-ai dat. Mijlocește-mi de la Fiul tău, o, Maică preaiubită, prin acest Rozar, toate acele daruri de care eu am atâta nevoie, cât și alții pentru care mă rog. Adu-ți aminte îndeosebi, o, Stăpână, de cei ce au să moară astăzi și de sufletele din Purgator. Amin. (Aici gândește-te la scopul pentru care zici Rozarul)

Când Rozarul îl zic mai mulți împreună, cel care conduce zice rugăciunea pregătitoare, apoi încep toți să cânte:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu nevoință să alergăm, noi, păcătoșii și umiliții, și să cădem strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, ajută, îndurându-te spre noi, grăbește că pierim de mulțimea păcatelor, nu întoarce pe servii tăi deșerți, că numai pe tine nădejde te-am câștigat.

Mărire Tatălui... Și acum...

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale, noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit pe noi dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, pentru că tu mântuiești pe servii tăi pururea, din toate nevoile.

Conducătorul (făcându-și cruce cu cruciulița Rozarului): În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond.: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul Cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Toți: Și într-unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut.

Cond.: Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din Ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om.

Toți: Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.

Cond.: Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Toți: Și s-a suit la Ceruri și șade de-a dreapta Tatălui,

Cond.: Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Toți: Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin prooroci.

Cond.: Într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică.

Toți: Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Cond.: Aștept învierea morților.

Toți: Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Cond.: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond. (trecând la mărgeaua cea dintâi după cruce): Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ.

Toți: Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Cond. (trecând la mărgeaua următoare, prima din cele trei): Mărire Tatălui Celui ce ne-a zidit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond.: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Christos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Toți: Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Cond. (trecând la mărgeaua a doua dintre cele trei): Mărire și Fiului, Celui ce ne-a răscumpărat.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond.: Născătoare de Dumnezeu...

Toți: Preasfântă Marie...

Cond. (trecând la mărgeaua a treia din cele trei): Mărire și Sfântului Spirit, Celui ce ne-a sfințit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond.: Născătoare de Dumnezeu...

Toți: Preasfântă Marie...

Cond: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond.: Tatăl nostru...

Toți: Pâinea noastră...

Această parte este numai introducerea în Rozar, partea pregătitoare, și este la fel la toate Rozarele. De aici înainte începe adevăratul Rozar cu tainele lui:

 

I. Rozarul de bucurie

Se zice în zilele de luni și joi; se mai zice din ziua de 20 decembrie până în 14 ianuarie, apoi în următoarele sărbători: Întâmpinarea Domnului, Buna-Vestire, Nașterea Preacuratei Fecioare Maria, Intrarea în Biserică, Zămislirea Sfintei Ana (9 decembrie).

 

Prima Taină

Cond. (înaintea primei decade): Bucură-te, Marie, care pe Isus de la Spiritul Sfânt L-ai conceput.

(După rostirea Tainei, la Rozarul cântat se adaugă și versurile corespunzătoare):

Din Cer Arhanghelul coboară,
Spunând Fecioarei Maria:
Domnul cu Tine, o, Fecioară,
Tu ai să naști pe Mesia.

Dacă însă Rozarul nu se cântă, atunci versurile nu se iau, ci îndată după rostirea Tainei urmează așa:

Cond.(La prima mărgea, a primei decade, apoi, pe rând, la toate, până la sfârșitul decadei):

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu Tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Christos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Toți: Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Meditație:
Arhanghelul Gravril coboară la Fecioara și-i vestește că ea este aleasă de Dumnezeu să nască pe Mesia, Mântuitorul lumii. Ea își pleacă capul cu supunere și, în aceeași clipă, Dumnezeu Cuvântul s-a coborât și a luat trup omenesc în Preasfânta Fecioară, prin lucrarea Sfântului Spirit. Aceasta este Taina Întrupării.

Vezi câtă smerenie este aici: se smerește Domnul, se smerește Fecioara, se smerește Arhanghelul; numai tu, vierme netrebnic, îți înalți capul cu trufie! Cere de la Dumnezeu să-ți dea darul smereniei, fără de care nimeni nu poate plăcea lui Dumnezeu.

Cond. (la sfârșitul celor zece Născătoare): Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Toți: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cond. (la mărgeaua singură): Tatăl nostru...

Toți: Pâinea noastră...

 

Taina a doua

Cond.: Bucură-te Marie, care, purtând pe Isus , pe Sfânta Elisabeta ai căutat-o.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Elisabeta primește,
Când cu iubire alergi la ea.
Iubire Domnul poruncește,
Iubire Maica noastră vrea.
Ajutor Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului tău drumul cel lung dintre Nazaret și orașul Iudeei, unde locuia Zaharia și Elisabeta, rudeniile Mariei. Maria călătorește singură pe acel drum obositor, cu pas grăbit, cu dragoste și dor în suflet, ca să aducă cât mai multă mângâiere și bucurie în casa bătrânei sale rudenii, Elisabeta, viitoarea Mamă a lui Ioan Botezătorul. Învață din pilda Mariei iubirea către aproapele. (La sfârșitul fiecărei Taine se zice ca la Prima Taină).

 

Taina a treia

Cond.: Bucură-te, Marie, care pe Isus în Viflaim L-ai născut.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Sărac și gol, Isus coboară,
Născându-se în Viflaim.
Noi ne-adunăm aici comoară,
Plăcerea lumii o iubim.
Ajutor Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului pe micul prunc Isus culcat în ieslea unui grajd. Vezi și sărăcia și lipsa de acolo. Isus a voit așa, ca să te rușinezi pentru marea ta iubire de averi și plăceri pământești. Scoate-ți din suflet iubirea lumii, dacă vrei să urmezi lui Christos.

 

Taina a patra

Cond: Bucură-te, Maria, care pe Isus în biserică L-ai adus.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Pe Fiu-ți, preasfântă Marie,
La Domnul L-ai înfățișat;
Fă ca și noi, în curăție,
Să te urmăm nestrămutat.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului cum împlinește Maria legea curățirii evreiești după naștere, măcar că era preacurată. Cât de frumoasă este această curăție trupească și sufletească a Mariei; și cât este sufletul și trupul tău de pângărit prin tot felul de păcate! Cere de la Maica Preacurată să-ți mijlocească și ție darul sfintei curății.

 

Taina a cincea

Cond.: Bucură-te, Marie, care pe Isus în biserică L-ai regăsit.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Trei zile-n lacrimi ne-ncetate,
Cercat-ai pe Isus pierdut;
Iar noi pierzându-L, prin păcate,
O lacrimă n-am cunoscut.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi pe Maria, Preasfânta Maică a lui Isus, cum umblă trei zile, plângând prin ulițele Ierusalimului, ca să afle pe Isus, care s-a pierdut. Isus, la porunca Tatălui ceresc, a rămas fără știrea Mamei și a lui Iosif în biserică, între preoții și cărturarii evrei. Isus a ascultat de Părintele ceresc, deși știa că prin aceasta pricinuiește Mamei Sale nevinovate o durere cumplită. Ascultarea de cei mai mari e mare lucru. De asemenea, mare nefericire este a pierde pe Isus. Aceasta se întâmplă prin păcat. Atunci trebuie să-L cauți și să-L găsești prin pocăință. Caută de păzește cu grijă ascultarea de cei mai mari, și ai grijă să nu pierzi pe Isus din sufletul tău.

 

II. Rozarul de durere

Se zice în zilele de marți și vineri, în toată Săptămâna Mare și în ziua Înălțării Sfintei Cruci.

 

Prima Taină

Cond: Ne închinăm Ție, Isuse, care, pentru noi, sudori de sânge ai asudat.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Isus sudori de sânge asudă,
Văzând a noastre fărădelegi;
Iar noi, uitând amara-i trudă,
Trăim în ele ani întregi.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului cum asudă Isus sudori de sânge în grădina Ghetsimani. Tu ești cauza acestor sudori, tu și păcatele tale. Dar tu nu plângi, tu nu suspini, ci, preocupat de cele ale lumii, păcătuiești mai departe. Până când? Când te vei căi într-adevăr de păcate? Cere în această decadă, de la Domnul, o adevărată căință pentru păcate.

 

Taina a doua

Cond: Ne închinăm Ție, Isuse, care pentru noi ai fost biciuit .

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Cu bice grele pe Isus ni-L bate,
Și trupul tot e-nsângerat;
Noi în plăceri și-ntru păcate,
Al nostru trup l-am dezmierdat.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului pe Isus legat de stâlp și biciuit în chipul cel mai îngrozitor, până la sânge, pe trupul gol. Tu ești cauza acestei biciuiri, pentru că prea mult ai urmat poftele trupului tău. Cere de la Isus inimă înfrântă pentru păcate, hotărăște-te să-ți ții în frâu patimile și poftele păcătoase din tine.

 

Taina a treia

Cond.: Ne închinăm Ție, Isuse, care, pentru noi, cu spini ai fost încoronat.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Pe frunte spini-i fac cunună,
Și obrazu-n sânge-i șiroit;
Cu fața lumii cea nebună,
Noi pe Isus L-am chinuit.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Isus, Împăratul Cerului și al pământului, este acoperit de batjocuri cumplite: pe frunte Îi pun coroană de spini, care pătrund adânc în cap; Îl îmbracă în mantie roșie, ca și când ar fi împărat; Îi pun în mână o trestie, ca și cum ar fi un toiag împărătesc, apoi Îl pun să șadă pe o buturugă, ca și pe un tron, și Îl batjocoresc în chip și fel, scuipându-L în față și altele asemenea făcându-i. Acestea trebuie să le sufere pentru trufia ta, care nu vrei să te smerești nici la Dumnezeu, nici la oameni, ci umbli după fala lumii. Când vei începe odată a fi smerit? Cere de la Dumnezeu darul ca să nu iubești trufia și fala lumească.

 

Taina a patra

Cond.: Ne închinăm Ție, Isuse, care, pentru noi, crucea ai purtat.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Pe umeri Crucea blând o duce,
Cu lacrimi Maică-L însoțești.
Fă să purtăm a noastră Cruce,
Cu inimi blânde, creștinești.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Isus este osândit la moarte, și el singur trebuie să-și ducă crucea sus pe muntele Golgota, și nimănui nu i se face milă de El, ca să-L ajute. Dar El, cu toate că de multe ori cade, o poartă din iubire pentru tine. Învață și tu să porți cu răbdare creștinească Crucea pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu. El e Tată; El ți-o dă; El ți-o va lua, când va binevoi.

 

Taina a cincea

Cond: Ne închinăm Ție, Isus, care, pentru noi, pe cruce ai fost răstignit.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Tresaltă, inimă-n durere,
Când vezi pe Fiu-ți răstignit!
O, Maică, varsă-n noi putere,
Ca să-L iubim pân' la sfârșit
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Vezi cu ochii sufletului, pe muntele Golgota, pe Isus răstignit pe cruce, șiroindu-I sângele pe lemnul crucii la vale, până la pământ. Privește cum suferă și moare pentru tine, urât de toți, batjocorit, adăpat cu fiere și oțet. Privește și pe Maica lui Isus lângă cruce, cât de cumplită este suferința ei; dar ea nu plânge, ci se supune, căci știe că pentru mântuirea ta se întâmplă aceasta. Și tu nu ești în stare să iubești pe Isus și pe Maria? Caută a iubi pe Isus cât mai mult, și nu-L vătăma, iar pe Maria cinstește-o ca pe Mama ta.

 

III. Rozarul de mărire

Se zice miercuri, sâmbătă și duminică, în Săptămâna Luminată, de la Înălțarea Domnului până în prima duminică după Rusalii. Se mai zice și în întreg postul de Sfântă Mari Mare, până în ziua sărbătorii.

 

Prima Taină

Cond.: Mărire Ție, Isuse, care din morți ai înviat.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Tresaltă lumea-n bucurie:
Isus din morți a înviat!
Fă să-nviem și noi, Marie,
Din groapa negrului păcat.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Gândește-te cum s-au înșelat dușmanii lui Isus. Au crezut că au sfârșit-o cu El, când iată că, a treia zi, iese din groapă biruitor. Cugetă că și de tine destul și-a bătut joc păcatul. Vremea este să învii din groapa păcatului, prin căință și adevărată întoarcere de la păcat.

 

Taina a doua

Cond.: Mărire Ție, Isuse, care la Cer Te-ai înălțat.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

O, Maică, Fiul tău preadulce,
La cer se-nalță preamărit.
Acolo și noi ne vom duce,
De vom lupta pân' la sfârșit.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Isus se înalță la Cer și ne așteaptă și pe noi acolo. Acolo este adevărata noastră patrie. Dorește Cerul, suspină adeseori după el, privește cu mare dor în sus și evită păcatele, care te pot lipsi de Cer. Dorul Cerului să nu adoarmă în tine nicicând.

 

Taina a treia

Cond.: Mărire Ție, Isuse, care pe Spiritul Sfânt ni L-ai trimis.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Din Cer, în limbi de foc, coboară
Spiritul Sfânt Mângâietor.
O, fă ca și-ntru noi, Fecioară,
Să vie haru-I sfințitor!
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Privește cu ochii sufletului la sala Cinei celei de Taină, unde, după înălțarea lui Isus, stau nouă zile în necurmată rugăciune Apostolii, cu Maica Domnului în frunte. Pe urmă vezi cum Isus le trimite pe Spiritul Sfânt în formă de limbi de foc, sfințindu-i. Cere și tu spiritul rugăciunii, ca să-ți poți întări sufletul împotriva păcatului și să poți atrage la tine pe Spiritul Sfânt, al cărui har sfințitor este mai scump decât pământul întreg.

 

Taina a patra

Cond.: Mărire Ție, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer, cu trupul, ai înălțat-o.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Din umbra lumii-ntunecoasă,
Spre Ceruri, Maică, ai zburat.
Fii lângă noi, Maică duioasă,
În ceasul morții-nfricoșat.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Maica lui Isus, murind cu cea mai sfântă moarte, a fost ridicată și cu trupul în Cer. Nu se cădea să putrezească acel trup preacurat, în care păcat nicicând nu a fost, și din care s-a născut Isus. Roagă fierbinte, și în toate zilele, pe Maica Preacurată, să stea aproape în ceasul morții și să-ți mijlocească de la Fiul ei o moarte bună, ia seama însă că moartea-ți va fi cum îți este viața.

 

Taina a cincea

Cond.: Mărire Ție, Isuse, care pe Preasfânta Fecioară în Cer ai încoronat-o.

La Rozarul cântat se adaugă și versurile:

Stăpânul lumii, Prea-aleasă,
În Ceruri te-a încoronat.
Tu ești a noastră-mpărăteasă,
Ție-ți cântăm neîncetat.
Ajutor, Maică Fecioară...

Meditație:
Maica Domnului, dacă a fost ridicată cu trupul la Cer, acolo a fost încoronată drept Împărăteasă a Cerului întreg, a îngerilor și a oamenilor. Iubește-o și tu, cinstește-o ca pe Stăpâna și Mama ta; cere necontenit de la dânsa să-ți mijlocească de la Fiul ei, Isus, darul statorniciei până la moarte în iubirea și slujirea Lui, ca să poți ajunge odată în casa Tatălui ceresc, unde să fii totdeauna cu Isus și Maria.

 

Sfârșindu-se Rozarul, după: Mărire Tatălui... Și acum..., îngenunchind, zicem următoarele rugăciuni:

O, Maică a îndurării, Preasfântă Fecioară Maria! Primește de la noi acest Rozar, pe care l-am împlinit întru onoarea Preasfintei Treimi, spre a te cinsti pe tine, pentru darurile mari cu care te-a înzestrat. Tu, care ești puternică mijlocitoare pentru noi la Fiul Tău, Isus, fă ca să fie bine primită această a noastră rugăciune, pentru bunăstarea Sfintei Biserici Catolice, pentru stârpirea rătăcirilor în credință, pentru bunăstarea și pacea țării noastre, pentru cei vii și pentru cei adormiți, pentru sănătoși și pentru bolnavi, pentru cei prinși și pentru cei mâhniți, pentru toți binefăcătorii noștri și pentru noi, nevrednicii și păcătoșii, servii tăi. Roagă-te pentru noi la Fiul tău, o, milostiva noastră Maică și Stăpână, ca trecând această viață pământească, să ne învrednicim a ne bucura împreună cu toți drepții întru fericirea cea de veci. Amin.

Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru ispite, ci din primejdii ne scăpă pe noi, una curată, una binecuvântată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă lăsa, ajutorului omenesc nu mă încredința, ci însăți mă sprijinește și te îndură spre mine. Toată nădejdea mea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu, primește-mă sub acoperământul tău.

Apoi, dacă este Rozar comun, se cântă: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut; pe Tine, cea întru adevăr, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Cântări în cinstea Preacuratei Fecioare Maria

I. Sub steagul tău, Marie...

Sub steagul tău, Marie,
Voioși ne înrolăm,
Și pentru veci noi, Ție,
Credință îți jurăm.

Regină ești, și Mamă,
În lume și în Cer,
Aceia ce te cheamă
Sunt siguri că nu pier.


Dușmanii ne 'nconjoară
Cu țelul lor pierdut,
Smerește-i, o, Fecioară,
Și fii-ne-n luptă scut.
Regină ești, și Mamă...

Susține-a noastră dreaptă
În contra celor răi,
Iar noi, Preaînțeleaptă,
Urma-vom pașii tăi.
Regină ești, și Mamă...

Măreț să fâlfâiască
În aer al tău steag,
Sub umbra lui cerească,
Ne vom lupta cu drag.
Regină ești, și Mamă...

Când cetele dușmane
Cu totul le-am răpus,
Sub alba-ți mantie ia-ne
Și du-ne la Isus.
Regină ești, și Mamă...

II. Marie, nume preasfânt

Marie, nume preasfânt
În Ceruri și pe pământ, Marie!
Când aud numele tău
Saltă tot sufletul meu, Marie!
Inima mea
În clipă grea
N-are unde se-ndrepta,
Decât la-ndurarea ta, Marie!

Marie, speranța mea,
Ești cea mai frumoasă stea, Marie!
Cu ochii blânzi la noi privești
Din cetele îngerești, Marie!
Când te ivești
Și strălucești,
Potolești al meu suspin,
Și faci liniște deplin, Marie!

Marie, puternic zid,
Sufletul meu mâhnit, Marie!
Când vrăjmașii m-asupresc
și griji multe m-obosesc, Marie!
Pe Dumnezeu
Îl rogi mereu,
Să mă apere de rău
Cu preasfânt numele tău, Marie.

III. O, Maică dulcea-a vieții mele...

O, Maică dulcea-a vieții mele,
Spre tine ochii mei privesc:
Dintr-ale lumii valuri grele
Spre tine, Maică, mă doresc.

Ajutor, Maică Fecioară,
Ajutor, dă-mi ajutor!
E servul tău, care te roagă,
Maică Fecioară, dă-mi ajutor,
Maică Fecioară, ajutor,
Dă-mi ajutor!


Între necazuri ne-ncetate,
În griji și lacrimi eu mă frâng,
Rănit de patimi și păcate
Privesc cu dor la Cer și plâng!
Ajutor, Maică Fecioară...

În Cer un Tată blând mă cheamă,
În Cer e dulcele Isus.
În Cer ești tu, iubită Mamă,
Și locul meu e 'n Ceruri sus.
Ajutor, Maică Fecioară...

În Cer m-așteaptă sfinții îngeri,
M-așteaptă ceata drepților;
Iar eu în valea cea de plângeri
Petrec străin și călător.
Ajutor, Maică Fecioară...

Primejdii mult mă-mpresoară,
Ispitele mă strâmtoresc;
Tu ești nădejdea mea, Fecioară,
Spre tine ochii mei privesc;
Ajutor, Maică Fecioară...

Din zori de zi și până-n seară,
Trăind, murind, te voi chema:
Nu mă lăsa, Maică Fecioară,
Scăparea mea, nu mă lăsa!
Ajutor, Maică Fecioară...

Maică, pururea Fecioară.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact