Duminica, 14 august 2011  
S Micheia, pf (+ 699 îCr)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Cartea Sfintei Tereza

Sfânta Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe)

 

Un pios omagiu din partea credincioșilor români pentru binefacerile primite.

Născută la Aleçon Franța, într-o familie cu o profundă credință creștină, ea avea patru ani când își pierde mama, căreia, surorile sale, se vor strădui cât mai bine să-i țină locul. Familia se va muta atunci la Lisieux. Tereza avea nouă ani când sora sa, Pauline, "mămica" sa, intră la Mănăstirea Carmelitană din oraș, curând urmată de către sora mai mare, Maria. La 14 ani, Tereza îi comunică tatălui ei intenția de a deveni și carmelitană. În 1888, în vârstă de cincisprezece ani, ea trece pragul mănăstirii, după ce învinsese toate obstacolele care se ridicau în fața unei vocații atât de timpurii. Sănătatea ei precară nu va rezista totuși rigorii carmelitane și, nouă ani mai târziu, la douăzeci și patru de ani, ea moare de tuberculoză, unind cu fervoare propriile suferințe cu cele ale lui Cristos pe Cruce, pentru mântuirea oamenilor.

Acești nouă ani, petrecuți într-o viață religioasă aparent fără relief, vor avea, de fapt, o influență spirituală cu atât mai mare, cu cât oamenii simpli se vor simți foarte apropiați de acest suflet fără pretenții sau complicații, și totuși teribil de exigent cu el însuși. Calea pe care ea o propune, evocată în " Istoria unui suflet", autobiografie scrisă la ordinul Superioarei (sora sa , Pauline), este " calea copilăriei spirituale " sau " calea cea mică " : constând în a-ți recunoaște micimea, în a te abandona cu încredere în bunătatea lui Dumnezeu, precum un copil în brațele mamei sale.

Încercările spirituale pe care le-a traversat Tereza de-a lungul vieții sale discrete ( " noaptea spiritului " , vid spiritual, ispita necredinței) o apropie foarte mult de cei care se mai îndoiesc și față de cei necredincioși.

Tereza este o necunoscută la data morții sale, în 1897; când a fost canonizată, douăzeci și opt de ani mai târziu, în 1925, faima sa de sfințenie era răspândită în toată lumea.

Localitatea Lisieux va deveni unul din locurile de pelerinaj dintre cele mai frecventate și mai populare.

Sfânta Tereza a fost proclamată patroana misiunilor, pentru care s-a rugat fără încetare, dar totoodată și patroana Franței.

 

Novena cea mică

Rugăciuni de nouă zile către Sfânta Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus

Părinte ceresc, care încununezi cu dumnezeiești daruri vredniciile celor ce-Ți slujesc cu credință pe pământ, adu-Ți aminte de iubirea înflăcărată cu care Te-a iubit Mica Floare, Sfânta Tereza a Pruncului Isus. Încrezătoare în Tine, ea ne-a spus, că în Cer Tu ai să-i împlinești toate cererile, pentru că ea a împlinit pe pământ totdeauna voia Ta. Ascult-o și acum, Părinte ceresc. Pentru rugăciunile ei, ascultă cererea mea. Pentru vredniciile ei, treci cu vederea nevrednicia mea și mă ajută.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ne-ai făgăduit că în Cer nu-Ți vei uita nici de un pahar de apă dat aproapelui nostru din iubire către Tine, adu-ți aminte cât de mult Te-a iubit, ce a făcut, și cât a suferit Sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Amintește-Ți, Doamne Isuse, cum ne-a făgăduit, că își va petrece în Cer, făcând bine pe pământ. Pentru iubirea ei, pentru vredniciile și rugăciunile ei, ascultă, Isuse Preabune, cererea mea, și mă ajută.

Spirite Sfinte, care ai luminat și înfrumusețat, cu atâtea daruri cerești, și ai dus la desăvârșire sufletul Sfintei Tereza, pentru credința și statornicia cu care Te-a ascultat, cât a fost pe pământ, Te rog, din adâncul inimii mele, ascultă rugăciunile ce Ți le face pentru mine, arată-Ți îndurarea, împlinind nevrednica mea cerere. Adu-Ți aminte de făgăduința ei, că va face să cadă din cer o ploaie de trandafiri și milostivește-Te, Spirite Sfinte, ca să-și poată împlini această făgăduință.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfântă Tereza, cerească floare, care în scurta ta viață pământească ai fost model de blândețe și de curăție îngerească, flacără de iubire, stâncă de statornicie și încredere în Dumnezeu și în nemărginita Sa bunătate, acum când te bucuri de plina răsplată a virtuților tale, aruncă-ți o privire, din fericitul tău lăcaș ceresc, spre mine, care cu deplină încredere alerg la tine și-ți cer ca să fii mijlocitoare pentru mine, către Preacurata Fecioara Maria, care din copilăria ta te-a iubit și te-a ocrotit ca pe o floare. Roag-o, pentru mine, ca să-mi câștige de la Preabunul Isus, dumnezeiescul ei Fiu, darul ce-l doresc în clipa aceasta. Mijlocește-mi, odată cu aceasta, binecuvântarea și ocrotirea Sa, în această viață și în ceasul morții mele. Amin.

Bucură-te, Regina Cerului, Maica îndurărilor, viața și nădejdea noastră, bucură-te. La tine alergăm, către tine strigăm noi, rătăciții fii ai Evei. Gemând și suspinând ne îndreptăm către Tine inimile noastre din această vale a lacrimilor. Apărătoarea noastră, Maica milostivirii, întoarce-ți spre noi privirea blândă și înduioșătoare și îndreaptă-ne la Isus, preabinecuvântatul rod al pântecelui Tău. O, Preabună Maică, dulce Fecioară Maria, ajută-ne. Amin.

Sfântă Tereza, gingașă floare cerească, fă să cadă și asupra noastră ploaia ta de trandafiri, împlinește-ți și față de noi făgăduința și câștigă-ne de la Dumnezeu darurile pe care le așteptăm de la nemărginita Sa bunătate.

Doamne, Dumnezeul meu, care ai luminat cu lumina Sfântului Tău Spirit sufletul Sfintei Tereza și ai aprins în inima ei flacăra iubirii dumnezeiești, fă ca prin mijlocirea ei să Te iubim și noi și să facem să fii tot mai mult iubit. Amin.

 

Novena cea mare

Rugăciuni pentru nouă zile

 

Ziua întâi

Rugăciune:
Sfântă Tereza, cerească floare, înrourată de roua harului și a iubirii dumnezeiești, care te-a făcut mai curată și mai strălucitoare decât cel mai scump cristal pământesc și mai frumoasă decât cea mai frumoasă floare de Mai, la tine alerg, oferindu-ți novena pe care o încep astăzi în cinstea ta. Adu-ți aminte de făgăduința făcută când erai pe pământ, că: "după moarte, mă voi coborî pe pământ ca să învăț sufletele să iubească pe Dumnezeu cum L-am iubit eu". Coboară-te și la mine și mă învață să iubesc pe Dumnezeu, să mă lepăd de tot ce nu e plăcut Lui și să trăiesc numai pentru El. Fii povățuitoarea mea pe drumul iubirii lui Dumnezeu, pe drumul mântuirii. Fie-ți milă de mine și mijlocește-mi darul... (aici amintești scopul pentru care faci novena) pentru care te rog din adâncul inimii mele.

Doamne, Isuse Christoase, care ai zis că: "De nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor", ajută-mă ca să urmez pilda vieții Sfintei Tereza, trăind de aici încolo o viață curată, simplă și evlavioasă, spre mai mare mărirea Ta, învrednicindu-mă a fi părtaș împărăției Tale. Amin.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a doua

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a iubirii dumnezeiești, podoabă a grădinii Raiului, pildă a smereniei și a curăției inimii, îți mulțumesc pentru învățătura pe care mi-o dai prin viața ta. Fierbinte te rog să mă ajuți ca să izgonesc din inima mea toată deșertăciunea, toată trufia, toată pizma și răutatea, pentru ca în locul lor să sălășluiască blândețea, umilința și acea iubire divină, care a înflăcărat îngereasca ta inimă. Ajută-mă să iubesc pe Dumnezeu și, din iubire către El, să iubesc pe aproapele meu. Sfântă Tereza, mucenică a sfintei iubiri, fă ca să se aprindă și în inima mea focul dragostei dumnezeiești și mijlocește-mi darul pentru care alerg acum la sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai destăinuit Sfintei Tereza marea taină a iubirii, pentru vredniciile și rugăciunile ei, fă ca să Te iubesc și eu și, din dragoste către Tine, să mă îndrept și să suport cu creștinească răbdare toate greutățile acestei vieți.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a treia

Rugăciune:
Sfântă Tereza, dumnezeiască floare, crin al vieții sufletești, fecioară înțeleaptă, la tine alerg în clipa aceasta, cu deplină încredere, rugându-te, din adâncul inimii mele, ca să-mi mijlocești Darul Sfântului Spirit de a mă curăți de orice înclinare, obișnuință și patimă rea și de a trăi de aici încolo o viață sufletească urmând poruncile dumnezeiescului Mântuitor și îndemnurile Sfântului Spirit. Arată-ți iubirea și față de mine și mă ajută ca să caut în toate lucrurile și faptele mele numai voia și mărirea lui Dumnezeu. Fii ocrotitoarea mea și, ca semn al ocrotirii tale, mijlocește-mi darul pentru care cer sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu cel preabun și preamilostiv, pentru rugăciunile Sfintei Tereza, care și-a petrecut viața în cea mai deplină nevinovăție, pentru vredniciile ei, te rog învrednicește-mă ca în curăție și nevinovăție să-mi petrec viața mea.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a patra

Rugăciune:
Mică floare, Sfântă Tereza, care sub razele soarelui iubirii dumnezeiești ai înflorit și ai răspândit mireasma sfințeniei și a iubirii dumnezeiești, ajută-mă ca prin mijlocirea rugăciunilor tale să devin și eu o floare în grădina lui Dumnezeu, ridicându-mă din întunericul păcatului, unde am fost doborât de vântul patimilor și al relelor mele porniri și înclinări. Câștigă-mi harul ca de aici încolo să sporesc în virtuți și în fapte bune, ducând o viață plăcută lui Dumnezeu. Amintește-ți de făgăduința făcută, cât ai fost pe pământ, că vei face să cadă asupra cinstitorilor tăi o ploaie de trandafiri. Lasă să cadă și asupra mea această ploaie a harului ceresc, făgăduindu-ți că, de aici încolo, mă voi număra și eu în rândul celor ce te cinstesc. Ajută-mi să dobândesc, prin mijlocirea ta, darul pe care îl nădăjduiesc prin această novenă.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, Dumnezeul iubirii și îndurărilor, ajută-mă ca să pot urma și eu calea cea mică a sfințeniei, care ne-a deschis-o Sfânta Tereza a Pruncului Isus.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a cincea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare pe stânca virtuții umilinței, căreia Dumnezeu ți-a destăinuit taina smereniei. Tu ai vrut să rămâi totdeauna mică, pentru ca, în copilăreasca ta nevinovăție, să te învrednicești cu atât mai mult de iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Tu te-ai bucurat și ai mulțumit lui Dumnezeu, pentru că oamenii te socoteau slabă și mică, știind că cei mici și slabi nu se osândesc. Tu, care te-ai ridicat la cer prin smerenie, dobândește-mi darul ca să alung din inima mea toată mândria, toată trufia, deșertăciunea și să-mi cunosc slăbiciunile și netrebnicia mea, pentru ca de aici încolo, cunoscându-mi nimicnicia, să trăiesc în umilință și nevinovăție. Ajută-mă ca să mă învrednicesc de darul pentru care alerg la sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, care înalți pe cei umiliți și umilești pe cei mândri, ajută-mă să-mi curățesc inima de toate buruienile deșertăciunilor, ca urmând pilda Sfintei Tereza să-Ți slujesc Ție în umilință și nevinovăție.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a șasea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, mic apostol al iubirii și al smereniei, pe care Dumnezeu te-a trimis nouă ca să ne arăți calea cea mică a fericirii cerești, care te-a condus pe tine la culmile sfințeniei, fă să picure, din înălțimile Cerului, și în inima mea, mirul milostivirii dumnezeiești, care să mă vindece și să mă trezească la o nouă viață sufletească. Fă să se reverse în inima mea încrederea în nemărginita îndurare dumnezeiască. Ajută-mă să dobândesc râvnă în împlinirea datoriilor mele sufletești și răbdare în suportarea greutăților pământești și a durerilor trupești, iar ca semn al ocrotirii tale, mijlocește-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.

Doamne, Isuse Christoase, răscumpărătorul meu, prin mijlocirea Sfintei Tereza, care prin umilință și simplitate s-a înălțat la culmile sfințeniei, învrednicește-mă să urmez și eu calea, atât de plăcută Ție, a smereniei și a nevinovăției.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a șaptea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a smereniei și a nevinovăției, care ai urmat cu sfințenie pilda umilinței lui Isus și a Preacuratei Fecioare Maria, ajută-mă să sting în inima mea focul patimilor și al ispitelor, spre a o curăți și împodobi cu virtuțile curăției, umilinței și iubirii dumnezeiești. Învață-mă să iubesc smerenia și suferința, să port cu resemnare crucea acestei vieți. Tu ai înțeles și ai împlinit cuvintele Mântuitorului: "Cine vrea să-mi fie ucenic, să-și ia crucea pe umeri și să-mi urmeze". Fă ca și eu să mă învrednicesc a purta, cu creștinească răbdare, orice cruce îmi va trimite Dumnezeu și să o primesc ca un semn al iubirii Sale față de mine. Fii învățătoarea mea în școala virtuților și, ca semn al ocrotirii tale, mijlocește-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.

Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care din iubire pentru mine ai suferit batjocuri, ocări și durerile răstignirii, fă ca să îmbrățișez crucea Ta și să înțeleg durerea care ai suferit-o pentru mine pe Golgota, trezind în sufletul meu durere pentru păcatele mele. Fă să mă scârbesc de mine și să Te iubesc pe Tine mai presus de toate.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi.

 

Ziua a opta

Rugăciune:
Sfântă Tereza, gingașă floare a copilăriei sufletești, care prin pilda vieții tale ne-ai învățat că Dumnezeu nu cere de la noi jertfe mai mari decât sinceritatea, smerenia, răbdarea, blândețea și iubirea, ajută-mă să mă întorc și eu la calea nevinovăției copilărești și să dobândesc darul acestor virtuți, care să mă însoțească până la mormânt. Fă ca voința mea să o port înaintea Lui ca un copil ascultător față de părintele său iubitor și iubit. Mijlocește-mi, dumnezeiescule Mântuitor, grația unei depline întoarceri și darul pentru care mă rog în aceste zile.

Isuse Preabune, primește-mă iarăși în brațele iubirii Tale dumnezeiești și nu mă lăsa ca să mă abat vreodată de la calea Ta. Te iubesc, o, bunătate nemărginită, și vreau să te iubesc în veșnicie. Fă să am pururea înaintea ochilor mei jertfa iubirii Tale, crucea Ta, mântuirea mea.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a noua

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a desăvârșirii creștinești, înaintea ta vin cu umilință și cu inima îndurerată, și copleșit de rușine recunosc că, în urma vieții mele de până aici, port cu nevrednicie numele de creștin. Prin mijlocirea ta și prin pilda vieții tale, vreau să-mi îndrept viața, să devin un fiu vrednic al Sfintei Biserici a lui Christos, să-i păzesc cu sfințenie poruncile, să-i cinstesc Tainele și să-i urmez învățăturile. Îngeresc apostol al iubirii și al nevinovăției, mijlocește-mi de la Mântuitorul darul de a mă întoarce și de a fi un pom rodnic în grădina Sa.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul iubirii și al îndurătorilor, cu adâncă umilință cad înaintea Ta și Te rog să mă învrednicești de darul pentru care mi-am ales ca mijlocitoare pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus și, odată cu dobândirea acestui dar, să mă ajuți să încep o viață nouă, după pilda îngereștii mele mijlocitoare. Amin.

De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

 

Rugăciune în cinstea Sfintei Tereza a Pruncului Isus

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Dumnezeul milei și al îndurărilor, care ai înzestrat pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus cu comoara tuturor virtuților și ai făcut-o să strălucească prin nenumărate minuni, săvârșite prin mijlocirea ei, fă, o, Doamne, ca mijlocirea ei în cauza mea să găsească milă și ascultare.

Sfântă Tereza, curată fecioară, Mireasă a lui Isus, din adâncul inimii mele te rog, mijlocește-mi de la Tronul dumnezeieștii îndurări darul pentru care alerg la tine în clipa aceasta. Fă ca rugăciunea mea să găsească ascultare prin mijlocirea ta. Lasă să cadă și asupra mea ploaia de trandafiricare ne-ai făgăduit-o înainte de a te muta la cer. Ajută-mă ca, primind darul pentru care fac această novenă, în semn de mulțumire și recunoștință, să mă apropii tot mai mult de Dumnezeul meu, să-l slujesc cu credință, să-ți urmez cu sfințenie. Sfântă Tereza, ajută-mă, roagă-te pentru mine! Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

 

Rugăciunea Sfintei Tereza către Sfânta Treime

Doamne, Dumnezeul meu, Treime Preafericită, Ție mă ofer ca jertfă a iubirii Tale, pentru a tră într-un act de iubire desăvârșită, și Te rog din suflet ca să mă mistui fără încetare, făcând să se reverse în sufletul meu valurile iubirii desăvârșite, care sunt cuprinse în Tine, în așa chip, ca, prin aceasta, Dumnezeul meu, să devin o martiră a iubirii Tale.

Fă, Doamne, ca, după ce, prin această mucenicie, voi fi pregătită să mă înfățișez înaintea Ta, să mor, iar sufletul meu să zboare fără întârziere spre acele înălțimi, unde mă așteaptă îmbrățișarea veșnicei și milostivei Tale iubiri.

O, Dumnezeul meu, vreau ca la fiecare bătaie a inimii mele să-Ți reînnoiesc jertfa mea, de nenumărate ori, până când, scăpată de lumea umbrelor pământului, voi putea, față la față să-Ți mărturisesc în veșnicie iubirea mea.

 

Altă rugăciune:

O, Dumnezeul meu, Treime Preafericită, vreau să Te iubesc și să fac să Te iubească și alții. Vreau să lucrez în folosul și spre cinstea Sfintei Maici Biserici, întru mântuirea sufletelor pe pământ și slobozirea celor din focul curățitor. Vreau să împlinesc în mod desăvârșit sfântă voia Ta și să ajung la acea treaptă a strălucitei deplinătăți creștinești, care ai pregătit-o pentru mine în Împărăția Ta; cu un cuvânt, vreau să ajung sfântă. Dar, cunoscându-mi slăbiciunea și neputința mea, Te rog pe Tine, Dumnezeul meu, ca Tu să-mi fi sfințirea mea.

Doamne, Dumnezeul meu, care atât de mult m-ai iubit, încât și pe Unicul născut, Fiul Tău, mi L-ai dat mie ca Mântuitor și Mire, încredințându-mi neprețuita comoară a vredniciilor Sale: eu această comoară Ți-o ofer Ție, Ceresc Părinte, și cu adâncă umilință Te rog să nu mă privești în alt chip decât prin Sfânta Sa Față și prin Sfânta Sa Inimă înflăcărată de focul iubirii.

În același chip, Îți ofer, Dumnezeul meu, meritele tuturor sfinților din Cer și de pe pământ, toată iubirea sfinților și îngerilor, și mai ales ale Preacuratei Fecioare Maria, Maica mea Preadulce, prin mijlocirea căreia Îți fac această dăruire.

Fiul Ei, mirele meu preascump, ne-a spus când a fost printre noi: "Orice veți cere în numele meu de la Tatăl, vi se va da vouă." Sunt sigură, deci, că ruga mea va fi ascultată.

 

Câteva deprinderi sufletești în timpul novenei

Ziua întâi: Să asculți o Sfântă Liturghie sau, dacă nu poți, să fii măcar cu sufletul de față la o Sfântă Slujbă.

Ziua a doua: Să dai pomană sau să faci o altă milostenie într-un scop bun.

Ziua a treia: E bine să ții ajun, măcar până la prânz. Să zici de trei ori Tatăl nostru și Născătoarea, în cinstea Sfintei Tereza.

Ziua a patra: Roagă-te Sfintei Familii (Isus, Maria, Iosif) ca să te învrednicească de o moarte bună, adică în ceasul morții tale să fii împăcat cu Dumnezeu.

Ziua a cincea: La sfârșitul rugăciunilor ce le faci în această zi, să zici: "Doamne, fie voia Ta".

Ziua a șasea: Gândește-te de mai multe ori pe zi la cuvintele lui Isus: "Ce-i folosește omului de-ar dobândi lumea toată, iar sufletul său își va pierde" (Matei 16, 26). Caută să tragi folos din această dumnezeiască învățătură.

Ziua a șaptea: Pune pază gurii tale, ca să nu vorbești nimic rău despre aproapele tău. Caută să te împaci cu cei cu care ești în ceartă și dușmănie. Fă un bine cât de mic celui care te-a supărat sau te-a vătămat în vreun chip. Cu un cuvânt, iartă, ca să fii iertat și tu.

Ziua a opta: Gândește-te de mai multe ori peste zi la mulțimea păcatelor tale. Cere spirit de pocăință și zi de mai multe ori: Isuse, fii milostiv cu mine, păcătosul.

Ziua a noua: Roagă-te pentru întoarcerea păcătoșilor.

În timpul novenei trebuie să faci o Spovedanie bună, cu inimă umilită și cu adâncă părere de rău pentru păcate, făgăduind lui Dumnezeu întoarcere și o viață mai bună, mai curată, și să te cumineci primind pe Mântuitorul Isus Christos în inima ta cu toată evlavia și curăția cuvenită. Spovedania și Cuminecarea se pot face în oricare din cele nouă zile.

 

Rugă către Sfânta Tereza

Cu blânzii ochi ai milei
Privești din înălțime
Spre noi, iubită floare
A Pruncului Isus;
Privirea-ți varsă haruri
În inimi iubitoare,
Și suflete ridică
Spre Tronul cel de sus.

Iubirea-ți delicată
Din sânu-ți de fecioară,
În valuri se revarsă
Asupra celor mici;
Isus, măritu-ți mire,
Te-ascultă cu iubire,
Când tu cu noi, spre Dânsul
Privirile-ți ridici.

La ruga ta se sfarmă
A diavolului ură;
Și învrăjbiții oameni
Se iartă-mprumutat;
Te roagă deci, te roagă,
Terezo, fecioară,
Iubirea să coboare
Pe globul întinat.

Isus din Sfânta Taină
În inimi să rodească
Iubire arzătoare,
Credință și avânt;
Statornică nădejde
În inimi să coboare,
Și-mbelșugată pace
Să vină pe pământ.

 

În cinstea Sfintei Tereza a Pruncului Isus

Cu inima săltând de bucurie
Veniți voi frați, veniți și voi surori;
Din trista vieții noastre pribegie,
Micii Tereza să-i aducem flori.

Frumoasă ești, o, Sfântă preaiubită,
Cununi de stele te împodobesc;
Mărită ești, Tereză fericită,
În strălucirea tronului ceresc.

Când petreceau pe-acest pământ de jale
Ai mers pururea pe îngustul drum;
Din jertfele și lacrimile tale
Și-ai împletit cununa ta de-acum.

Pe urma ta grăbim și noi spre țară
Cu-al lui Isus și al Mariei dor;
Lumeasca bucurie ni-i amară
Păcatul ne dă groază și fior.

Patroana noastră, Sfântă Milostivă,
Cuprinde-ne sub scutul tău de sus.
Scutește-ne de tot ce ni-mpotrivă,
Păstrează-ne pururea cu Isus.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact