Mar?i, 25 februarie 2011  
S Tarasiu, aep (+ 806)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Cartea Sfântului Iosif

Când valuri de necazuri, greutăți sau suferințe se năpustesc asupra ta, nu deznădăjdui, ci adu-ți aminte că nu ești singur, nu ești părăsit, nu ești dat uitării. Tu ai unde să alergi după ajutor, ai de la cine aștepta sprijin și mângâiere. Ridică-ți ochii inimii tale spre Cer, și de acolo îți va veni ajutorul. Acolo ai pe Preacurata Maică Fecioară, pe Sfântul Iosif, care îți vor mijloci, de la Preabunul Isus, tărie în încercări, ajutor în strâmtorări, alinare în dureri și mângâiere în necazuri.

Mulți, înaintea ta, în necazuri mai grele, în suferințe mai cumplite, s-au învrednicit de ajutorul Sfântului Iosif, patronul și ocrotitorul familiei creștine. Aleargă și tu la el, cu încredere și cu nădejde, și deschide-ți inima ta, arătându-i durerea sau necazul care te frământă și cere-i să-ți mijlocească, de la Isus, ajutorul de care ai trebuință.

Roagă-te cu stăruință, în cele nouă zile închinate Sfântului Iosif, și așteaptă cu încredere și cu evlavie împlinirea cererii tale. Trebuie să știi însă că o adevărată novenă nu constă numai dintr-o rugăciune de mântuială, rostită în grabă, după rânduiala arătată în carte, ci se cere ceva mai mult. Zilele închinate Sfântului căruia îi ceri ajutorul trebuie să fie adevărate zile de reculegere, petrecute într-o cât mai desăvârșită evlavie și fapte bune, împlinindu-ți cu sfințenie toate îndatoririle tale, arătând că ești creștin nu numai cu numele, ci și cu fapta. Când vrei să trăiești câteva zile în preajma unui Sfânt, de la care aștepți un ajutor atât de mare, atunci e lucru firesc să cauți să-i fii plăcut prin purtarea, prin sinceritatea și prin toate faptele tale, căci altfel cum te-ai putea aștepta să te asculte.

Gândește-te că Sfântul Iosif este, pentru creștini, pilda cea mai vie, icoana cea mai strălucită a sfințeniei, chip de blândețe, de smerenie și de curăție, de iubire și de încredere în Dumnezeu. Caută deci să i te asemeni și să-i urmezi. Și dacă până acum nu ai fost o pildă bună pentru cei din jurul tău, cere Sfântului Iosif, mai presus de toate, acest dar atât de trebuincios mântuirii tale.

Nu uita însă ca, în timpul novenei, să-ți ușurezi sufletul de păcate prin spovedanie, primind în inima ta pe Isus, în Sfânta Taină a Cuminecării.

 

Rugăciune către Sfântul Iosif

Se rostește în fiecare din cele nouă zile:

Preamărite Sfinte Iosife, în grija căruia bunul Dumnezeu a încredințat cele două persoane pe care mai mult le-a iubit pe pământ, pe Isus și pe Maria, iată, și noi alergăm la ocrotirea ta părintească.

Tu să fii ocrotitorul și părintele nostru împreună cu Preacurata Fecioară Maria, tu să duci rugăciunile noastre la Dumnezeu și, precum ai scăpat pe pruncul Isus de mânia tiranului Irod, așa să ne ocrotești și pe noi de toți dușmanii trupești și sufletești.

Ție ți-a fost încredințată comoara fecioriei Maicii lui Dumnezeu, ție îți încredințăm, și noi, curăția sufletelor și a gândurilor noastre. Păzește-ne cu puterea ta, o, puternice păzitor al Sfintei Familii. Nu înceta a ruga, pentru noi, pe Isus, ca în necazuri să ne fii mângâiere și, întru slăbăciuni, întărire, binecuvântându-ne pe noi și pe familiile noastre.

Mijlocește pentru noi toate darurile de folos sufletelor noastre, iar în vremea când va trebui să ieșim din această viață tu să primești sufletele noastre și să le așezi în brațele lui Isus și ale Mariei, ca împreună cu tine să putem lăuda, în toată veșnicia, pe Isus, pe care tu L-ai purtat în brațele tale, și pe Fecioara fecioarelor și Împărăteasa Cerului, pe Preacurata ta Mireasă, Maria. Amin.

 

Ziua întâi

Meditație:
Îți înfățișezi înaintea ochilor tăi sufletești o căsuță modestă. Trei persoane, un bărbat blând și de o bunătate cerească, o Fecioară cu chip de înger și un prunc de o frumusețe cum nu s-a mai văzut pe pământ, trăiesc viață îngerească în acest umil lăcaș. Casa este în Nazaret. Cele trei persoane sunt: Sfântul Iosif, Preacurata Fecioară Maria și Pruncul Isus. La temelia Sfintei Familii din Nazaret stă curăția. Sfântul Iosif, ca și Preacurata Fecioară Maria, se legase înaintea Domnului prin jurământ că își va păstra fecioria. Această jertfă a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât l-a învrednicit să fie cap al Sfintei Familii, punând sub îngrijirea lui pe Isus și pe Maria. Dacă vrei să afli har înaintea Domnului, caută să duci o viață cât mai curată și cere, pe lângă darul deosebit pentru care faci novena, să-ți mijlocească și pe acela de a trăi restul vieții într-o cât mai desăvârșită curăție sufletească.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care pentru curăția ta îngerească ai fost ales de Preasfânta Treime ca logodnic al Preacuratei Fecioare Maria, iată, eu, nevrednicul, alerg la tine cu dragoste și încredere și îți cer să-mi mijlocești, de la Preabunul Isus, pe care L-ai purtat în brațele tale, ajutorul... (aici amintești scopul pentru care faci novena), precum și darul de a duce o viață curată, de a mă împotrivi ispitelor, de a-mi păzi ochii, prin care intră în inimă pofta cea necurată, de a-mi stăpâni limba de la orice cuvinte rele și de a mă feri de auzul vorbelor necuviincioase, pentru ca în curăție să-mi petrec viața, urmând de aici încolo pilda vieții tale. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a doua

Meditație:
Sfântul Iosif este înălțat la cea mai mare cinste pe pământ: cinstea de a fi tatăl nutritor al lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru mântuirea neamului omenesc. La această înălțare, Sfântul Iosif îi răspunde cu o și mai mare smerenie. În loc să se laude sau să se mândrească pentru că Dumnezeu i-a încredințat în grija lui pe Isus și pe Maria, el se smerește și mai mult pe sine, socotindu-se nevrednic de atâta cinste din partea Cerului. El păstrează în adâncul inimii sale marea taină ce i-a fost încredințată de Dumnezeu. Cât a trăit nu a spus nimănui un cuvânt despre înalta misiune ce o are pe pământ, de a crește, de a îngriji și a purta în brațele sale pe Cel ce a făcut Cerul și pământul, pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat.

Aleargă cu încredere la Sfântul Iosif, căci Isus, pe care L-a purtat în brațele sale, îți va asculta rugăciunea prin mijlocirea lui. Cere-i însă, odată cu darul pentru care faci novena, și pe acela de a-ți câștiga virtutea smereniei, alungând din inima ta toată mândria deșartă, urmând pilda Sfântului Iosif, care în viața lui pământească nu a căutat niciodată cinstea lumii și lauda oamenilor, ci numai cum să fie mai plăcut lui Dumnezeu și cum să-și împlinească mai bine și mai cu sfințenie slujba ce i s-a încredințat.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care ai fost învrednicit să fii ales ca tată nutritor al Fiului lui Dumnezeu întrupat, pentru iubirea care ai avut-o față de Pruncul Isus și pentru gingășia și dragostea cu care L-ai îngrijit și ocrotit, te rog, ia-mă și pe mine sub ocrotirea ta și mă ajută să dobândesc și eu, prin mijlocirea ta, darul (aici amintești scopul novenei) și odată cu acesta ajutorul de a-mi câștiga acele virtuți creștinești, prin care a strălucit Sfânta Familie din Nazaret, al cărei cap ai fost tu. Îți cer îndeosebi să-mi mijlocești virtutea smereniei, atât de plăcută lui Isus și Preacuratei Lui Maici, Maria. Ajută-mă să rabd creștinește toate umilirile, aducându-mi aminte de umilirile și batjocurile pe care le-a răbdat blândul și nevinovatul Isus pentru păcatele noastre, să suport durerile, gândindu-mă la durerile cumplite ce le-a suferit Isus pe Cruce pentru noi. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, ajută-mă și te roagă pentru mine!

 

Ziua a treia

Meditație:
Sfântul Iosif își petrece viața în Nazaret, muncind din greu. El este un umil meșteșugar, lemnar. Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este sub ascultarea lui, îl ajută, muncește alături de el și i se supune întru toate. Ce cinste este aceasta pentru un om, ca să aibă sub porunca lui pe Împăratul Cerului și al pământului, pe Răscumpărătorul lumii! Sfântul Iosif își împlinește datoria părintește. Isus ascultă cu iubire. Cât de dulce și de gingașă este porunca Sfântului Iosif, și cât de smerită și de blândă este ascultarea lui Isus. Cel ce poruncește este un om. Cel ce ascultă este Fiul lui Dumnezeu - Unul născut, prin care toate s-au făcut. Prin aceasta, Isus ne învață să ascultăm de mai marii noștri, precum El, Dumnezeu fiind, ascultă și se supune întru toate unui om. Prin ascultarea de cei ce sunt rânduiți de Dumnezeu peste noi, ne facem asemenea lui Isus, care a fost ascultător întru toate, căci nimic nu iubește Isus mai mult decât ascultarea. Cere, deci, Sfântului Iosif, ca, odată cu darul pentru care faci novena, să-ți mijlocească de la Isus și pe acela al ascultării de mai-marii tăi, și îndeosebi față de cei care sunt puși de Dumnezeu să te conducă sufletește și să-ți îndrepte pașii tăi pe calea veșnicei fericiri.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care niciodată nu te-ai împotrivit poruncilor dumnezeiești și îndemnurilor insuflate de Sfântul Spirit, împlinindu-ți totdeauna și fără murmur îndatoririle tale pământești, mijlocește-mi de la Preabunul Isus, care a fost sub îngrijirea ta pildă de supunere și de ascultare, darul de a fi și eu supus și ascultător față de mai-marii mei. Ajută-mă, îndeosebi, să ascult de cei ce mă povățuiesc pe calea mântuirii sufletului meu, să primesc cu smerenie și să urmez cu dragoste sfaturile părinților mei sufletești; să țin poruncile Sfintei Biserici și să duc o viață creștinească, pilduitoare pentru aproapele meu, învrednicindu-mă și de darul deosebit pentru care fac această novenă. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a patra

Meditație:
Sfântul Iosif a fost un om drept și temător de Dumnezeu, care niciodată nu a călcat legea și poruncile dumnezeiești. Inima lui bună, blândă și dreaptă nu a fost întinată cu nici un păcat. Pentru înalta lui sfințenie a fost așezat de Dumnezeu în fruntea Sfintei Familii din Nazaret. El este pilda sau icoana vie a vieții creștinești. În el strălucesc toate virtuțile patriarhilor Legii Vechi: credința lui Avram, ascultarea lui Isac, răbdarea lui Iacob, nevinovăția lui Iosif din Egipt, blândețea lui Moise, umilința lui David și înțelepciunea lui Solomon. Prin viața lui, Sfântul Iosif, odată cu darul pentru care îi închini aceste nouă zile, să-ți mijlocească de la Isus și grația de a-ți petrece viața în sfințenie, păzind poruncile și făcând fapte creștinești.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, icoană a sfințeniei, pildă a dreptății, oglindă a tuturor virtuților, iată, eu, care mi-am petrecut viața în deșertăciuni și păcate, alerg astăzi la tine și îți cer cu adâncă încredere și smerenie ca să-mi mijlocești de la Preabunul Isus, pe care l-ai purtat în brațele tale, darul unei vieți curate și cu adevărat creștinești. Roagă-te pentru mine lui Isus, ca să sădească în inima mea dragostea față de adevăr, ura față de păcat, scârba și dezgustul față de tot ce e neplăcut lui Dumnezeu, potrivit sfintelor porunci și învățături ale Bisericii. Ajută-mă să ocolesc prilejurile de a păcătui, să fug de locurile unde pândesc obiceiurile cele rele și să-mi împodobesc sufletul cu virtuți și fapte bune, învrednicindu-mă și de darul pentru care îți jertfesc aceste nouă zile.

Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, ajută-mă și te roagă pentru mine!

 

Ziua a cincea

Meditație:
Ceea ce l-a făcut pe Sfântul Iosif să afle har înaintea lui Dumnezeu și să fie ales cap al Sfintei Familii din Nazaret a fost sfințenia. Prin sfințenie s-a învrednicit de cinstea de a avea sub îngrijirea lui pe Isus și pe Maria. Sfântul Iosif nu s-a mulțumit cu atât, ci a căutat să meargă din sfințenie în sfințenie, să se sfințească zi de zi, pas cu pas, făcând întru toate voia lui Dumnezeu. Viața lui a fost o jertfă zilnică, o jertfă de fiecare clipă, adusă lui Dumnezeu sub forma răbdării tuturor încercărilor. Cu fiecare încercare, s-a urcat și mai sus pe scara sfințeniei, arătându-și statornicia, dragostea și supunerea față de Dumnezeu. Gândește-te acum cum primești tu încercările și suferințele pe care ți le trimite Dumnezeu. Cât de puțin creștinește te porți cu cei prin care îți trimite Dumnezeu aceste încercări, cât de greu ierți pe cei care te jignesc sau îți pricinuiesc pagube și neplăceri. Privește la Sfântul Iosif, care nu blestemă pe cei ce-l alungă din moștenirea părinților săi; nu poartă dușmănie celor ce-l izgonesc de pe pământul strămoșilor săi. El iartă pe dușmanii săi și se roagă pentru ei.

Cere Sfântului Iosif să-ți mijlocească de la Preabunul Isus, odată cu darul deosebit pentru care te rogi în aceste nouă zile, și pe acela al tăriei în încercări și al răbdării creștinești în suferințe și necazuri. Roagă-l să te ajute să tragi folos din toate necazurile și durerile vieții, pentru a te sfinți și a fi vrednic de numele de creștin. Pătrunde-te tot mai mult de adevărul că suferința și răbdarea sunt izvoare ale sfințeniei.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care te-ai învrednicit, prin sfințenia vieții tale, a fi ales logodnic al Preacuratei Fecioare Maria și tată nutritor al Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru mântuirea noastră, învrednicește-mă de sprijinul tău, ca prin mijlocirea ta să primesc de la Preabunul Isus, odată cu darul pentru care înalț rugăciuni în aceste nouă zile, și pe acela al tăriei în încercări, al răbdării și al iertării creștinești; să pun stăpânire pe pornirile mele, să-mi înfrânez mânia, să-mi potolesc ura, să deprind blândețea, să cultiv iertarea și dragostea față de aproapele, din iubire față de Isus, Răscumpărătorul nostru. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosif, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a șasea

Meditație:
"Dreptul prin credință va fi viu", zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Evrei (10. 38). "Iară Iosif era bărbat drept", ne spune Sfântul Evanghelist Matei (1.19). Și cât de mare a fost credința Sfântului Iosif! Cu câtă încredere a primit el cuvântul Domnului, când i-a vestit prin înger că Preacurata Fecioară Maria va naște de la Spiritul Sfânt pe Mântuitorul lumii! Credința a fost piatra de temelie a vieții Sfântului Iosif. El a crezut în făgăduința Domnului. Valurile cele mai grele și cele mai potrivnice încercări nu au fost în stare să-l clatine în credința lui. Și cât de mari au fost încercările prin care a trecut Sfântul Iosif, cel prigonit de Irod, cât de mare a fost sărăcia în care a trăit!

Cercetează-ți conștiința și vezi cum stă credința ta. Cum te împotrivești vântului ispitelor împotriva credinței. Nu cumva stai la tocmeală cu cei care caută să te abată de la credința cea adevărată? Nu șovăiești și nu-ți pierzi curajul și încrederea când solii întunericului îți dau târcoale, îți ponegresc Biserica și credința cea adevărată, catolică? Nu cumva stai pe gânduri când ți se oferă câștiguri sau foloase dacă te-ai lepăda de adevărata Biserică a lui Christos?

Gândește-te la Sfântul Iosif, aleargă la el, la stânca neclintită a credinței, și cere-i să-ți mijlocească de la Preabunul Isus tărie în credință, căci "fără credință este cu neputință a plăcea lui Dumnezeu", zice Sfântul Apostol Pavel.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care prin statornicia și tăria în credință te-ai învrednicit de cel mai mare har pe pământ, de a avea sub îngrijirea ta pe Isus și pe Maria, iată, și eu, nevrednicul, cu adâncă smerenie și cu vie încredere și nădejde alerg la tine și te rog, din adâncul inimii mele, să mă primești sub ocrotirea ta și să-mi mijlocești, de la Preabunul și milostivul Isus, darul (aici amintești scopul pentru care faci novena) pentru care îți închin aceste nouă zile de rugăciune, și, mai presus de acest dar, să mă ajuți să dobândesc o voință cât mai puternică de a crește în bine, de a mă întări și de a fi statornic în credință până la moarte; de a mă împotrivi ispitelor împotriva dreptei credințe și de a nu mă lăsa amăgit de ispititori; de a-mi mărturisi crezul și de a-mi apăra Biserica, fie și cu prețul vieții mele. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a șaptea

Meditație:
Sfântul Iosif a trăit retras, ocolind lumea și deșartele ei plăceri și desfătări. Viața lui a fost o viață de necontenită rugăciune, o viață petrecută cu Dumnezeu. El lăuda pe Domnul în timpul prescris de lege și îl lăuda în tot cursul zilei, muncind. Pentru el, și munca era o rugăciune. Din rodul muncii lui, el aducea jertfă de mulțumire și de recunoștință lui Dumnezeu. Iar râvna lui pentru Casa Domnului era neîntrecută. Cu câtă dragoste nu făcea el drumul cel lung și obositor, de mai multe ori pe an, la Ierusalim, spre a aduce Domnului jertfă și prinos de rugăciune! Prin rugăciune, a fost necontenită unirea cu Dumnezeu. Prin rugăciune a primit darul cunoașterii voinței lui Dumnezeu și puterea de a o împlini, învingând toate greutățile și ispitele.

Cercetează-ți conștiința și vezi cum stai cu rugăciunile. Te rogi regulat în fiecare zi? Înalți către Dumnezeu, după fiecare mâncare, măcar un gând de mulțumire? Cercetezi Biserica în duminici și sărbători și ești de față la Sfintele Slujbe? Ori nu ești în stare să aduci nici atâta jertfă din dragoste față de Dumnezeu? Sfinții Părinți ne învață că acei care se știu ruga cu evlavie știu să ducă și o viață bună. Sfântul Apostol Pavel ne poruncește: "Nu încetați a vă ruga!"

Aleargă dar la Sfântul Iosif și cere-i să-ți mijlocească de la Isus spiritul evlaviei și al rugăciunii.

Rugăciune:
Peamărite Sfinte Iosife, care prin rugăciune ai trăit în unire cu Dumnezeu, ridicându-te la culmile sfințeniei, mijlocește-mi de la Preabunul Isus darul evlaviei și al rugăciunii, care să mă apropie de Dumnezeu, să-mi dea tărie ca să pot alunga din inima mea toate dorințele deșarte și păgubitoare sufletului și, din mintea mea, toate gândurile rele și netrebnice. Ajută-mă ca în timpul zilei, în vremea lucrului, să-mi pot ridica inima și gândul către Dumnezeu; Lui să-I închin munca mea; Lui să-I dăruiesc viața mea; Lui să-I încredințez inima mea și toate simțurile mele. Sprijinește-mă, o, Sfinte Iosife, ca să mă pot ridica din nepăsarea și lâncezeala mea sufletească; să dobândesc zel și ardoare în rugăciune, râvnă față de Biserică; să-mi curățesc adeseori sufletul de păcate, prin Spovedanie; să primesc cât mai des în inima mea pe Isus în Sfânta Taină a Cuminecăturii. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a opta

Meditație:
Sfântul Iosif L-a iubit în mod deosebit pe Dumnezeu. După Preacurata Fecioară Maria, nu a fost pe pământ altă inimă atât de înflăcărată de iubire față de Dumnezeu ca inima Sfântului Iosif. Casa Sfintei Familii din Nazaret a fost casa iubirii lui Dumnezeu. Nici un lăcaș pământesc nu a adăpostit atâta iubire sfântă, atâta dragoste dumnezeiască, atâta spirit de jertfă, atâta supunere negrăită față de voința lui Dumnezeu ca umila căsuță din Nazaretul Galileii. Casa lui Iosif a fost casa tuturor virtuților, în fruntea cărora a strălucit cea mai mare dintre virtuți: IUBIREA. Cum să nu se aprindă de iubire inima Sfântului Iosif, când avea necontenit lângă sine pe însuși Izvorul Iubirii, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu?

Aruncă o privire în inima ta și vezi de ce iubire e stăpânită. Sălășluiește acolo iubirea sfântă față de Dumnezeu, sau e stăpânită inima ta de dragostea neorânduită față de plăcerile și deșertăciunile acestei lumi trecătoare? Strălucește în inima ta dragostea creștinească față de aproapele, care e un semn că iubești pe Dumnezeu, sau este cuprinsă de pizmă, de ură, de dorință de răzbunare, care sunt tot atâtea semne că în inima ta s-a stins iubirea și că în ea stăpânește duhul întunericului?

Aleargă cu încredere la Sfântul Iosif și cere-i, cu multă smerenie și evlavie, să te apropie de Isus, Izvorul dragostei dumnezeiești, ca să aprindă în inima ta flacăra sfintei iubiri și să-ți dea tărie să nu o mai lași înăbușită de patimi și păcate.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care prin iubirea ta înflăcărată față de Dumnezeu ai atins culmile sfințeniei, la tine alerg cu încredere și nădejde, să-mi mijlocești de la Preabunul Isus darul de a-L iubi pe El mai presus de orice pe acest pământ. Cred că tu mă poți ajuta și nădăjduiesc că prin mijlocirea ta voi primi harul de a alunga din inima mea tot ceea ce mă împiedică să-L iubesc numai pe El, pe Isus, pe care Îl vreau singur stăpân pe ființa mea și pe toate simțurile mele. O, Sfinte Iosife, care ai purtat pe Isus, ca prunc, în brațele tale, ajută-mă să-L port și eu în inima mea înflăcărată de focul dragostei dumnezeiești și curățită de păcate prin sfânta taină a pocăinței. Ajută-mă să-ți urmez pilda și să-mi dovedesc iubirea mea față de Dumnezeu prin fapte de iubire față de aproapele. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Ziua a noua

Meditație:
Sfântul Iosif a avut cea mai fericită moarte. El a avut la căpătâiul lui pe Isus și pe Maria. A trecut din lumea aceasta înconjurat de dragostea lui Isus și a Preacuratei Fecioare. O, ce negrăită fericire, ce cerească bucurie să fii mângâiat în ceasul cel din urmă de Isus și de Maria.

Cere Sfântului Iosif ajutorul să te învrednicești de o moarte bună. Roagă-te cu stăruință pentru îndreptarea vieții tale și cere prin mijlocirea Sfântului Iosif harul ca moartea să nu te găsească nepregătit sau cu sufletul împovărat cu vreun păcat, care să-ți primejduiască fericirea veșnică. Caută să ai cât mai des pe buzele tale, și îndeosebi seara, când te culci, cele trei nume atât de dulci pentru inima creștină: Isus, Maria, Iosif.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care ai dus pe pământ o viață de negrăită sfințenie, lângă Isus și Preacurata Fecioară Maria, care cu gingășie și cerească dragoste te-au îngrijit pe patul morții, mijlocește-mi grația de a avea și eu în ceasul cel din urmă, la căpătâiul meu, pe Isus și pe Maria, pentru a primi sufletul meu și a-l duce în lăcașul veșnicei fericiri. Ajută-mi, Sfinte Iosife, să-mi îndrept viața și să mă învrednicesc de o moarte bună, creștinească. Ocrotește-mă și mă apără, ca nu cumva moartea să mă surprindă nepregătit sau cu sufletul încărcat cu povara vreunui păcat de moarte, ci treaz și totdeauna gata, ca fecioarele cele înțelepte, să întâmpin pe cerescul Mire, când va veni să mă ia în lăcașurile veșnicei bucurii. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum...

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine și mă ajută!

 

Rugăciune de încheiere

Doamne Dumnezeule,Părinte Atotputernice, care bine ai voit a da oamenilor apărători și ajutători pe sfinții Tăi cei din veac, care bine Ți-au plăcut în toată vremea, dă-ne nouă, prin mijlocirea Sfântului Iosif, pe care Tu l-ai ales de părinte nutritor al Fiului Tău întrupat, să ne ferim de tot păcatul și de toată primejdia trupească și sufletească. Prin mijlocirea aceluia, pe care atâta l-ai iubit în această lume, încât i-ai încredințat pe Isus, Mielul cel nevinovat, și pe cea mai curată decât Heruvimii, dă-ne, rugămu-Te, ca toate zilele vieții noastre să le petrecem întru frica Ta, iar la înfricoșătoarea judecată a Fiului Tău, dă-ne, Părinte Preamilostive, prin mijlocirea Sfântului Iosif, răspuns bun și neînfricoșat de toată puterea diavolească. Amin.

 

Alte rugăciuni în cinstea Sfântului Iosif

Rugăciune:

Doamne Dumnezeule, Preadrept Judecător - Isuse, Dumnezeul sufletelor și a tot trupul, care nu lași nerăsplătit nici un pahar de apă dat cu iubire în numele Tău, și care nici pe Crescătorul Tău nu l-ai lăsat nerăsplătit, ci ai primit ultima lui suflare, iar la învierea Ta cea preamărită l-ai dus cu Tine în Raiul Tău, pentru rugăciunile lui, Doamne, dăruiește-mi și mie, ca în această viață, pe toate cărările să fiu povățuit de Iosif și Maria, iar la ieșirea mea din lume, fă ca Maria și Iosif să fie de față, întărind sărmanul meu suflet împotriva ispitelor care îl vor strâmtora atunci, și sufletul meu să-l ia Preacurata Ta Maică, împreună cu preamăritul Iosif, să-l ducă la Tine, Judecătorul cel preadrept, ca să-l așezi în lăcașurile Tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. Amin.

 

Rugăciune:

Doamne Dumnezeule, Împărate al veacurilor, care ai trimis oamenilor Mântuitor pe însuși Fiul Tău, Unicul născut, Domnul nostru Isus Christos, pe care bine ai voit a-L face ascultător de Preacurata Sa Maică și de părintele său crescător, Sfântul Iosif, prin mijlocirea acestor două persoane atât de iubite Ție, Maria și Iosif, dăruiește-ne îndurările Tale, ca totdeauna iubind pe Fiul Tău, precum L-au iubit ei, să împlinim cursul acestei vieți întru frica Ta, gândind întotdeauna și făcând numai cele ce sunt spre mărirea Ta și spre folosul sufletelor noastre.

Doamne, care ai pus pe Sfântul Iosif păzitor al Sfintei Familii, al preadulcelui Tău Fiu și al Preacuratei și alesei Tale Fiice, Maria, pune-l totodată păzitor peste întreaga familie creștină și, prin mijlocirea rugăciunilor lui, dăruiește pace turmei câștigate cu patimile și moartea Fiului Tău. Stinge, cu puterea Ta, întărâtările potrivnicilor, fă să înceteze dezbinările între creștini, adună-i pe toți sub oblăduirea supremului păstor, Papa, pe care Tu l-ai îndreptățit să povățuiască Turma Ta la pășunea cea sufletească în această lume și să țină locul Fiului Tău.

Aprinde focul dragostei Tale în toate inimile creștinilor. Familiile le întărește și le păzește de tot răul și de toată primejdia, ca toți într-o inimă și într-un gând să Te mărim pe Tine în veci. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact