Duminica, 19 septembrie 2011  
Ss Trofim, Sabatiu si Dorimedon, m (+ 277)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Cartea Sfântului Anton

 

Marți - ziua Sfântului Anton

Marțea este ziua Sfântului Anton, fiindcă în cea dintâi marți după moarte i-a fost mutat sicriul cu rămășițele pământești din mănăstirea Arcella în biserica Preasfintei Fecioare din Padova. În acea zi au avut loc o mulțime de vindecări minunate. Toți bolnavii care s-au atins de sicriu sau de mormântul Sfântului sau au cerut numai prin rugăciuni ajutorul lui s-au vindecat. De atunci a rămas obiceiul, care s-a răspândit în toată lumea, ca marțea să se facă rugăciuni către Sfântul Anton. Rugăciunile de nouă marți se datoresc și ele unei minuni. O doamnă din orașul Bologna, născând un copil atât de pocit, încât avea mai mult formă de animal decât de om, a alergat și ea la Sfântul Anton, rugându-l să o ajute în marea ei durere. Într-o noapte, Sfântul i se arătă în vis spunându-i să facă rugăciuni în nouă marți, și copilul se va schimba. A făcut cum i s-a spus, și rugăciunile i-au fost ascultate, căci copilul a început să crească și să-și capete forma omenească.

 

Rugăciune către Sfântul Anton

(Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton):

Sfinte Antoane, cerescule ocrotitor al celor ce te iubesc și te cinstesc, iată, și eu, nevrednicul, alerg la tine cu evlavie și îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta, rugându-te să mă sprijini și să mă ajuți în neputințele, necazurile și durerile mele. Ajută-mă să urmez pilda vieții tale, petrecându-mi viața în curăție, smerenie și în dragoste față de Dumnezeu și de aproapele meu. Apără-mă în vremea ispitei și nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul și Ziditorul meu prin căderea în păcat. Numără-mă și pe mine, de aici înainte, între cinstitorii și ocrotiții tăi. Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema, în necazuri și strâmtorări, și mai cu seamă în ora morții mele. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Rugăciune de dimineață către Sfântul Anton

Sfinte Antoane, cerescul meu ocrotitor, care ai iubit și ai slujit cu atâta credință și vrednicie dumnezeiescului meu Răscumpărător și Preacuratei Lui Maici, știu că îți voi face o bucurie închinând, prin mijlocirea ta, această zi lui Isus și Mariei. Prin mijlocirea ta ofer Preasfintei Inimi a lui Isus și cereștii Lui Maici, toate faptele mele bune, toate gândurile, toate bucuriile, toate durerile și suferințele mele din această zi. Mijlocește-mi darul de a petrece această zi într-o deosebită evlavie, ferindu-mă de orice păcat. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Novena de nouă marți

 

Rugăciune de începere:

Mărite Sfinte Antoane, cerescul meu ocrotitor, în cinstea ta încep eu, cel mai nevrednic dintre cinstitorii tăi, această novenă, având credința nestrămutată că mă vei ajuta și pe mine, cum ai ajutat pe toți cei care, cinstindu-te, au alergat cu credință și evlavie la mijlocirea și ocrotirea ta. Unind credința și evlavia mea cu credința și evlavia tuturor ce te iubesc, din adâncul inimii mele te rog, nu trece cu vederea rugăciunile mele din aceste nouă marți, ci fă ca, prin mijlocirea ta, să se ridice la Tronul Celui mărit întru sfinții Lui, la Dumnezeul și Creatorul meu, să-și reverse asupra mea mila și harul Său. Ocrotește-mă și mă apără de toți dușmanii văzuți și nevăzuți și mijlocește-mi darul (aici amintești scopul pentru care faci novena) pentru care alerg la ajutorul tău.

Preamilostive Isuse, care ai învrednicit de ascultare atâtea rugăciuni ce s-au înălțat prin mjlocirea Sfântului Anton, nu trece cu vederea nici glasul inimii mele, ci mă ajută pentru vredniciile cerescului meu ocrotitor. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea întâi

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe servitorul Tău, Sfântul Anton, cu atâtea daruri și lumini cerești, făcându-l să înțeleagă, din fragedă tinerețe, cât de deșarte și trecătoare sunt bunurile și plăcerile acestei lumi, prin mijlocirea lui, Te rog să reverși și în sufletul meu lumina Ta, pentru ca dezlipindu-mi inima de toate cele deșarte și trecătoare, să Te caut pe Tine, binele cel veșnic și nemărginit, și să fac pururea numai voia Ta. Înflăcărează inima mea pentru tot ce este bine și plăcut Ție. Fă, Doamne, ca Tu să-mi fii ținta spre care să tindă toate dorințele și năzuințele mele. Pe Tine să te caute sufletul meu și în pacea și liniștea Ta să se odihnească inima mea. Iar tu, Sfinte Antoane, chip al dumnezeieștilor virtuți, povățuitor al sufletelor care năzuiesc spre Domnul, ascultă rugăciunea mea și fă ca prin mijlocirea ta să dobândesc de la Preabunul Dumnezeu darul pentru care înalț, din adâncul inimii mele, smerită rugăciune în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a doua

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul și Creatorul meu, care ai destăinuit Sfântului Anton marea taină a iubirii Tale și a jertfirii de sine, făcându-l să Te iubească pe Tine mai presus de toate, ajută-mă, ca să-Ți dau Ție inima mea, viața mea, ființa mea întreagă, urmând pilda sfântului meu mijlocitor. Îți făgăduiesc, o, Dumnezeul meu, că mă voi strădui, din toată inima mea, să urmez calea poruncilor Tale, să ocolesc păcatul și prilejul de a păcătui. Aprinde, Doamne, în inima mea, focul dragostei dumnezeiești, care a înflăcărat inima Sfântului Tău slujitor, Anton. Trezește în sufletul meu ura și scârba față de păcat. Întărește-mi voința, ca să mă pot împotrivi ispitelor, să pot stârpi din inima mea toate patimile și pornirile păcătoase.

Mărite Sfinte Antoane, care din iubire față de Dumnezeu ai adus Domnului jertfa vieții tale, mijlocește-mi și mie darul de a oferi Răscumpărătorului meu jertfă de pocăință, inima mea și viața mea îndreptată. Fă ca rugăciunile și suspinele mele din aceste nouă marți să fie învrednicite de ascultare, dobândind, pe lângă aceste daruri sufletești, și pe acela pentru care fac această novenă. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a treia

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu virtutea răbdării, prin mijlocirea lui Te rog să-mi dai tăria de a purta, cu creștinească răbdare, toate greutățile, necazurile și durerile acestei vieți. Fă, Doamne, ca în fața oricărei dureri și suferințe să am înaintea ochilor mei sufletești suferințele și Crucea lui Isus, care să mă întărească în purtarea Crucii mele, pentru ca în ziua judecății să nu fiu găsit nevrednic de răsplata făgăduită celor ce vor răbda până la sfârșit.

Mărite Sfinte Antoane, care în viața ta pământească ai fost chip al răbdării, suferind fără murmur și fără împotrivire toate necazurile și toate prigoanele, toate durerile și toate lipsurile, mulțumind Domnului că te-a învrednicit ca prin suferință să-ți arăți iubirea față de El, ajută-mă și pe mine să-ți urmez pilda, răbdând creștinește toate durerile și neplăcerile acestei veiți. Învrednicește-mă să obțin, prin mijlocirea ta, darul pe care îl cer în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a patra

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul meu, cel ce ești mărit întru sfinții Tăi, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu darul desăvârșitei smerenii, prin mijlocirea lui, Te rog să mă învrednicești să alung din inima mea toată trufia, toată mărirea deșartă, toată pizma și răutatea. Învrednicește-mă, Doamne, ca în locul acestor buruieni păcătoase să cultiv în inima mea smerenia, evlavia, iubirea, blândețea și bunătatea. Luminează inima mea întunecată de scăderi și patimi, ca să-mi văd toată nimicnicia și netrebnicia mea, ca, rușinându-mă de mine însumi, să deștept în sufletul meu o adevărată căință pentru păcatele cu care Te-am supărat. Revarsă în mintea mea lumina înțelepciunii Tale, ca să pot deosebi binele de rău, pentru ca, urând răutatea, să Te iubesc pe Tine, binele cel veșnic.

Mărite Sfinte Antoane, cu adâncă umilință te rog, mijlocește-mi darul de a urma pilda smereniei tale și de a mă învrednici, cu ajutorul tău, să dobândesc de la Dumnezeu și Creatorul meu darul pentru care înalț rugăciuni în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a cincea

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul meu, Înțelepciune nemărginită, care în chip minunat luminezi pe toți aceia care cu inimă înfrântă și smerită aleargă la Tine și Te caută pe Tine mai presus de toate, iată și eu, sărman păcătos, mă prostern în fața Atotputerniciei Tale și, prin mijlocirea Sfântului Tău slujitor, Anton, Îți cer, Doamne, să-mi luminezi mintea, ca să pot înțelege ce înseamnă a Te căuta pe Tine și a urma poruncile Tale. Aprinde în inima mea flacăra iubirii pentru aproapele. Ajută-mă să alung din ea toată ura, pizma și vicleșugul și tot ceea ce ar putea să strice aproapelui meu și să fie spre paguba mea sufletească. Întărește-mă în hotărârea mea de a ierta pe cei ce-mi greșesc, de a iubi pe cei care mă dușmănesc, de a mă împăca cu cei pe care i-am supărat, îndreptându-mi greșeala făcută. Învrednicește-mă, Doamne, în fiecare zi, să pot rosti cu inimă liniștită: "Și ne iartă nouă păcatele (greșelile) noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri".

Mărite Sfinte Antoane, Apostol al iubirii, dragostei tale îmi încredințez rugăciunea mea, ca să-mi mijlocești prin ea, de la Dumnezeu și Mântuitorul meu, Isus, darul de a-ți urma pilda, făcând să încolțească și să rodească în inima mea iubirea de aproapele, ajutându-mă să dobândesc odată cu aceasta și darul pentru care îți cer mijlocirea în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a șasea

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul nemărginitei îndurări, cel ce ai învrednicit pe slujitorul Tău, Anton, de o nețărmurită încredere în Tine, făcând ca toate rugăciunile lui să pătrundă înaintea Ta și să găsească ascultare, prin mijlocirea lui Îți cer darul de a mă întări în credința mea. Dă-mi, Doamne, o credință vie, o credință tare. Sădește în inima mea încrederea că rugăciunile mele vor găsi ascultare. Ajută-mă ca în timpul rugăciunii să alung din mintea mea toate gândurile străine, ca să mă gândesc numai la Tine.

Mărite Sfinte Antoane, care ai biruit în chip atât de minunat deșertăciunea și ai zădărnicit toate uneltirile diavolului, ajută-mă și pe mine să înving toate ispitele, să dobândesc spiritul rugăciunii și darul deosebit pe care îl cer, prin mijlocirea Ta, în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a șaptea

Rugăciune:

Atotputernice Doamne, Dumnezeul meu, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu tăria și puterea de a învinge lumea cu toate deșertăciunile, patimile și ispitele ei, făcând din el o stâncă neclintită a credinței și a statorniciei, un mijlocitor blând și duios al celor slabi și nevoiași care aleargă la ajutorul lui, prin el Te rog, Doamne, dă-mi și mie tăria sufletească de a rămâne statornic în credința mea catolică, neșovăielnic în ispite, neclintit în încercări. Învrednicește-mă, pentru vredniciile Sfântului Anton, să dobândesc tăria în credință, să ajung creștin cu fapta, apărător al credinței mele și să fiu pildă pentru aproapele meu. Ajută-mă, Doamne, ca prin statornicie să mă învrednicesc de răsplata făgăduită celor ce vor lupta până la sfârșit.

Mărite Sfinte Antoane, care ai întors atâția păcătoși și rătăciți de pe căile pierzării și rătăcirilor în credință, mijlocește-mi și mie darul unei depline întoarceri la Dumnezeu și al unei neclintite statornicii în credința cea adevărată, de la care să nu mă poată abate nici o ademenire, nici o amenințare, nici o furtună sau vânt al rătăcirii, și mă ajută să mă învrednicesc, prin mijlocirea ta, și de binefacerea deosebită ce o cer în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a opta

Rugăciune:

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, care ai învrednicit pe Sfântul Anton să Te urmeze în chip atât de minunat, prin desăvârșita lepădare de sine, ajută-mă și pe mine ca în Tine să-mi găsesc toată mângâierea, toată bucuria și plăcerea vieții mele. Fii Doamne, ținta vieții mele, spre care să tind necontenit, lăsând la o parte toate grijile, toate bucuriile și plăcerile deșarte și trecătoare. Recunosc și mă căiesc din adâncul inimii mele că până aici am dus o viață nevrednică de numele de creștin. Făgăduiesc însă și mă hotărăsc ca de aici încolo să mă străduiesc să-mi stârpesc patimile, să-mi înfrânez pornirile, să-mi stăpânesc înclinările rele și păcătoase, ca, murind lumii, să trăiesc doar pentru Tine, Doamne Isuse Christoase.

Mărite Sfinte Antoane, care ai urmat cu credință lui Isus în lepădarea de sine, mijlocește-mi de la dumnezeiescul meu Răscumpărător acest mare dar de a mă învinge pe mine însumi, ducând de aici încolo o pilduitoare viață creștinească. Cu o deosebită încredere îți cerșesc sprijinul, pentru a primi prin tine aceste daruri sufletești și îndeosebi pe acela pentru care fac această novenă. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Marțea a noua

Rugăciune:

Doamne, Isuse Christoase, care ai învrednicit pe Sfântul Anton ca în viața lui pământească să moară cu totul lumii, trăind numai pentru Tine, prin mijlocirea lui, Îți cer harul de a mă pregăti pentru o moarte bună, creștinească. Ajută-mă, Doamne, să nu mă găsească nepregătit ceasul cel din urmă, împovărat cu sarcina vreunui păcat de moarte. Dă-mi harul ca de aici încolo să duc o viață curată. Învrednicește-mă de o desăvârșită întoarcere și căință pentru păcatele mele. Ceasul cel din urmă fă-l să nu fie pentru mine un ceas de groază, ci de o liniștită și dornică așteptare de a Te vedea pe Tine în Împărăția veșnicei fericiri.

Mărite Sfinte Antoane, cu adâncă încredere alerg la tine ca să-mi mijlocești de la Isus, Mântuitorul meu preamilostiv, darul unei morți bune, iar tu fii lângă mine în ceasul cel din urmă. Ajută-mă și nu trece cu vederea nici intenția pentru care cer mijlocirea ta în aceste nouă marți. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Rugăciune de mulțumire pentru darurile primite

Mulțumescu-Ți, Doamne, că m-ai auzit în ziua necazului meu și nu Ți-ai întors fața de la mine, când am strigat către Tine, în strâmtorarea mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul de care m-ai învrednicit prin mijlocirea Sfântului Anton și Îți ofer, drept prinos al recunoștinței mele, inima mea, ca să aprinzi în ea focul dragostei Tale. Ajută-mă, Doamne, ca la iubirea și milostivirea Ta față de mine să-Ți răspund cu o înflăcărată iubire. Învrednicește-mă să-Ți dovedesc prin faptele mele iubirea mea, păzind poruncile Tale, arătându-mi iubirea față de aproapele meu și față de Biserica Ta. Amin.

 

Rugăciune de mulțumire către Sfântul Anton

Mărite Sfinte Antoane, mângâietorul celor întristați, sprijinitorul și ocrotitorul celor necăjiți și strâmtorați, îți mulțumesc, din adâncul inimii mele, că nu ai trecut cu vederea nevrednicele mele rugăciuni ce le-am înălțat prin mijlocirea ta în aceste nouă marți, ci, fiindu-ți milă de necazul și durerea mea, ai făcut să găsească ascultare. Ajută-mă, cerescul meu ocrotitor, ca și eu să-mi pot ține făgăduința de a-mi îndrepta viața, urmând pilda vieții tale. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Rugăciune în vremea ispitei

Doamne, Isuse Christoase, care l-ai înzestrat pe Sfântul Anton cu darul de a învinge toate ispitele și de a rușina pe ispititori în toate încercările, ajută-mă să fiu pururea treaz, să nu cad în nici o ispită sau cursă diavolească. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Rugăciune pentru găsirea lucrurilor pierdute sau furate

Mărite Sfinte Antoane, care ai fost înzestrat de Dumnezeu cu darul de a face să fie găsite sau înapoiate lucruri pierdute sau furate, la tine alerg în clipa aceasta ca să mă ajuți în năcazul meu. Tu ai ajutat pe atâția oameni necăjiți și nădăjduiesc că nu vei trece cu vederea nici necazul meu. Cu adâncă evlavie îți cer ajutorul ca să găsesc ceea ce am pierdut (aici amintește obiectul pe care l-ai pierdut sau ți s-a furat). Mijlocește-mi acest dar, ca și eu, cu toți cei ce s-au învrednicit de spirijinul tău, să înalț laudă și mulțumită lui Dumnezeu, pentru ajutorul primit prin mijlocirea ta. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Rugăciune în timp de boală

Mărite Sfinte Antoane, care ai mijlocit vindecări tuturor acelora care au alergat la tine, iată și eu, nevrednicul, urmând pilda celor ce au dobândit alinare cu ajutorul tău, cu inima înflăcărată de o credință vie, îți cerșesc darul vindecării din această boală, care îmi macină viața. Iar dacă nu voi fi învrednicit de vindecare, mijlocește-mi darul de a suferi cu umilință și resemnare, pentru a mă învrednici de răsplata făgăduită de Isus celor ce vor răbda cu statornicie până la sfârșit. Amin.

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Și acum... Sfinte Antoane, ajută-mă!

 

Cântece în cinstea Sfântului Anton

 

În lipsurile noastre

În lipsurile noastre
La tine alergăm,
Și cu credință tare
Cucernici te rugăm:
Tu, între noi sărmanii
Și cel îndurător,
Antoane mărite
Să fii mijlocitor.

Amarul ne cuprinde,
Și-al patimei puhoi
Cu valuri de ispite
Se varsă peste noi.
Noi cerem de la tine
Ca să ne ocrotești
Și ajutorul grabnic
Din Cer să-l mijlocești.

Tu ne cunoști necazul
Și-al nostru grai îl știi;
Antonie, slăvite,
Aproape să ne fii!
De rele ne scutește
Și 'mpacă-al nostru dor,
Și de la Domnul lumii
Ne cere ajutor.

Stăpânul te iubește,
Căci și tu L-ai iubit,
Slujindu-L cu credință
Antoane mărit!
Deci du a noastră rugă
Spre Cerul lucitor:
Antoane puternic
Și sfânt mijlocitor!

De sus ne dobândește
Comori de bucurii,
Și darnic le revarsă
Peste-amărâții fii.
Și fii la tronul veșnic
Pururea rugător...
Antonie mărite!
Și grabnic ajutor.

 

Tu ce-ntr-a sfinților ceată măreață

Tu ce-ntr-a sfinților ceată măreață
Ești ca și soarele care dă viață
Sfântul minunilor numit cu dor
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Plini de încredere, zilnic la tine
Mic, mare, tânărul, bătrânul vine;
Tu ești al harului împărțitor:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Moartea năpraznică, nenorocirea,
Grija se înlătură la a ta numire;
Tu ești al relelor depărtător:
O, Sinte Antoane, dă-ne ajutor!

Celor ce suferă boli și durere,
Tu le ești Îngerul de mângâiere!
Tu ștergi și lacrima din ochiul lor:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Tu scoți pe oameni din strâmtorare,
Tu și săracilor dai de mâncare;
Tatăl orfanilor și scutul lor:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Pacea sufletului și al vieții bine
Și orice pierduseră, află prin tine;
Câți cu încredere la altaru-ți zbor:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Chiar și-ale oceanului valuri cu spume
Se aștern pașnice la al tău nume;
Liniștea îmbucură pe călător:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!

Buna ta inimă îndurătoare
La toate rugile dă ascultare;
Tu ești al tuturor mijlocitor:
O, Sfinte Antoane, dă-ne ajutor!
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact