Mar?i, 25 februarie 2011  
S Tarasiu, aep (+ 806)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 RUGĂCIUNI
Start :: Rugaciuni :: Calea mantuirii

Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Dacă este Preot, începe zicând:
Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Iar dacă nu este Preot, zicem:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Christoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi. Amin.
Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă (de 3 ori).

Tropar. Vers 8
Porunca cea cu taină luând-o întru cunoștință, cel fără de trup în casa lui Iosif degrabă s-a înfățișat, zicând celei ce nu știa de nuntă: Cel ce a plecat cu coborârea cerurile, încape fără de schimbare întreg întru tine. Pe care și văzându-L în pântecele tău, luând chip de serv, mă-nspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

Preotul zice Ectenia mică: Iară și iară...

Cu glas înalt: Că a Ta este stăpânirea, și a Ta este împărăția, și puterea, și mărirea: a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

(Dacă este Preot, cădește toată biserica, în timp ce strana cântă.)

Condac. Vers 8
Ție, apărătoarei Doamne, mântuindu-ne din nevoi, pentru biruințe, mulțumiri ți-aducem, Născătoare de Dumnezeu, noi, servii tăi. Tu, care ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție:

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

(Apoi se citește cu glas înalt aceste 6 icoase)

 

Icos I

Îngerul cel mai de frunte din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, înspăimântatu-s-a și a stat, strigând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, ceea prin care răsare bucuria; bucură-te, ceea prin care piere blestemul!

Bucură-te, chemarea lui Adam cel căzut; bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei!

Bucură-te, înălțime la care cu anevoie ajung cugetele omenești; bucură-te, adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerilor!

Bucură-te, că ești scaun al Împăratului; bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate!

Bucură-te, stea care arăți Soarele; bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări!

Bucură-te, ceea prin care se înnoiește zidirea; bucură-te, ceea prin care ne închinăm Ziditorului!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos II

Știindu-se pe sine Sfântă întru curăție, zise lui Gavril, cu îndrăznire: Minunea glasului tău cu anevoie se arată a fi primită sufletului meu; că nașterea zămislirii fără de sămânță mi-o vestești strigând: Aliluia!

 

Icos III

Înțelegerea neînțeleasă dorind Fecioara să înțeleagă, strigat-a către cel ce slujea: din pântecele meu cel curat, cum este cu putință să se nască Fiu, spune-mi? Către care îngerul, cu frică însă strigând, așa a zis:

Bucură-te cunoscătoarea tainei sfatului celui negrăit; bucură-te, credința celor ce se roagă în tăcere!

Bucură-te, începutul minunilor lui Christos; bucură-te căpetenia poruncilor Lui!

Bucură-te, scară cerească, pe care a coborât Dumnezeu; bucură-te, punte care treci la Cer pe cei de pe pământ!

Bucură-te, minunea mult lăudată a îngerilor; bucură-te, rană de multă tânguire a diavolilor!

Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă; bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost!

Bucură-te, ceea ce întreci cunoștința înțelepților; bucură-te, ceea ce luminezi mințile celor credincioși!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos IV

Puterea celui Preaînalt a umbrit atunci spre zămislire pe cea nenuntită; și pântecele ei cel cu bun rod, ca o țarină dulce s-a arătat tuturor celor ce voiesc să secere mântuire, când cântă așa: Aliluia!

 

Icos V

Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu sărituri, și ca niște cântări, a strigat către Născătoarea de Dumnezeu:

Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite; bucură-te, câștigarea rodului cel fără de moarte!

Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul cel iubitor de oameni; bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre!

Bucură-te, brazdă care ai încolțit înmulțirea îndurărilor; bucură-te, masă care porți curățire de prisosit!

Bucură-te, ceea ce înflorești livada desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor!

Bucură-te, tămâie primită a rugăciunii, bucură-te, curățire a toată lumea!

Bucură-te, ceea ce ești bunăvoința lui Dumnezeu către cei muritori; bucură-te ceea ce ești îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos VI

Vifor de gânduri de îndoială având înlăuntrul său, înțeleptul Iosif tulburatu-s-a privind la tine, cea nenuntită, socotind că ai fi fost ispitită de nuntă, tu, cea nepătată. Aflând însă că de la Spiritul Sfânt este conceperea ta, zis-a: Aliluia!

 

Condac. Vers 8
Ție, apărătoarei Doamne...

 

Icos VII

Auzit-au păstorii pe Îngeri lăudând venirea lui Christos în trup și, ca la un Păstor alergând, văzutu-L-au, ca pe un Miel fără prihană în pântecele Mariei păscându-se și, lăudând-o, i-au zis:

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului; bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare!

Bucură-te, apărătoarea de dușmanii cei nevăzuți; bucură-te, deschiderea ușilor Raiului!

Bucură-te, că și cele cerești împreună se bucură cu pământul; bucură-te, că și cele pământești împreună saltă cu cerurile!

Bucură-te, gura Apostolilor cea fără tăcere; bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de lupte!

Bucură-te, temeiul cel tare al credinței; bucură-te, strălucită cunoștință a harului!

Bucură-te, cea pentru care s-a golit iadul; bucură-te, cea pentru care ne-am îmbrăcat cu preamărire!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos VIII

Steaua cea cu dumnezeiesc drum văzând-o Magii, mers-au pe urma luminii ei și, ținând-o ca o făclie, cu dânsa căutau pe puternicul Împărat; și, ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat, strigându-I: Aliluia!

 

Icos IX

Văzut-au pruncii Chaldeilor în mâinile Fecioarei pe cel ce cu mâna a zidit pe oameni; și Stăpân cunoscându-L, deși a luat chip de serv, s-au nevoit cu daruri a-I sluji și a striga celei binecuvântate:

Bucură-te, Maica stelei celei neapuse; bucură-te raza zilei celei de taină!

Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii; bucură-te, ceea ce luminezi pe cunoscătorii Treimii;

Bucură-te, ceea ce ai scos din domnie pe tiranul cel neomenos; bucură-te, ceea ce ai arătat pe Christos Domn iubitor de oameni!

Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din servia străinului, bucură-te, ceea ce curățești lucrurile spurcăciunii!

Bucură-te, ceea ce ai șters închinăciunea focului; bucură-te, ceea ce ai schimbat văpaia patimilor!

Bucură-te, povățuitoarea înțelepciunii celor credincioși; bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos X

Vestitori, purtători de Dumnezeu fiind Magii, întorsu-s-au în Babilon, împlinind profeția Ta și, vestindu-Te pe Tine, Christoase, tuturor, lăsat-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte: Aliluia!

 

Icos XI

Strălucind în Egipt lumina adevărului, alungat-ai întunericul minciunii; că idolii aceluia, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, s-au răsturnat; iar cei ce au scăpat de dânșii, strigat-au către Născătoarea de Dumnezeu:

Bucură-te, îndreptare a oamenilor; bucură-te, cădere a diavolilor!

Bucură-te, ceea ce ai călcat rătăcirea înșelăciunii: bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească!

Bucură-te, mare care ai înecat pe Faraon cel netrupesc; bucură-te, stâncă, ce ai adăpat pe cei însetați de viață!

Bucură-te, stâlp de foc, care povățuiești pe cei din întuneric; bucură-te, acoperământul lumii, mai întins decât norul!

Bucură-te, nutremânt care înlocuiești mana; bucură-te, slujitoare a sfintei desfătări!

Bucură-te, pământul făgăduinței; bucură-te, cea dintru care curge lapte și miere!

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

 

Icos XII

Vrând Simeon să se mute dintru acest veac de acum înșelător, Te-ai lăsat lui, ca un prunc, dar ai fost cunoscut de el ca Dumnezeu deplin; pentru aceea, s-a mirat de înțelepciunea Ta cea negrăită, strigând: Aliluia!

Condac. Vers 8
Ție, apărătoarei Doamne, mântuindu-ne din nevoi, pentru biruințe mulțumiri ți-aducem, Născătoare de Dumnezeu, noi, servii tăi. Tu, care ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție:

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

Preotul: Iară și iară...

Că Tu ești Dumnezeul nostru...

 

Icos XIII

Arătatu-ne-a zidire nouă, Ziditorul, cel ce s-a arătat celor ce suntem făcuți de dânsul: că din pântece fără sămânță a răsărit, și fără stricăciune, precum a fost, pe acela l-a păzit; ca văzând noi minunea, să lăudăm, strigând:

Bucură-te, floarea nestricăciunii; bucură-te, cununa înfrânării!

Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul Învierii; bucură-te, ceea ce ai arătat viața Îngerilor!

Bucură-te, pom cu rod luminos, din care se hrănesc credincioșii; bucură-te, copac înfrunzit cu umbră bună, sub care mulți se adăpostesc!

Bucură-te, ceea ce ai născut povățuitor celor rătăciți; bucură-te ceea ce ai născut răscumpărător celor serviți!

Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept; bucură-te, iertarea multor păcătoși!

Bucură-te, veșmântul celor lipsiți de încredere; bucură-te, iubire care întrece toată dorința!

Bucură-te Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XIV

Străină naștere văzând, să ne înstrăinăm de lume, strămutându-ne mintea la Ceruri: că pentru aceasta cel Preaînalt pe pământ om umilit s-a arătat, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i strigă Lui: Aliluia!

 

Icos XV

Întreg a fost întru cele de jos, și de cele de sus cu totul nu s-a depărtat Cuvântul cel necuprins: că dumnezeiască coborâre, și nu mutare din loc, a fost nașterea din Fecioara cea chemată de Dumnezeu, care aude acestea:

Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu cel necuprins; bucură-te, ușa tainei celei alese!

Bucură-te, vestea îndoioasă a celor necredincioși; bucură-te, laudă neîndoioasă a credincioșilor!

Bucură-te, căruță preasfântă a celui ce este peste Heruvimi; bucură-te, lăcaș preamărit al celui ce este peste Serafimi!

Bucură-te, ceea ce ai adunat într-una lucrurile cele potrivnice; bucură-te, ceea ce ai împreunat fecioria și nașterea!

Bucură-te, cea prin care s-a dezlegat păcatul; bucură-te, cea prin care s-a deschis Raiul!

Bucură-te, cheia împărăției lui Christos; bucură-te, nădejde a bunătăților celor veșnice!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XVI

Toată firea îngerească s-a mirat de lucrul cel mare al întrupării Tale: că, pe cel ce, ca un Dumnezeu, este neapropiat, L-a văzut om, tuturor apropiat, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți: Aliluia!

 

Icos XVII

Pe retorii cei mult vorbitori, ca pe niște pești fără de glas îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, față de tine: că nu se pricep să spună în ce chip și Fecioară ai rămas, și să naști ai putut; iar noi, de taina aceasta minunându-ne, cu credință strigăm:

Bucură-te, lăcașul înțelepciunii lui Dumnezeu; bucură-te, cămara purtării lui de grijă!

Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți; bucură-te, ceea ce, pe cei măieștri la cuvânt, necuvântători i-ai vădit!

Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți; bucură-te, că s-au veștejit făcătorii de fabule!

Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor; bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile Pescarilor!

Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintru adâncul necunoștinței; bucură-te, ceea ce pe mulți întru cunoștință i-ai luminat!

Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască; bucură-te, limanul celor ce călătoresc pe marea vieții!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XVIII

Vrând să mântuiască lumea, Cel ce toate le-a rânduit, pe sine însuși vestindu-se, în lume a venit, și Păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi om s-a arătat, ca și noi: căci, chemând cu asemănarea pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!

 

Condac. Vers 8
Ție, apărătoarei Doamne, mântuindu-ne din nevoi, pentru biruințe, mulțumiri ți-aducem, Născătoare de Dumnezeu, noi, servii tăi. Tu, care ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție:

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

Preotul: Iară și iară...

Că Tu ești Împăratul...

 

Icos XIX

Zid ești al fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și al tuturor celor ce aleargă la tine: că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine Curată, așezându-se în pântecele tău, și învățând pe toți să strige ție:

Bucură-te, stâlpul Fecioriei; bucură-te, poarta mântuirii!

Bucură-te, Doamna făpturii celei înțelegătoare; bucură-te, dătătoarea bunătății celei dumnezeiești!

Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliți cu rușine; bucură-te, că tu ai învățat pe cei lipsiți de înțelegere!

Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul minților; bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăției!

Bucură-te, cămara nunții celei fără de sămânță; bucură-te, ceea ce ai unit cu Domnul pe credincioși!

Bucură-te, ceea ce dintre fecioare ai fost bună nutritoare de prunc; bucură-te, haină de nuntă a sufletelor sfinților!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XX

Nu ajunge toată cântarea, care va să se înalțe către mulțimea îndurărilor Tale cele multe; că de Ți-am aduce Ție, Împărate Sfinte, cântări la număr întocmai ca nisipul, nimic nu împlinim cum se cade, din cele ce ai dat celor ce strigă Ție: Aliluia!

 

Icos XXI

Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, vedem pe Sfânta Fecioară, aprinzând lumina cea netrupească, călăuzești spre dumnezeiască cunoștință pe toți, cu strălucire luminând mintea și cu strigare, ca aceasta, se cinstește:

Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător; bucură-te, raza luminii celei neapuse!

Bucură-te, fulger care luminezi sufletele; bucură-te, ceea ce îngrozești pe dușmani ca un tunet!

Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea mult luminoasă; bucură-te, că ai izvorât izvorul cel ce curge cu ape multe!

Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul spălării; bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului!

Bucură-te, baia care speli conștiința; bucură-te, pahar care amesteci bucuria!

Bucură-te, mirosul bunei miresme a lui Christos; bucură-te, viața veseliei celei de taină!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XXII

Vrând să dea iertare celor de demult, dezlegătorul tuturor greșelilor omenești venit-a Însuși la cei ce se depărtaseră de harul Lui și, rupând zapisul, aude de la toți așa: Aliluia!

 

Icos XXIII

Mărind nașterea ta, ca pe o biserică însuflețită toți te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu; că în pântecele tău așezându-se Domnul, Cel ce ține cu mâna toate, a sfințit și a preamărit, și pe toți a învățat să strige către tine:

Bucură-te, locuința lui Dumnezeu și a Cuvântului; bucură-te, Sfântă, ceea ce ești mai mare decât sfinții!

Bucură-te, chivot poleit cu Spiritul; bucură-te, vistieria vieții cea nesecată!

Bucură-te, diademă scumpă a împăraților celor credincioși; bucură-te, lauda cea aleasă a preoților celor evlavioși!

Bucură-te, turnul cel neclintit al Bisericii; bucură-te zidul cel nemișcat al Împărăției!

Bucură-te, cea cu care se ridică biruințele; bucură-te, cea prin care se surpă dușmanii!

Bucură-te, vindecarea trupului meu; bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Icos XXIV

O! Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, scapă de toată nevoia și scoate din munca ce va să fie pe toți cei ce împreună cântă ție: Aliluia!

 

Și iar se citește Icosul I

Îngerul cel mai de frunte din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, înspăimântatu-s-a și a stat strigând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, ceea prin care răsare bucuria; bucură-te, prin care piere blestemul!

Bucură-te, chemarea lui Adam cel căzut; bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei!

Bucură-te, înălțime la care cu anevoie ajung cugetele omenești; bucură-te, adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerilor!

Bucură-te, că ești scaun al Împăratului; bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate!

Bucură-te, stea care arăți soarele; bucură-te, pânteclele dumnezeieștii întrupări!

Bucură-te, prin care se înnoiește zidirea; bucură-te, prin care ne închinăm Ziditorului!

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Condac. Vers 8
Ție, apărătoarei Doamne, mântuindu-ne din nevoi, pentru biruințe, mulțumiri ți-aducem, Născătoare de Dumnezeu, noi, servii tăi. Tu, care ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție:

Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

 

Apoi preotul zice Ectenia:

Îndură-Te spre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne, și Te îndură spre noi.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servului (servilor) lui Dumnezeu (N.N.), și pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta și toate orașele și satele de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca blând, milostiv și lesne iertător să fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne scape de urgia care pe dreptate este asupra noastră, și să se îndure spre noi.

Doamne îndură-Te spre noi. (de 3 ori.)

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare, departe, și, îndurate Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre și Te îndură spre noi.

 

Cu glas înalt:

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Și rugăciunile următoare:

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, care poți face tot binele, primește aceste daruri, care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii tăi servi, ceea ce ești aleasă dintre toate făpturile cerești și pământești; căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am făcut vrednici de sfânt Trupul Lui și de preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea, fericită ești de toate popoarele, cea de Dumnezeu fericită, mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită decât Serafimii fiind. Și acum, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii tăi servi, ca să ne mântuim noi de tot sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului, și, până în sfârșit, cu rugăciunile tale ne păzește neosândiți. Iar cu paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, mărire, laudă, mulțumită și închinăciune pentru toate să înălțăm lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, și Făcătorului tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Altă rugăciune către Domnul nostru Isus Christos:

O, mare împărate atotținătorule, îndurate Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, iată, eu, mult păcătosul, cad înaintea Maicii tale celei cu totul nevinovate, Preacuratei Doamne, Fecioarei, Născătoare de Dumnezeu și Stăpânei celei cu totul îndurate, care se roagă pentru tot poporul creștinesc și pentru toată lumea, care Te-a născut cu trup pe Tine, Christoase, Dumnezeul nostru, prin nespusă îndurarea Ta care o ai spre noi. Deci, pentru rugăciunile ei, Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul nostru, arată spre mine, ticălosul, darul măririi și îndurării Tale: dăruiește-mi iertare de păcate și mă fă vrednic de a fi părtaș Împărăției Tale, cu toți sfinții, în vecii vecilor. Amin.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact