Sâmbata, 04 iulie 2011  
S Andrei, ep Cretei (+ 740)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 POSTURI
Start :: Posturi si sarbatori :: Sarbatori

Înal?area la cer a Domnului nostru Isus Cristos

Troparul și condacul sărbătorii
din Orologhion


Antifoanele, troparele și condacele sărbătorii
din cartea de rugăciuni îngrijită de pr. Anton Goția

În Joia Înălțării

Antifonul I. Vers 2.

1. Toate neamurile bateți din palme: lăudați-L pe Dumnezeu cu glas de bucurie.

Pentru rugăciunile Născătoarei--

2. Că Domnul este preaînalt și înfricoșător, Împărat mare peste tot pământul.

3. A supus popoare și neamuri sub picioarele noastre.

Mărire-- Și acum--

Antifonul II. Vers 2.

1. Mare este Domnul și vrednic de multă laudă: în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui.

Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălțat de la noi în mărire la ceruri, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

2. Dumnezeu în turnurile ei Și-a arătat puterea.

3. Că iată împărații pământului s-au adunat: au dat năvală împreună.

Mărire-- Și acum-- Unule născut--

Antifonul III. Vers 4.

1. Auziți acestea toate popoarele: ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Tropar 4: Te-ai înălțat în mărire, Cristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând Învățăceilor cu promisiunea Spiritului Sfânt; încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.

2. Gura mea va grăi cu înțelepciune și cugetul inimii mele cu pricepere.

3. Apleca-voi urechea mea la pilde; deschide-voi cugetul meu în cântec de harfă.

La Intrarea mică

Se înalță Dumnezeu cu putere, Domnul în glas de trâmbiță. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălțat de la noi în mărire la ceruri, pe noi care Îți cântăm Ție: Aliluia.

Tropar 4: Te-ai înălțat în mărire--

Condac 8: Cele orânduite pentru noi împlinindu-le și cele de pe pământ cu cele cerești unindu-le, în mărire Te-ai înălțat, Cristoase Dumnezeul nostru, nicidecum depărtându-Te, ci rămânând pururea și strigând celor ce Te iubesc: Eu sunt cu voi și nimenea împotriva voastră.

În loc de Cuvine-se cu adevărat: Mărește, sufletul meu, pe Cristos dătătorul de viață, Cel ce S-a înălțat de pe pământ la cer.

Pe tine, Mama lui Dumnezeu cea mai presus de cuget și de cuvânt, care L-ai născut negrăit sub ani pe Cel fără de timp, credincioșii cu un gând te mărim.
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact