Mar?i, 18 februarie 2011  
S Leon, pp (+ 461)  
 MENIU
   scriptura
   predici
   rugaciuni
   cantece
   calendar
   sfinti
   imagini
   stiri
   biblioteca
   posturi
   varia
 CALENDAR
Start :: Calendar :: Aprilie

2008

1 MCuv Maria Egipteanca (sec V-VI)
2 MCuv Tit făcătorul de minuni; [Sf Francisc de Paola (+1507)] Lit Înaintesfințitelor
3 JCuv Nichita Mărturisitorul (+824)
4 VSf m Teodul și Agatopod, Iosif Imnograful (+886) și Cuv Gheorghe din Malea; Lit Înaintesfințitelor
5 SSf m Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papiu, Nichifor și Serapion (sec III). Pomenirea morților
6 DDUMINICA 4 din Post (a Surdo-mutului; Sf Ioan Scărarul). Lit Sf Vasile cel Mare. G 4 Ev Î I Ap Evr 6,13-20; Ef 5, 8-19 Ev Mc 9,17-32 și Mt 4,25-5,12 Sf Eutihie arhiep C-pol +587)
7 LCuv Gheorghe ep, Sf m Caliopie (+404)
8 MSf Ap Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Erma din cei 70 ap și Sf Celestin papa Romei
9 MSf m Eupsihie din Cezareea (+362) Lit Înaintesfințitelor
10 JSf Terentie, Pompei, Maxim, Macarie, African și cei împreună cu dânșii (sec III); [Sf Gema Galgani fc (+1903)] Denie - Canonul cel mare al Sf. Andrei
11 VSf m Antipa ep (sec I) Lit Înaintesfințitelor
12 SSf Vasile ep (sec VIII) Denie-Acatistul Maicii Domnului. Pomenirea morților
13 DDUMINICA 5 din Post (Cererea fiilor lui Zevedei; Cuv Maria Egipteanca). Lit Sf Vasile cel Mare. G 5 Ev Î II Ap Evr 9,11-14 Ev Mc 10,32-45 și Lc 7,36-50. Sf Martin papa Romei (+655)
14 LSf Ap Aristarh, Pud și Trofim din cei 70 ap
15 MSf m Crescent
16 MSf m Agapia, Irina și Hionia (sec VI) Lit Înaintesfințitelor
17 JSf m Simeon, Cuv Acachie ep și Agapet papa Romei
18 VCuv Ioan (+842); Sf m Ioan cel Nou Lit Înaintesfințitelor
19 SSf m Pafnutie (sec IV); Cuv Ioan Paleolavritul (sec VI Pomenirea morților- Sâmbăta lui Lazăr
20 DINTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile). Lit. Sf Ioan Gură de Aur. Ev U Mt 21,1-11. 15-17 Ap Flp 4,4-9 Ev In 12,1-18. Sfințirea stâlpărilor. Dezlegare la pește. Denia Mirelui, Mt 21,18-44 Cuv Teodor Trihina (sec V)
21 LLUNEA MARE. Lit Înaintesfințitelor Sf m Ianuarie și însoțitorii săi, Sf m Teodor din Perga Pamfiliei (sec IV) Denia Mirelui
22 MMARȚEA MARE. Lit Înaintesfințitelor Cuv Teodor Sicheotul (+613) Denia Mirelui,
23 MMIERCUREA MARE. Lit Înaintesfințitelor Denia Mirelui Sf m GHEORGHE purtătorul de biruință (+303) Slujba Sf Gheorghe a doua zi după Paști
24 JJOIA MARE. Vecernia cu Lit Sf Vasile. Spălarea picioarelor. Denia celor 12 Evanghelii ale Patimilor Cuv Elisabeta Taumaturga; Sf m Sava Stratilat (sec IV)
25 VVINEREA MARE. Orele Împărătești, Denia Prohodului (zi aliturgică) Post și Ajun Sf Ap și Ev Marcu (sec I)
26 SSÂMBĂTA MARE. Vecernia cu Lit Sf. Vasile Sf m Vasile al Amasiei +322)
27 DÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști). Slujba Învierii Mt 28,1-16 Ap Fap 1,1-8 Ev In 1,1-17 Ev Vecerniei In 20,19-25. Peste săpt. Liturghia ca în ziua de Paști. Începe perioada Penticostarului. Sf m Simeon rudenia Domnului ep (+107)
28 LLUNI A II-a Zi de PAȘTI Ev U Lc 21,12-19 Fap 1,12-17. 21-26 In 1,18-28 Slujba Sf Gheorghe Fapte 12,1-11 In 15,17-16,2 Sf Ap Iason și Sosipatru din cei 70 ap; Sf m Dada, Maxim și Quintilian (sec IV) În timpul săpt Ap și Ev Săpt Luminate
29 MMARȚI A III-a Zi de PAȘTI. Fap 2,14-21 Lc 24,12-35 Sf 9 m din Cizic (+322); Cuv Memnon Taumaturgul; [Sf Ecaterina de Siena (+1380)]
30 MSf m Ap Iacob fratele Sf Ap Ioan (+42) Hârți
© 1999-2011 www.greco-catolic.ro / www.greek-catholic.ro / all rights reserved / contact